Ansvarsfördelning mellan förening och medlem

Den som bor i bostadsrätt har rätten att och ansvaret för att själv se till att lägenheten hålls i ett fullgott skick. 

Vissa delar av underhållet ansvarar dock bostadsrättsföreningen för. 

HSB har gett ut en bra broschyr som heter "Vem ska underhålla bostadsrätten?". Den beskriver vad som ligger på föreningen och vad som ligger på medlemmen. Fördelningen gäller för egendom som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera. Tabellen nedan kommer från den broschyren.

Klicka dig fram i tabellen    
Brf = bostadsrättsförening
Brh = bostadsrättshavare

Väggar i lägenhet
Golv
Innertak i lägenhet
Dörrar
Fönster och fönsterdörr m.m.
VVS-artiklar m.m.
Ventilation och värme
Köksutrusning
El-artiklar
Förråd, gemensamma utrymmen m.m.
Mark, uteplats m.m.
Balkong och altan
Övrigt

 

Väggar i lägenhet Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Lägenhets-avskiljande och bärande vägg    *    
Icke bärande innervägg      * Pga. att vissa icke bärande innerväggar har en stabiliserande funktion kräver föreningen att man söker tillstånd för nedtagning av även icke- bärande innerväggar.
Ytskikt på vägg inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet      * Insidan av lägenhets-avskiljande och bärande vägg, t.ex. tapet och puts, inkl fuktisolerande skikt i våtrum

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Golv Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Ytskikt på golv inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet.      * T.ex. tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande fuktisolerande skikt, parkettgolv inkl underliggande sand.

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Innertak i lägenhet Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Innertak inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet      * T.ex. puts och stuckatur

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Dörrar Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Ytbehandling utsida ytterdörr    *   Om fönsterdörr (balkongdörr) se särskild rubrik
Ytterdörr inklusive ytbehandling insida, lister, foder, karm, tätningslister, lås inkl låscylinder, låskista, beslag, nycklar, handtag, ringklocka m.m.      * Vid byte av dörr ska gällande normer för ljud och brandklassning uppfyllas. OBS. För byte av ytterdörr krävs tillstånd från föreningen. 
Innerdörr      *  

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Fönster och fönsterdörrar Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Karm och båge    *    
Yttre målning    *   Den medlem som själv vill bättringsmåla sina fönster och balkongdörrars utsida kan låna färg av rätt typ och kulör hos fastighetsskötaren.
Glas, spröjs, kitt      *  
Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister m.m.      *  
Inre målning samt målning mellan bågarna      *  

Tillbaka till sidans tabellens början

 

VVS-artiklar m.m. Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Avloppsledning med golvbrunn    *   Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, bhr svarar för rensning av golvbrunn
Klämring      * (För fixering av golvmatta till golvbrunn)
Tvättställ. Blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, duschkabin och duschslang. WC-stol      *  
Tvättmaskin, torktumlare. Torkskåp. Tvättbänk      *  
Kall- och varmvattenledning inkl armatur      * Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Ventilation och värme Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Ventilationskanaler som utgör del av husets ventilation    *   Om den tjänar fler än den egna lägenheten
Ventilationsdon      * Från- och tilluftsventiler. Inställningen får inte ändras. Brh svarar för rengöring
Utluftsdon, springventil      *  
Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa      *  
Vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat    *   Målning svarar bostadsrättshavaren för
Elektrisk golvvärme, handdukstork      * Som Brh har försett lägenheten med

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Köksutrustning Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Diskmaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och mikrovågsugn      *  

Tillbaka till sidans tabellens början

 

El-artiklar Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Säkringsskåp och elledningar i lägenhet      * Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenhten
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare o jordfelsbrytare      *  
Byte av säkring      * I lägenhet och tillhörande utrymmen
Motorvärmaruttag    *   Säkringar byts av den som hyr bilplatsen

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Förråd, gemensamma utrymmen m.m. Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Gemensamma utrymmen    *    
Förråd upplåtet med bostadsrätt och liknande utrymmen tillhörande lägenheten      * Samma regler som för underhåll i lägenheten
Garage    *    

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Mark, uteplats m.m. Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Underhåll av mark som inte är upplåten med bostadsrätt      * Enligt nyttjanderättsavtal med bostadsrättshavaren
Staket och grindar    *   Trävirket
Staket och grindar      * Rengöring och målning. Föreningen håller med färg
Snöskottning och renhållning      * Gäller t.ex. balkong, altan eller uteplats

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Balkong och altan Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Målning av balkongfrontens utsida    *    
Ytbehandling av tak, sidor och golv samt insidan av balkongfront      * Ytbehandling och målning utföres enligt föreningens instruktioner
Glas på inglasad balkong/altan      * Motsvarar vad som gäller för fönster när föreningen försett lägenheten med dessa. Övriga fall bör regleras genom avtal mellan brh och brf

Tillbaka till sidans tabellens början

 

Övrigt Brf:s ansvar Brh:s ansvar Anmärkning
Inredningssnickerier, socklar, foder och lister      *  
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning      *  
Torkställning i badrum      *  
Anordning av informationsöverföring, t.ex. bredband och kabel-TV      * Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Brandvarnare      *

Tillbaka till tabellens början