Nyhetsbrev

Styrelsen informerar

April 2019

Fönsterrenoveringen, del 3

Snart i mål! Nu startar den tredje och sista renoveringsetappen av föreningens fönster. Denna gång berörs Zettervallhuset, d.v.s. huset mot Kungsholmsgatan. Styrelsen ber de berörda att uppmärksamma all information som entreprenören delar ut i brevlådor och i trapphus.

För de med persienner monterade på sina fönster som väljer att låta dem vara kvar, kommer entreprenören Fog och Fönster att tejpa ihop dessa till fönsterbågen för att minimera risken att skada dem under arbetets gång. Persiennerna består bl.a. av ett antal plastdetaljer som under åren i solen kan ha blivit sköra. Därför finns tyvärr alltid en viss risk att de kan behöva lagas eller bytas ut efter återmonteringen av fönsterbågarna. Detta är medlemmens ansvar då persiennerna är medlemmens egendom. Den normalhändige kan dock för en billig penning köpa och montera in reservdelar, t.ex. från Clas Ohlson. Det går också bra att utnyttja det erbjudandet som lämnas i samband med fönsterrenoveringen att låta montera in nya persienner.

Föreningsstämma

Onsdagen den 12 juni kl.19 håller föreningen sin årsstämma. Då kan du höra hur föreningen sköts och även göra din röst hörd. Vill du rent av engagera dig i styrelsen kontaktar du valberedningen: valberedningen.jarnvagsmannen@hotmail.com. Sammankallande är Stina Sandén, Wargentinsgatan 5b.

Passersystemet

Vårt nya passersystem är nu i drift. Fr. o .m den 6 maj kommer därför portkoderna att avaktiveras, och därmed kommer man bara att kunna komma in genom föreningens portar med hjälp av sina passerbrickor.

Har du inte hämtat ut din tredje nycklebricka kan du fortfarande göra det hos fastighetsskötaren. Information om passersystemet.

AirBnB och oanmälda andrahandsuthyrningar

Denna månad har föreningen skickat varningar till två medlemmar som hyrt ut sina lägenheter utan tillstånd. Styrelsen ser allvarligt på denna fråga. Vi måste kunna ha kontroll på vilka som bor i föreningen bl.a. för att kunna nå berörda vid en akut olycka. Det är också en fråga om trygghet för övriga boende att få veta vilka man har som grannar. Ansökan om uthyrning gör du hos vår förvaltare. Läs mer om andrahandsuthyrning

Cykelutrensning

Årets cykelutrensning kommer att äga rum tisdagen den 21 maj. Då kommer omärkta cyklar att plockas bort av fastighetsskötaren. Kom ihåg att innan dess ha märkt din cykel med årets klistermärke. Dessa finns att hämta i tvättstugan, utanför bastun och hos fastighetsskötaren.

Vår gemensamma innergård

Påsken har gett oss en föraning av sommaren, och vi längtar efter att få nyttja vår fina gård. Tänk då på dina grannar och visa gott omdöme:

Var lågmäld, grilla med respekt för de närboende, och rasta inte din hund på innergården.

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

Styrelsen informerar

Mars 2019

Extra viktig information!

Den 8 april övergår föreningen till det nya passersystemet Aptus

Installationen av vårt nya passersystem med porttelefoner och beröringsfria läsare är nu klar. Samtliga entréportar samt vinds- och källardörrar har nu fått en läsare/porttelefon. Passersystemet kommer att börja användas fr.o.m. den 8 april, och tidigare nycklar och koder upphör då att fungera när vi övergår till att istället öppna dörrarna med våra nyckelbrickor.

Så här fungerar portelefonen: Användarmanual Porttelefon

Vi i styrelsen kommer att sitta på expeditionen vid fem tillfällen och dela ut den extra nyckelbricka ni får kostnadsfritt, samt de extra brickor som ni tidigare förbeställt. Då kan ni även ställa frågor om det nya systemet.

Vi finns på plats:

Efter dessa datum kvitteras nyckelbrickor ut hos fastighetsskötaren.

Kom ihåg att det enbart är lägenhetsinnehavare som kan kvittera ut brickorna. Glöm inte att medta legitimation.

