Bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

Är du nyinflyttad? I så fall, välkommen till vår förening!

När du köper en bostadsrätt köper du en andel i föreningen och blir delägare till allt som föreningen äger. Du är därför med och delar på kostnaderna för att sköta fastigheten och administrationen kring bostadsrättsföreningen (genom avgiften till föreningen). I och med att du äger en andel i föreningen har du också nyttjanderätten till din lägenhet, även om du inte formellt sett äger lägenheten. Nyttjanderätten är stark, men inte lika med ett fullständigt ägande. Du är t.ex. skyldig att ansöka om styrelsens tillstånd innan du utför större förändringar i lägenheten, och du kan genom ditt eget agerande (t.ex. genom att inte följa föreningens stadgar, inte betala avgiften eller genom att störa grannarna) förlora nyttjanderätten till lägenheten.

Som medlem har du också rätt att vara med och bestämma över ditt boende. På föreningens årsstämma väljer medlemmarna en styrelse, som mellan stämmorna ansvarar för att se till att löpande och långsiktigt underhåll av de fastigheter föreningen äger sköts på ett bra sätt. Styrelsen bestämmer i föreningen, men är skyldiga att följa både bostadsrättslagen och föreningens stadgar, samt att iaktta likabehandlingsprincipen (de får inte missgynna eller gynna enskilda medlemmar). Vissa typer av frågor får inte styrelsen bestämma över, t.ex. gruppanslutningar och större ombyggnad av föreningens fastigheter, utan det måste tas upp för omröstning bland föreningens medlemmar på föreningsstämma.

Brf Järnvägsmannens förenings årsstämma är i varje år i början av juni. Styrelsen har som regel styrelsemöten en gång i månaden.

För att bostadsrättsföreningen ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att alla medlemmar samarbetar med de medlemmar som engagerat sig i styrelsen, med de som sköter fastigheten (fastighetsskötsel, förvaltning och underhåll), och att alla ser till att hålla sig uppdaterade kring vad som händer i föreningen. I vår förening skickar styrelsen ut nyhetsbrev till medlemmarna, läs dem! Vi har även en Facebooksida där föreningen lägger ut information som kan vara av intresse för medlemmarna.

För de medlemmar som vill sälja/skänka saker eller byta tjänster grannar emellan har vi en facebookgrupp där man kan gå med.

Vår förening med 417 hushåll fungerar lite annorlunda än mindre föreningar, se till att du känner till hur föreningen är organiserad.

Läs mer om vem som sköter vad under Kontakt

Eget ansvar

Det är viktigt att veta att du som bostadsrättshavare har ett helt annat underhållsansvar för din lägenhet än om du bor i en hyresrätt, och att du tar över ansvaret för den lägenhet du köper. Därför är det viktigt (nödvändigt) att du har en hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt, som täcker upp gråzonen mellan din lägenhet och fastigheten, om det t.ex. skulle uppstå en vattenskada eller brinna i din lägenhet. Utan bostadsrättstillägg på hemförsäkringen riskerar man att få stå för mycket stora kostnader själv vid den typen av skador, då de varken täcks av hemförsäkringen eller av föreningens fastighetsförsäkring.

För en lista över vilket underhåll som är föreningens respektive medlemmens ansvar, se Ansvarsfördelning förening/medlem

Även om du har rätt att renovera och ansvarar för att underhålla din lägenhet har du inte rätt att göra vad som helst utan tillstånd från föreningen. Läs mer om vad som gäller under Ombyggnad/renovering