Portnycklar

Nya portnycklar kan beställas och köpas hos fastighetsskötaren.

Grindnyckel

Grinden och infarten till gården är belägen vid Wargentinsgatan 1
För att kunna köra ut- och in på gården måste man låna nyckel till grinden. 
Observera att all parkering inne på gården är förbjuden, även för hantverkarbilar.

Låna nyckel till grinden

Nyckel till grinden vid Wargentinsgatan 1 kvitteras ut hos fastighetsskötaren. Styrelsen har inte tillgång till grindsnycklar, bara fastighetsskötaren. 
  • För lån av nyckeln erläggs en deposition på 500 kronor
  • Depositionsavgiften och kvitto återfås då nyckeln lämnas tillbaka
  • Nyckeln skall lämnas tillbaka på expeditionstid inom 3 dagar

Fordon på gården

  • Infart med motorfordon på gården är endast tillåten för av- och pålastning
  • Efter infart och utfart till gården skall grinden omedelbart låsas så att inte andra kör in på gården av misstag
  • Bilar, släpvagnar, etc. får ej stå kvar på gården nattetid, då dessa kan hindra Räddningstjänsten
  • Observera att den som kör in fordon på gården utan att ha tillgång till grindnyckeln riskerar att bli inlåst på gården tills fastighetsskötaren är på plats.