För oss medlemmar innebär det en ökad trygghet med ett passersystem som ger oss ett modernt skalskydd. Vi kommer nu även att kunna släppa in våra gäster via porttelefonsystemet. De ringer enkelt via den nya porttelefonen till din telefon (vars nummer du angett). Öppning av porten sker genom att trycka in siffra 5 på telefonen. Porttelefonen kommer kunna användas fram till klockan 21.00 på kvällarna, därefter slocknar displayen, men besökare kan istället knappa in ditt telefonnummer på porttelefonens knappsats för att få bli insläppta.

Om ni fortfarande inte fyllt i blanketten för att anmäla telefonnummer till porttelefonen går det bra att anmäla namn och nummer till vår fastighetsskötare. Önskar ni vid senare tillfälle ändra namn, anmäla förlust av nyckelbricka eller anmäla fel på passersystemet görs även det till vår fastighetsskötare.

Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren Thorbjörn Lindberg: fastighetsskotaren@jarnvagsmannen.org

Expeditionen är öppen måndag-fredag (ej torsdag) kl 7:00-7:30.

Denna information finns även anslagen på föreningens hemsida.

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

_______________________________________________________________________

Styrelsen informerar

Januari 2019

Föreningen kommer under våren 2019 att installera ett elektroniskt passersystem. Installationen kommer att utföras av Säkerhetsintegrering AB. Deras logotyp finns högst upp till höger på denna sida, personalen har den på sina arbetskläder. Ingen installation kommer göras inne i lägenheter utan endast i gemensamma utrymmen. Allt beräknas vara installerat och klart cirka Mars -April.Vid entréportarna monteras porttelefon / beröringsfri läsare. Bakentredörrarna förses med beröringsfri läsare.

Källardörrar, vindsdörrar samt dörrar till soprum och garage förses med beröringsfri läsare.

Besökare ringer via det nya porttelefonsystemet till den boendes hemtelefon, alt mobiltelefon. Öppning av porten sker från telefonen som den boende svarat i genom att trycka in siffra 5 på telefonen.

Medlemmarna använder sin nya tag (elektronisk nyckelbricka) för att låsa upp dörrarna.

Nyckelbrickorna är de vi idag använder till tvättstugan och föreningens övriga gemensamma utrymmen. Föreningen kommer dela ut 1 extra nyckelbricka utöver de två som redan delats ut, önskas fler brickor skall dessa beställas i förväg via bifogad blankett och kostnaden för de tillkommande nyckelbrickorna bekostar respektive lägenhetsinnehavare.

Boende kommer efter driftsättning av systemet att låsa upp samtliga berörda dörrar med sin bricka, vilket ökar säkerheten / minskar inbrottsrisken i fastigheten.

För att upprätta detta system behöver vi få in uppgifter från samtliga boende. Vänligen fyll i bifogad blankett och lämna in den i fastighetsskötarens brevlåda.

Uppgifter för nytt passersystem(PDF)

Sista datum för att lämna in blanketten är 2019-02-10

Det är mycket viktigt att vi får denna i tid så det underlättar övergången till det nya systemet. Under Mars månad kommer vi att avisera via anslag i porten om när och var ni kan kvittera ut era nya passerbrickor. Det kommer endast vara den/de som är registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare till lägenheten som har rätt att kvittera ut nya nycklar. Legitimation måste tas med och visas upp vid utkvittering.

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

_______________________________________________________________________

Bildresultat för glöggmingel

med byta/sälja/ge bort-dag

Söndag 2/12 kl 10-13 bjuder styrelsen på glögg och pepparkakor! En möjligheten att träffas, ta upp tankar och funderingar samt umgås med grannar.

Under minglet finns det möjlighe att byta/sälja/ge bort saker och ting med varandra. Tänk att ta med saker som någon annan skulle vilja ha! (det som eventuellt blir över som ingen vill ha tar styrelsen hand om och slänger)

Styrelsen efterfrågar även en soffa som vi skulle vilja ställa i korridoren i tvättstugan då det har efterfrågats.

