Sophantering

Se även orienteringsplan över föreningens sophantering längst ned på sidan!

Besök Stockholm stads hemsida för att se turlista på mobila miljöstationen.

Observera att det inte är tillåtet att lämna avfall utanför sophus och soprum på gården. Anledningen är att INGEN tar hand om det då, sophämtarna tar bara det som ligger på rätt plats. Om glasåtervinningen eller pappersinsamlingen är full hos oss kan man lämna avfallet ett kvarter bort vid Polhemsgatans återvinningsstation.

Återvinningsrum

I återvinningsrummet får man kasta följande:

grovsopor i form av mindre prylar som inte kan räknas som hushållssopor, t.ex. kläder, blomkrukor, mattor, glödlampor, batterier och lysrör. Vi har även insamlingskärl för plast- och metallförpackningar placerade i återvinningsrummet.

I återvinningsrummet får man inte kasta: större möbler, köksinredning, garderober, kemikalier, målarfärg och lösningsmedel.

Föreningen betalar straffavgifter då fel saker slängs i återvinningsrummet, i slutändan kan det innebära höjda avgifter i föreningen eller att vi tvingas sluta ta emot grovsopor.

Observera att det inte är tillåtet att ställa saker på golvet i återvinningsrummet, allt ska sorteras in i rätt kärl, och att kartonger ska plattas ihop och lämnas i kartongåtervinningen på gården.

Utöver återvinningsrummet finns även följande sophanteringsalternativ:

- Återvinningsstationerna vid Polhemsgatan nr 23 eller 37 (papper, kartong, glas, metallförpackningar, plastförpackningar) dvs. mittemot polishuset, nedanför Kronobergsparken.

- Återvinningscentralerna i Bromma, Östberga, Vantör och Lövsta.

- Den mobila miljöstationen som åker runt i Stockholm och tar emot både grovsopor och annat miljöfarligt avfall. Du kan till och med få en gratis SMS-påminnelse! :-)

Besök Mobila Miljöstationen för tidtabell.

Pizzakartonger/wellpapp

På gården, mitt framför porten till Wargentinsgatan 5E (nära Maskinistexpeditionen) finns insamlingskärl för större papperskartonger/wellpapp.

Glöm inte att ta ut frigolit och platta ihop kartongerna. Frigoliten kastas i kärlen för grovsopor i återvinningsrummet.

Närmaste återvinningstation för pappersförpackningar finns på Polhemsgatan, mellan Kronobergsparken och polishuset.

Möbler/saker

Mindre möbler får kastas i kärlen för grovsopor i återvinningsrummet. Större möbler (som inte får plats i en soptunna) ska forslas till någon av stadens återvinningsstationer. Innan ni kastar bort dem: prova att skänka bort dem på t.ex. www.bortskankes.se (gratis annonsering). Det finns troligtvis någon som kan/vill ge dina saker en ny plats!

Returglas

Returglas kan lämnas i det särskilda rum för glasinsamling som finns vid entrén till Wargentinsgatan 1. Nycklarna P1, P2, HG1 och HG2 går till detta rum.

Närmaste återvinningstation för returglas finns på Polhemsgatan, mellan Kronobergsparken och polishuset.

Ytterligare insamlingsställen finns angivna på www.stockholm.se.

Tidningspapper

Tidningspapper lämnas i sophusen på gården. P g a brandrisken är det förbjudet att ställa papper inne i entréerna.

Glödlampor

Glödlampor och lågenergilampor lämnas i de insamlingskärl för lampor som finns i återvinningsrummet.

De räknas som elektronikskrot och kan även lämnas in där de inköpts eller på en återvinningscentral för elektronikskrot.

Man kan även återvinna elektronikskrot genom Mobila Miljöstationen.

Batterier

I återvinningsrummet finns en batteriholk för återvinning av batterier. Batterier räknas som miljöfarligt avfall och får ej kastas i hushållssoporna.

Plast, metall, pappersförpackningar

Kan förstås lämnas i stadens alla återvinningsstationer, det finns flera i närheten av vår förening.

Vi har även insamlingskärl för plast- och metallförpackningar placerade i återvinningsrummet.

Hitta till återvinningsstationerna, sök här.

Komposterbart matavfall/biogas

Föreningen har sedan några år insamling av komposterbart avfall via Stockholms Stad. Avfallet omvandlas till biogas som driver t.ex. stadens bussar.

Insamlingskärl att montera på insidan av skåpluckan under slasken, och särskilda papperspåsar för matavfallet, finns att hämta i tvättstugan, i återvinninsgrummet och hos vår fastighetsskötare.

Hämtning av komposterbart avfall är oerhört mycket billigare än hämtning av hushållssopor, så vi har mycket att vinna på att sortera ut det (inte bara miljövinster alltså!).

Kompostpåsarna lämnas i de bruna sopkärlen vid Wargentinsgatan 5A och Kungsholmsgatan.

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall får ej kastas i soporna! I stället skall det lämnas in på en miljöstation. Uppgift om miljöstationer finns på Stockholms stads hemsida. Till miljöfarligt avfall räknas bl a frys- och kylskåp, lysrör, lågenergilampor, kemikalierester och målarfärg.

Lysrör, lågenergilampor, glödlampor, batterier och småel kan lämnas i särskilda behållare i vårt återvinningsrum. Övrigt avfall måste lämnas till stadens miljöstationer eller till ex. vitvaruförsäljare (tips: beställ hämtning av t.ex. ert gamla kylskåp när ni köper nytt! Det är ofta mkt. förmånligt)

Elektronikskrot

Allt som drivs med elsladd eller batteri räknas som elavfall. Hit räknas även glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Vi har insamlingskärl för elektronikskrot i återinningsrummet (obs! Endast mindre apparater. Ej för vitvaror som kylskåp och spisar!).

Elskrot skall i första hand lämnas in på det ställe där ny vara köps. Producenten är skyldig att ta hand om en gammal vara då du köper en ny. I andra hand kan det förpackas för sig och placeras på anvisad plats i återvinningsrummet.

Man kan även återvinna elektronikskrot genom Mobila Miljöstationen.