Din lägenhet‎ > ‎

Värme, vatten & ventilation

Ventilation

Celsiusgatan, Wargentinsgatan samt gårdshuset (dvs 1930-talshusen) scrolla nedåt för info om sekelskifteshuset längs Kungsholmsgatan

Godkänd fläkttyp
  • Kolfilterfläkt
I funkishusen är ventilationen baserad på självdrag. Där ska köksfläktarna vara av typ kolfilterfläkt. Fläkten får inte kopplas till ventilationskanalen i köket då den delas av flera lägenheter och matos kan spridas mellan lägenheterna om köksfläktarna kopplas dit.

I badrummen finns två ventiler. Den nedre är en inluftsventil och den övre en utluftsventil. Båda behövs för att ventilationen ska fungera tillfredsställande.


Kungsholmsgatan (dvs. hela sekelskifteshuset)

Information om lämplig köksfläkt fås av RT Driftservice, du hittar kontaktuppgifter här: rtdriftservice.se

För närvarande (dec 2014) ansvarar Jarmo Vakkouri på RT för detta. Tel. 070-336 63 61

Ventilationen i huset längs Kungsholmsgatan drivs av lägenheternas köksfläktar. Det är därför inte tillåtet att byta till t.ex. kolfilterfläktar. Om fel typ av fläkt installeras leder det till dålig luft i lägenheten och det kan även uppstå fuktskador i lägenheternas badrum.

Här nedanför finns info från Rolf Johnsson från RT Driftservice, som styrelsen anlitat för att uttala sig om vad man bör tänka på vid ombyggnader i lägenheter på Kungsholmsgatan som påverkar ventilationen i köket.

"Jag tycker att man skall bibehålla det system som man har idag, det är ett bra system lika med dagens" (dvs lika bra som nutida system red. anm.).

Bygga om kanaldragningen:

För att få bort de rör som ligger efter vägg och tak så att de syns mindre, kan man t.ex. sänka dem ner till ovansida överskåp och montera på en sarg på 20-25cm som gömmer dem.

Vid utbyte av enbart kåpa:

Se till att du får samma snabbkoppling mellan kåpa och fläkt som finns idag.

Observera att det är av största vikt att installera rätt köksfläkt på rätt sätt för att ventilationen ska fungera tillfredsställande!

Vatten

Om kran utan backventil installeras blir det problem med varmvattenfördelningen i huset. Observera att många billigare kranar (t.ex. Ikea) saknar backventil.

Endast vattenkranar med backventil är därför tillåtna i föreningen.

För många medlemmar dröjer det länge innan det spolar varmt vatten i blandarna. Det beror just på att det på stammarna finns blandare inkopplade som saknar backventiler. Detta medför att kallvatten rinner tillbaka i varmvattensystemet, vilket leder till att det kan krävas en längre tids spolning innan vattnet åter blir varmt. Lägg märke till att den som installerar en kran utan backventil inte märker av något själv, det är grannarna på samma stam som får vänta på varmvatten.

Vi ber
er därför att vara noga med att välja bra kranar med backventil vid köks- och badrumsrenovering.

För föreningen (dvs. er som medlemmar i föreningen) innebär felaktiga kranar stora merkostnader, både i form av bortspolat vatten (i väntan på varmt vatten) och felsökning, då vi måste felsöka hela stammen för att hitta den felaktiga kranen. Så snälla, respektera detta.


Kortfattat om backventiler 

Samtliga (termostat)blandare som kopplas in ska ha backventiler. Även disk- och tvättmaskiner som kopplas in direkt vid pipen på en köks- eller badrumsblandare skall vara försedda med en backventil för inkommande vatten. Backventiler behövs för att förhindra att kallvattnet, som har ett högre tryck än varmvattnet, rinner över i varmvattensystemet. Avsaknad av eller otäta backventiler leder således till att kallvatten rinner över till varmvattensystemet. Konsekvensen för de som är inkopplade på stammen blir att de måste spola en längre tid innan det rinner varmt vatten.Värme

Föreningen värms upp med vattenburen fjärrvärme.

Kalla element / Luftning

Om dina element är kalla kan det bero på att de behöver luftas. De är då ofta varma där rören går in i elementet och kalla längst upp.
Det är enkelt att själv lufta elementen. Luftningsnycklar finns att låna hos fastighetsskötaren, men kostar bara ca. 30:- att köpa och finns t.ex i järnhandeln.

Öppna luftningslåset och vänta tills det kommer vatten, låt all luft pysa ut. Håll ett kärl under öppningen så slipper du vatten på golvet.

Observera att elementen i lägenheterna högt upp i husen kan behöva luftas ofta, ibland mer än en gång per säsong, eftersom luften stiger uppåt.

Injustering av värmen slutförd

Under vintern 2011/2012 utförde föreningen en justering av värmesystemet.
Detta har bidragit till ett bättre inomhusklimat och en sänkt uppvärmningskostnad.
Då alla element är på maxtemperatur bör lägenheten hålla 21-22 grader. I det fall att lägenheten inte uppnår detta under vintermånaderna bör det felanmälas till:
fastighetsskotare@jarnvagsmannen.org
Telefon: 0771 - 66 15 70
(08:00 - 15:00 måndag - fredag)