Tvättstugan


Föreningens tvättstugor

5 stycken bokningsbara tvättstugor

 • 2 tvättmaskiner
 • 1 torktumlare
 • 1 torkskåp

 2 stycken ej bokningsbara tvättstugor

 • 3 tvättmaskiner
 • 3 torktumlare
 • 1 respektive 2 torkskåp
 • 1 mangel
 • 1 strykbräda
  Obokningsbara tvättstugor används i
   den mån maskinerna är lediga.


Felanmälan

Fel på utrustning anmäles till fastighetsskötaren.

Nya bokningscylindrar beställs och betalas av oss medlemmar själva. Bokningscylinder beställer ni av Fredrik 08-695 20 29 eller Louise 08-695 25 88 på Bravida. 
Vardagar 08.00-16.00
Obs! Beställ ett rött lås med ditt lägenhetsnummer (föreningens nummer, inte folkbokföringens)
Kostnad lås 500 kronor inklusive moms.

Regler

 1. Tvättstugorna är öppna alla dagar 07:00 - 22:00
 2. Djur får ej medföras i tvättstugan.
 3. Tvättbokning förfaller om den ej utnyttjas inom 15 minuter. Därefter får andra nyttja tvättstugan.
 4. Tvättstugorna får endast användas av föreningens medlemmar.
 5. Tvättid bokas med en låsbar cylinder med lägenhetens nummer.
 6. Dörrarna till samtliga tvättstugor och torkrum ska alltid stängas så att de går i lås. Detta för att hindra obehöriga att stjäla kläder. Samtliga dörrar i tvättstugan öppnas med vanlig portnyckel.
 7. Efter avslutad tvätttid skall bokningscylindern tas bort ifrån bokningstavlan. Kvarlämnade cylindrar flyttas av fastighetsskötaren till parkeringsutrymme för cylindrar.
 8. Efter avslutad tvätt
  • Gör rent inkast för tvätt- och sköljmedel
  • Gör rent luddfilter i torkskåp och tumlare
  • Lämna tvättmedelsluckorna öppna för att hindra mögelbildning
 9. Torkskåpen och torktumlarna skall vara tömda 45 minuter efter tvättidens utgång. För dagens sista tvättpass gäller frist fram till kl 07:30 nästa morgon. Tvättstuga 1 och 2 har särsklida regler för tömning av torkskåp och torktumlare, se nedan.
 10. Tvättstuga 1, 2 och 5 kan låsas med portnyckel och bokningscylinder. Den som låser tvättstugan måste noga se till att tvättstugan (dvs tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp) blir tillgängliga direkt vid ordinarie tvättids utgång. Om ej så sker kommer fastighetsskötaren att öppna tvättstugan. Bokningscylindern placeras därefter på någon av parkeringsutrymmena.
 11. Kvarglömda kläder samlas i korridoren och lämnas efter en tid till klädinsamling.
 12. Det är inte tillåtet att färga eller bleka textilier i våra gemensamma tvättsmaskiner, pga. risken för missfärgning vid nästa tvätt. Den som ändå använder maskinerna till det eller t.ex. impregnering av kläder MÅSTE se till att tvätta ur och köra maskinen med minst ett par laddningar tvätt till efteråt.