Överlåtelser

Föreningen anlitar HSB för administration kring överlåtelser, pantsättning samt information till mäklare och potentiella köpare.

Överlåtelsehandlingar skickas till:
BRF Järnvägsmannen
Lägenhetsadministration,
att. Christina Martin
c/o HSB Stockholm
112 84 Stockholm

Relaterat

Läs svar på mäklare och spekulanters vanligaste frågor om vår förening under Vanliga Frågor
Det går bra att använda bilder från vår website i prospekt inför lägenhetsförsäljningar, om så önskas.

Styrelsen

OBS! Styrelsen svarar INTE på frågor som gäller: felanmälningar, överlåtelser, panter, andrahandsuthyrning, avgifts- och hyresavier skade-, besiktnings- och försäkringsärenden, ansökningar om andrahandsuthyrning, lägenhetsnumrering, ändrade ägarförhållanden, byte av namnskyltar och liknande. Kontakta rätt part i vår organisation så får ni snabbare svar! Tack.