Om någon har en soffa och vill skänka/sälja så maila gärna till: styrelsen@jarnvagsmannen.org

Vi ses i föreningslokalen, Söndag 2/12 kl 10-13

Varma hälsningar,

Brf Järnvägsmannens styrelse

_______________________________________________________________________

Styrelsen informerar

November 2018

Byte av portkod

Den 20e november kommer vi att byta portkod. Den nya koden blir xxxxxx. Vi hoppas att ni har överseende med denna sena information men på grund av den inbrottsvåg vi haft så kände styrelsen att vi blev tvungna att ta till snabba åtgärder. Vi kommer också i fortsättningen att byta kod oftare än 1 gång per år.

Glöggmingel, byta saker dag och träffa styrelsen

Den 2/12 bjuder styrelsen in till glöggmingel i föreningslokalen. Mellan kl 10-13 är man välkommen att komma och dricka glögg, umgås med grannar och samtidigt ge/få/byta saker med varandra. Tänk att det ni tar med för att byta/ge ska vara saker som någon annan skulle vilja ha. Kemikalier, såsom målarfärg eller liknande, undanbedes

Fönsterrenovering

Fönsterrenoveringen är nu avslutad för denna säsong och kommer att dra igång med sista etappen i April 2019

Kommunikation med styrelsen

Vi vill påminna om att om medlemmar vill få svar från Styrelsen så bör man ta kontakt via

styrelsen@jarnvagsmannen.org

Facebookkanalen är för kommunikation mellan medlemmar och där kommer ni inte att få svar från styrelsen utan enbart från andra medlemmar i föreningen.

Respektera varandra i föreningen

Då det förekommit ett antal störningsärenden så vill vi passa på att påminna alla om att visa respekt och hänsyn till övriga medlemmar i föreningen. De gemensamma reglerna

Har du som medlem andra frågor eller funderingar hittar du de flesta svaren på

www.jarnvagsmannen.org.

Vi rekommenderar också att du följer brf Järnvägsmannen på Facebook för kontinuerliga uppdateringar!

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

_______________________________________________________________________

Styrelsen informerar

September 2018

Digitalt bokningssystem för tvättstuga & föreningslokaler

Det digitala bokningssystemet har nu införts för bokning av tvättstugan med relativt få problem. Från och med 1 okt bokas även bastu och föreningslokal via systemet. Om ni bokar föreningslokalen får ni en faktura från HSB.

Spolning av stammarna

Vi har det senaste året haft återkommande stopp i stammarna och har därför beslutat att genomföra en Högtrycksspolning med hetvatten av samtliga stammar. För att entreprenören GG Högtryck ska kunna genomföra arbetet så kommer de att behöva tillträde till samtliga lägenheter under en dag. Arbetet kommer att påbörjas under V40 och en detaljerad tidplan kommer att publiceras i samtliga portar.

Cykelrensning i föreningen

Vi anser nu att det återigen är dags för rensning av cyklar på gården och i cykelförråden. Vi har beslutat att allra senast den 20e oktober skall ni ha märkt upp de cyklar som ni vill ha kvar med ett rött järnvägsmannen-klistermärke som finns att hämta i tvättstugan, vid expeditionen och utanför bastun.

Inbrott i Zetterwallhuset

Glädjande nog så kan vi konstatera att det inte skett några nya inbrott i källarförråden i Zetterwallhuset sen senaste nyhetsbrevet, vi i styrelsen håller på att se över hur vi kan ytterligare förbättra säkerheten ytterligare.

Nyhetsbrevet delas även ut per papper på föreningens alla adresser.

Vi rekommenderar också att du följer brf Järnvägsmannen på Facebook för kontinuerliga uppdateringar!

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

_____________________________________________________________________________________

Styrelsen informerar

Augusti 2018

Grillning på innergården

Nu har Stockholm Stad hävt sitt eldningsförbud vilket innebär att det återigen är möjligt att använda föreningens grillplatser, vi ber er dock att respektera de regler som är uppsatta för grillning.

Fortsatta inbrott i Zetterwallhuset

Tyvärr så kan vi konstatera att trots de åtgärder som satts in med nya lås ned till källarförråden i Zetterwallshuset så har det förekommit nya inbrott där. Styrelsen tar detta på stort allvar och håller på att se över ytterligare åtgärder för att stärka säkerheten.

Digitalt boknings-system

Som vi informerat tidigare så kommer vi gå över till digitalt bokningssystem i september 2018.

