Kontakt

Felanmälan
E-post: fastighetsskotaren@jarnvagsmannen.org
Telefon: 0771 - 66 15 70
(08:00 - 15:00 måndag - fredag)

HSB Förvaltning

HSB Kund och Medlemsservice har hand om:
  • Överlåtelser
  • Panter
  • Andrahandsuthyrning
  • Avgifts- och hyresavier
  • Skade-, besiktnings- och försäkringsärenden
  • Ansökningar om andrahandsuthyrning
Du når dem på

Märk ämnesraden med brf Järnvägsmannen.

Vid övriga frågor, kontakta vår förvaltare
Denise Yström


Brf Järnvägmannen är ej en HSB-förening.

Dock nyttjar föreningen HSBs tjänster vad gäller teknisk och ekonomisk förvaltning.

Fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren har hand om felanmälningar kring våra gemensamma utrymmen (ex. tvättstugan), uthyrning av föreningslokal, lån av nycklar för att komma in på gården, byte av namnskyltar, utlämning av nycklar till extraförråd, köp av nya portnycklar samt tvättcylindrar, och det som rör fastighetens dagliga, löpande underhåll.

Fel som rör enskilda lägenheter hanteras ej av fastighetsskötaren. 

Du kommer enklast i kontakt med fastighetsskötaren på e-postadress:
RENAB Förvaltning (ansvarar för fastighetsskötseln)
Felanmälan
Telefon: 0771 - 66 15 70
(08:00 - 15:00 måndag - fredag)

Besökstider vid expeditionen:
1 November - 14 april:
Måndag - onsdag samt fredag
        07:00 - 07:30
15 April - 31 oktober:
Måndag - torsdag
        07:00 - 07:30

Fastighetsskötaren är på plats hos föreningen:
1 November - 14 april:
Måndag - onsdag samt fredag
        07:00 - 16:00
15 April - 31 oktober:
Måndag - torsdag
        07:00 - 16:00

    Lunch
        11:00 - 12:00

Styrelsen

Observera att styrelsen p.g.a. föreningens storlek inte jobbar med samma frågor som styrelser i små föreningar. Det är alltså oftast inte oss man vänder sig till med frågor!

E-post och Facebook är de enklaste och snabbaste sätten att nå styrelsen:
styrelsen@jarnvagsmannen.org
facebook.com/jarnvagsmannen

I annat fall går det bra att lägga en lapp i brevlådan på maskinexpiditionen eller skicka brev till:

BRF Järnvägsmannen
c/o HSB Stockholm
Fleminggatan 41
112 84 Stockhol

OBS! Styrelsen svarar INTE på frågor som gäller: felanmälningar, överlåtelser, panter, andrahandsuthyrning, avgifts- och hyresavier skade-, besiktnings- och försäkringsärenden, ansökningar om andrahandsuthyrning, lägenhetsnumrering, ändrade ägarförhållanden, byte av namnskyltar, information till mäklare och liknande. Kontakta rätt part i vår organisation så får ni snabbare svar! Tack.

Hemsidan

För synpunkter, kommentarer och annat som rör hemsidan kontakta styrelsen@jarnvagsmannen.org