Lägenhetsnumrering

Lantmäteriet har ålagt Sveriges fastighetsägare att numrera alla lägenheter enligt ett standardiserat system, för att skapa ett bättre underlag för folkbokföringen.

Använd ditt gamla lägenhetsnummer (som finns på varje lägenhets ytterdörr) i kontakter med föreningen och det nya (se nedan eller på anslag i trappuppgångarna) i kontakter med folkbokföringen och andra myndigheter.

Listan visas nedan som ett inbäddat kalkylark, listan finns även som PDF-dokument.

Lägenhetsnumrering