Måndag 20/8 och tisdag 21/8 kommer Säkerhetsintegrering finnas i tvättstugan vid bokningstavlan mellan kl 17-20 och förklara hur systemet fungerar och svara på frågor. De kommer ge informationen gruppvis och det tar 15-20 min.

Onsdag 22/8 finns möjlighet att hämta brickor i föreningslokalen, grundvåning Wargentinsgatan 3, mellan 19.00 och 20.30. Tag med legitimation.

När vi börjar använda digitala bokningssystemet blir bokningsbrickan en nyckel som behövs för att komma in till tvättstugan. Alltså behöver alla hämta ut sina brickor för att kunna tvätta i tvättstugan, även i de obokningsbara maskinerna. De nuvarande bokningsreglerna kommer fortfarande att gälla vilket innebär att om en tvättstuga är bokad, men den som bokat inte anlänt inom 15min så blir den ledig

Varje lägenhet får två brickor, märkt 1 och 2. De fungerar precis likadant. Om ni tappar bort en bricka får ni anmäla det till Säkerhetsintegrering, den blir då spärrad och kan inte användas av någon. Därefter kan ni beställa en ny bricka.

Systemet kommer att användas för att boka tvättstuga, bastu och föreningslokal. Om ni bokar föreningslokalen får ni en faktura från HSB.

Börja med att skapa ett konto genom att följa denna länk https://aptus.sakerhetsintegrering.se/jarnvagsmannen/aptusportal

eller ladda ner mobil-appen"Aptus Home" från AppStore eller GooglePlay.

I appen använder du webbadressen ovan i samband med att du loggar in.

Användarnamn = ditt lägenhetsnummer

(som står ovanför din dörr tex "0123")

Lösenord = lägenhetsnummer + 0 (tex 01230)

Byt lösenord under inställningar så fort ni loggat in på hemsidan

Har du som medlem andra frågor eller funderingar hittar du de flesta svaren på

www.jarnvagsmannen.org. Vi rekommenderar också att du följer brf Järnvägsmannen på Facebook för kontinuerliga uppdateringar!

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

__________________________________________________________________

Styrelsen informerar

Maj 2018

Nytt bokningssystem till tvättstugan

I enlighet med den information som gick ut i förra månadens medlemsinformation har

styrelsen beställt ett digitalt bokningssystem till den gemensamma tvättstugan. Vi har nu

mottagit bokningsbrickor till systemet och vi kommer följaktligen finnas tillgängliga i

föreningslokalen på följande tider för att lämna ut brickorna:

14 juni 2018 19:00-20:00

15 juni 2018 16:00-18:00

2 juli 2018 16:00-18:00

3 juli 2018 16:00-18:00

5 juli 2018 16:00-18:00

10 juli 2018 16:00-18:00

11 juli 2018 16:00-18:00

12 juli 2018 16:00-18:00

Utöver tiderna ovan så kommer det även finnas möjlighet att hämta ut bokningsbrickor i

samband med årsstämman den 13 juni 2018. Vid behov så kommer vi givetvis att organisera

fler tider. Det nya systemet kommer att tas i bruk i slutet av augusti och det kommer att

anordnas ett antal informationskvällar där systemet kommer att presenteras innan dess.

Årsstämma 2018

Slutligen vill vi passa på att önska alla medlemmar välkomna till årsstämman den 13 juni

2018 i föreningslokalen på Wargentinsgatan 3. Föreningsstämman är ett utmärkt tillfälle att

närmare lära känna dina grannar samt diskutera för föreningen betydelsefulla frågor. För

närmare information, vänligen se kallelsen som har gått ut till alla föreningens medlemmar.

VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BRF

JÄRNVÄGSMANNEN

Brf Järnvägsmannen kallar till årsstämma onsdagen den 13 juni kl. 19:00 i föreningslokalen på Wargentinsgatan 3. Inregistrering till föreningsstämman börjar vid 18:45. Ladda ner kallelse här.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Januari 2018

Fönsterrenovering 2018.

Här finner ni en uppdaterad tidsplan för 2018.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

December 2017 II

Ny portkod.

Fredagen den 22 december byter föreningen portkod.

Det är viktigt att inte sprida koden vind för våg, t.ex. via Facebook.

