Felanmälan / störning akut

Akut felanmälan / störning

Felanmälan

E-post: fastighetsskotare@jarnvagsmannen.org

Eller besök expeditionen mellan kl 07.00 - 07.30:

- 15 april-31 oktober måndag - torsdag

- 1 november-14 april måndag - onsdag, fredag

Företagets hemsida RENAB förvaltning

Telefon: 0771 - 66 15 70

(08:00 - 15:00 måndag - fredag)

Fel som rör enskilda lägenheter hanteras ej av föreningens fastighetsskötare.

Ohyra

Vid iakttagelser om ohyra eller skadedjur skall Anticimex (08-517 634 00) kontaktas direkt av medlemmen och fastighetsskötaren skall informeras. Föreningen har en fastighetsförsäkring hos IF med ett skadedjurssaneringsavtal hos Anticimex.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden utanför fastighetsskötarens arbetstid kontakta SECURITAS AB:

vid gaslukt ring 020 - 44 11 00

vid strömavbrott ring 020 - 44 11 00

Övriga akuta ärenden ring 08-657 64 65

(vardag 15.00 - 08.00, lördag, söndag eller annan helgdag)

Vid störning

Kontakta först din granne och förklara vad du störs av. Det hjälper ofta, många vet helt enkelt inte om att de stör.

Dokumentera störningen om den fortsätter eller upprepas.

Om störningen upprepas även efter påpekande vänd dig till föreningens förvaltare.

Allmänt i föreningen gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00.

Vid ombyggnadsarbeten gäller:

Utför inte störande ombyggnadsarbeten före kl: 08:00 (helger ej före kl 09:00) och efter kl 20:00 . Informera gärna dina grannar med exempelvis ett anslag i porten, innan du påbörjar störande arbeten såsom borrning, golvslipning, bilning, nertagning av vägg etc.