Kontakt

Felanmälan
E-post: fastighetsskotare@jarnvagsmannen.org      Telefon: 0771 - 66 15 70

HSB Förvaltning

Hanterar kund- och medlemsservice, som tillexempel:
 • Överlåtelser
 • Panter
 • Andrahandsuthyrning
 • Avgifts- och hyresavier
 • Skade-, besiktnings- och försäkringsärenden
 • Ansökningar om andrahandsuthyrning
Kontakta HSB Förvaltning:
Ring 010-442 11 00 eller skicka 
(märk ämnesraden med brf Järnvägsmannen)

Vid övriga frågor 
kontaktar du vår förvaltarDenise Yström  010 - 442 13 82

(Brf Järnvägmannen är inte en HSB-förening. Däremot använder föreningen HSB:s tjänster för teknisk och ekonomisk förvaltning.)

Fastighetsskötaren

Hanterar praktiska frågor som ej rör enskilda lägenheter
 • Felanmälningar kring gemensamma utrymmen och passersystemet
 • Beställning/Utkvittering av nyckelbricka
 • Anmälan vid förlust av nyckelbricka
 • Beställning av nyckelbricka
 • Ändring av uppgifter för porttelefon
 • Lån av grindnyckel till gården 
 • Byte av namnskylt
 • Utlämning av nycklel till extraförråd 
 • Fastighetens dagliga, löpande underhåll

Fastighetsskötare Thorbjörn är hos föreningen mellan kl 07-16 (lunch kl 11-12)
15 apr - 31 okt: måndag - torsdag
1 nov - 14 apr: måndag - onsdag, fredag

Besök expeditionen mellan 07.00 - 07.30Ansvarig för fastighetsskötseln är RENAB Förvaltning
Felanmälan 0771 - 66 15 70  

08:00 - 15:00 måndag - fredag

Styrelsen

Pågrund av föreningens storlek jobbar styrelsen 
inte med samma frågor som vid små föreningar. Vanligtvis är det därför inte föreningensstyrelse man vänder sig till. 
Genom att kontakta rätt part i vår organisation 
kommer du snabbare få svar! 

Snabbast når du styrelsen på adressen 

Det går också att lämna en lapp via expeditionens brevlåda eller skicka ett brev till addessen:

BRF Järnvägsmannen, c/o HSB Stockholm
Fleminggatan 41
112 84 Stockholm

Styrelsen svarar INTE på frågor som gäller: 
 • felanmälningar
 • överlåtelser
 • panter
 • andrahandsuthyrning
 • avgifts- och hyresavier 
 • skade-, besiktnings- och försäkringsärenden 
 • ansökningar om andrahandsuthyrning
 • lägenhetsnumrering 
 • ändrade ägarförhållanden 
 • byte av namnskyltar 
 • information till mäklare  
Styrelse 2019

Ordförande
 
 Eric ThorslundWargentinsgatan 5 B
Vice Ordförande 
 Marie SandgrenKungsholmsgatan 50
Sekreterare 
 

Ordinarie ledarmöten 
 

 Angelica Eshraghi

 Daniel Koenig  
 Helena Magnusson
 Henrik Martnell 
 Robert Eshraghi
Kungsholmsgatan 46 
Wargentinsgatan 5 C
Wargentinsgatan 5 B       
Celsiusgatan 4                  Kungsholmsgatan 50 

Suppleanter
 
 Daniel Celik 
 Elin Börjesson
Kungsholmsgatan 46
Celsiusgatan 8 

Valberedning         

 Eva ÅkessonWargentinsgatan 5 B