Skälet till detta byte är att det nyligen har förekommit några källarinbrott. Tänk därför på att vara noga med att skjuta igen portar, källar- och vindsdörrar ordentligt efter Dig när Du har passerat igenom dem.

Återvinningsrummet

En av fördelarna med att bo i vår förening är att vi har goda möjligheter att sortera våra sopor på ett enkelt sätt. Återvinningskärl finns för bl.a. kompost, plast, metall, papper, wellpapp, el, lysrör och glödlampor. Därför är det alltid ledsamt när vissa medlemmar anser sig ha rätten att fylla återvinningsrummet med skrymmande föremål som inte hör hemma där, som t.ex. möbler och byggsopor. Dessa sopor försvinner förstås inte av sig själva. Det gör heller inte de fakturor på tiotusentals kronor som hämtningen kostar övriga medlemmar varje år.

Jul och nyår

Nu börjar äntligen våra fina fastigheter att smyckas med julpynt. För att stödja detta utlyser Styrelsen härmed en tävling om finaste dörrdekoration! Ägarna till de tre finaste julkransarna el.dyl. kommer den 22/12 att belönas med en överraskning.

Styrelsen ber att få önska alla medlemmar en God jul och ett Gott Nytt År!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

December 2017 I

Ommålning av trapphusen

Nu har äntligen ommålningen av våra arton trapphus dragit igång! Efter förra årets återskapande av Wallanders funkisentréer, kommer vi nu under vintern att låta färdigställa alla funkistrapphus. Nästa vinter tar vi oss an trapphus och entréer i Zettervallhuset (det mot Kungsholmsgatan!). I samband med detta kommer vi även att låta byta ut de stilvidriga aluminiumportarna mot mer tidsenliga i trä.

Ordningen för renoveringen nu i vinter kommer att vara Wg7, Wg3, Wg5B, Wg5D, Cg4, Cg8, Wg5E, Wg5C och slutligen Wg5A. Första trapphuset påbörjades under vecka 46 och trapphus två under vecka 47. Målerifirman kommer att arbeta med två trapphus parallellt och kommer att avisera i respektive trapphus någon vecka innan renoveringen påbörjas. Varje trapphus kommer att ta ca en månad från start till klart, beroende på skick.

Tillfällig belysning kommer att sättas upp under arbetets gång, under det att de kvarvarande ursprungliga armaturerna renoveras. Där dessa saknas kommer nya funkisklot att installeras. Efter att målningen är klar kommer även nya tidsenliga strömbrytare att sättas upp.

Vänligen observera att under renoveringens gång gäller som vanligt att inga lösa föremål får förvaras i trapphuset. Obs: gäller även dörrmattor!

Då våra lägenhetsdörrar som installerades för tjugo år sedan fortfarande är i gott skick, har vi valt att enbart låta rengöra dessa, vilket innebär bl.a. att klistermärken mm kommer att plockas bort på dem. De som sitter på själva brevlådeinkastet kommer dock att få sitta kvar. Föreningen kommer även att tillhandahålla färdiga ”ej reklam”-skyltar för de som vill.

Det är nu 25 år sedan trapphusen målades i nittiotalets typiska laverade terrakottakulörer. Denna gång har vi låtit konservatorn inspireras av trettiotalets mer dämpade (och ljusare) kulörer. Vi hoppas att ni blir nöjda med resultatet!

Vattenskador

Det senaste året har flera vattenskador skett hos föreningens medlemmar. Dessa kostar oss mycket i både arbete och pengar. Skadorna uppstår ofta när vattenslangen till disk- eller tvättmaskinen brister pga åldersutmattning. Styrelsen uppmanar därför alla att ha god uppsikt, och gärna byta ut anslutningsslangar som är äldre än 10 år. Att städa upp efter en vattenskada kan ta många månader och är inte roligt för någon.

Ännu en gång: rastning av hundar förbjudet på våra gräsmattor.

Förbudet finns till, inte av illvilja, utan därför att de alltför små gräsmattorna mår dåligt av alltför många hundars rastning. Det är lätt att se var behov har utförts på alla de fläckar som uppstått i gräset, särskilt under vinterhalvåret. Det är bara fem år sedan föreningen lät bekosta den ambitiösa trädgårdsanläggningen som vi alla kan njuta av varje sommar. Styrelsen hoppas att den skall hålla sig vacker under många år till.

