Din lägenhet‎ > ‎

Ventilation

Beskrivning syftar till att ge en god inomhusmiljö med fungerande ventilation men är dessutom bransch-reglerade krav som lägenhetsinnehavaren är skyldiga att säkerställa att lägenhet följer vid en OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) 

1930-talshusen
Celsiusgatan, Wargentinsgatan samt gårdshuset

I funkishusen är ventilations-systemet baserat på självdrag och systemet består därför av: 
  • Ut-luftsventiler 
  • In-luftsventiler 
  • Kolfilterfläkt
Kök
Godkända köksfläktar är av typ kolfilter-fläktFläkten får inte kopplas till ventilationskanalen i köket då den delas av flera lägenheter och matos kan spridas mellan lägenheterna om köksfläktarna kopplas dit.  

Badrum
Här finns två ventiler. Den nedre är in-luftsventilen och den övre utluftsventilen. Båda behövs för att ventilationen ska fungera tillfredsställande.


Sekelskifteshuset
Byggnaden längst Kungsholmsgatan

Ventilations-systemet i sekelskifteshuset drivs av varje lägenhets fläktmotor som "suger ut" luft löpande. Köksfläkten och ut-luft från badrum är vidare anslutna hit och In-luft sker via köks- och fönsterventilerna i lägenheten. 
  • Lägenhetens fläktmotor (ovan köksfläkten)
  • Köksfläkt (ej kolfilter)
  • In-luftsventiler (placerade i lgh ytterväggar + i fönstren)
  • Ut-luftsventil (i badrum)
Ventilationssystemet är effektivt men innebär också att om fel typ av fläkt installeras, leder det till dålig luft i lägenheterna och det kan även uppstå fuktskador i lägenheternas badrum. Säkerställ att ventiler för inluft är fria och i vissmån alltid något öppna. 

Kök
Då ventilationen för hela huset drivs av lägenheternas enskilda ventilationssystem är det därför inte tillåtet att byta till ex. kolfilter-fläkt

Observera! 
Det är av största vikt att varje lägenhet installerar rätt köksfläkt på rätt sätt för att ventilationen ska fungera tillfredsställande! 

Vid utbyte av enbart kåpa - se till att du får samma snabbkoppling mellan kåpan och den fläkt som finns idag.

Vid val av ny lämplig köksfläkt - kontakta  RT Driftservice för information (dec 2014 ansvarar Jarmo Vakkouri på RT Driftservice för dessa frågor.  Tel. 070-336 63 61)

Badrum
För att undvika fuktskador i badrummet är det viktigt att ut-luftsventilen är fri och ansluten till lgh ventilationssystem. Det finns inga krav för in-luftsventil till badrummet.