FAQ-Passersystem

Frågor och svar om passersystemet

1. Vart hämtar jag min tredje nyckelbricka om jag missat de ordinarie tillfällena för utkvittering?

Den går bra att kvittera ut hos fastighetsskötaren av lägenhetsinnehavare. Medta legitimation.

2. Kan vi ansluta flera telefonnummer för en lägenhet till porttelefonen?

Ja det går bra att ansluta flera telefonnummer, dock ett telefonnummer per namn.

3. Hur byter man eller lägger till namn och telefonnummer för en lägenhet?

Du fyller du i blanketten med begäran om ändring av uppgifter. Lämna den på expeditionen hos fastighetsskötaren. Endast lägenhetsinnehavaren kan ändra uppgifterna. Är du hyresgäst behöver du bifoga en fullmakt av lägenhetsinnehavaren till blanketten.

4. Vad står det vid porttelefonen i de fall jag inte vill att mitt namn ska synas i porten?

Om du inte fyllde i blanketten för uppgifter till porttelefonin vid installationen kommer ditt namn kommer inte stå med i porttelefonens namnlista. Om du senare önskar stå med i listan kan du anmäla det via den blankett som ni finner på föreningens hemsida och lämna den till fastighetsskötaren.

5. Vart köper vi fler nyckelbrickor?

Fyll blanketten beställning av nyckelbricka och lämna på expeditionen hos fastighetsskötaren. Varje nyckelbricka kostar 500 kr och betalas kontant vid utkvittering. Endast lägenhetsinnehavaren kan beställa nycklebrickor. Är du hyresgäst behöver en fullmakt bifogas och visas upp vid utkvittering av nyckelbricka tillsammans med legitimation.

6. Kan jag släppa in mina gäster dygnet runt?

Ja. Porttelefonens vanliga funktion fungerar fram till kl 21 varje kväll och släcks därefter. Trots det kan dina gäster knappa in det telefonnummer du anmält för porttelefonen på dess knappsats och du kan vidare, som vanligt öppna entrén med siffran 5 på din telefon även efter kl 21.

7. Hur gör jag för att bli inlagd i porttelefonen?

Du fyller du i blanketten med begäran om ändring av uppgifter. Lämna den på expeditionen hos fastighetsskötaren. Endast lägenhetsinnehavaren kan ändra uppgifterna. Är du hyresgäst behöver du bifoga en fullmakt av lägenhetsinnehavaren till blanketten.

8.Jag har ett akut problem med passersystemetet vart vänder jag mig?

Alla frågor och problem ställs till fastighetsskötaren. Om problemet är akut men utanför fastighetsskötarens arbetstider - kontakta SECURITAS AB - 08-657 64 65.

(vardag 15.00 - 08.00 samt lördag, söndag eller annan helgdag)

9. Fungerar systemet vid fall av elavbrott?

Ja. I systemet ingår ett så kallat reserv-aggregat som säkerställer elförsörjningen för passersystemet tillfälligt så att det kan fortsätta fungera precis som vanligt.

10.Kan en gäst använda vilken porttelefon som helst för att ringa till lägenhetsinnehavaren mha telefonnumret som automatiskt öppnar aktuell port? En gäst kan endast bli insläppt via porttelefon från den porten som lägenhetsinnehavaren bor vid.

11. Hur bokar jag tvättstugan, bastun och föreningslokalen?

Du kan boka tvättstugan, bastun eller föreningslokalen via aptus appen eller från centralen i tvättstugan. Du behöver din nyckelbricka för att logga in på centralen.

12. Vart får jag mina inloggningsuppgifter till Aptus-appen?

Varje medlem fick ett unikt inloggningsid när systemet började användas. Kontakta fastighetsskötaren vid problem.