Nytt bokningssystem till tvättstugan

Styrelsen undersöker för närvarande hur ett nytt smart och enkelt bokningssystem skulle kunna se ut. Mer info kommer under våren.

Har du som medlem andra frågor eller funderingar hittar du de flesta svaren här på hemsidan.

Vi rekommendar också att ni följer brf Järnvägsmannen på Facebook för kontinuerliga uppdateringar.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

November 2017

Trapphusrenoveringen

Nu kommer äntligen ommålningen av våra arton trapphus att dra igång! Efter förra årets återskapande av Wallanders funkisentréer, kommer vi nu under vintern att låta färdigställa alla funkistrapphus. Nästa vinter tar vi oss an trapphus och entréer i Zettervallhuset (det mot Kungsholmsgatan!). I samband med detta kommer vi även att låta byta ut de stilvidriga aluminiumportarna mot mer tidsenliga i trä.

Ordningen för renoveringen nu i vinter kommer att vara Wg7, Wg3, Wg5B, Wg5D, Cg4, Cg8, Wg5E, Wg5C och slutligen Wg5A. Första trapphuset kommer att påbörjas under vecka 46 och trapphus två under vecka 47. Målerifirman kommer att arbeta med två trapphus parallellt och kommer att avisera i respektive trapphus någon vecka innan renoveringen påbörjas. Varje trapphus kommer att ta ca en månad från start till klart, beroende på skick.

Tillfällig belysning kommer att sättas upp under arbetets gång, under det att de kvarvarande ursprungliga armaturerna renoveras. Där dessa saknas kommer nya funkisklot att installeras. Efter att målningen är klar kommer även nya tidsenliga strömbrytare att sättas upp.

Vänligen observera att under renoveringens gång gäller som vanligt att inga lösa föremål får förvaras i trapphuset. Obs: gäller även dörrmattor!

Då våra lägenhetsdörrar som installerades för tjugo år sedan fortfarande är i gott skick, har vi valt att enbart låta rengöra dessa, vilket innebär bl.a att klistermärket etc kommer att plockas bort på dem. De som sitter på själva brevlådeinkastet kommer dock att få sitta kvar. Föreningen kommer även att tillhandahålla färdiga ”ej reklam”-skyltar för de som vill.

Det är nu 25 år sedan trapphusen målades i nittiotalets typiska laverade terrakottakulörer. Denna gång har vi låtit konservatorn inspireras av trettiotalets mer dämpade (och ljusare) kulörer. Vi hoppas att ni blir nöjda med resultatet!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

oktober 2017

Målning av trapphus

Målning av föreningens trapphus kommer att påbörjas i oktober med start på Wargentinsgatan 7 och därefter följa samma ordning som entrérenoveringen.

Vindsrensning

Under september/oktober kommer vår fastighetsskötare att städa ut på föreningens vindar. För att undvika att era saker slängs skulle vi vara tacksamma om ni säkerställer att ni förvarar dem i era förråd och inte på de kollektiva ytorna.

Möjlighet att hyra extra förråd

Styrelsen vill passa på att påminna om att föreningen efter en inventering och städning fått loss ett antal extraförråd. Om ni är intresserade av att hyra så kan ni kontakta HSB bostadsservice.

Andrahandsuthyrningar

På förekommen anledning vill vi även uppmärksamma samtliga medlemmar i föreningen om att det inte är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via AirBnB eller motsvarande företag. Vidare gäller att att samtliga andrahandsuthyrningar ska godkännas av föreningen. Den som inte beaktar reglerna ovan riskerar att uteslutas ur föreningen.

Rastning av hundar

Med anledning av att föreningens gräsmattor är avsedda för samtliga medlemmar i förenin-gen, inklusive lekande barn, vill vi åter understryka att det inte är tillåtet att rasta hundar på innergården.

Grillning på innergården

Styrelsen har mottagit ett antal klagomål avseende grillning på innergården under sommaren. Styrelsen har med anledning av detta beslutat att ta upp frågan om föreningen ska fortsätta tillåta grillning vid nästa stämma.

Rökning på trapphusbalkongerna

Vi ber er att respektera rökförbudet på balkongerna i våra trapphus. Vi vill i detta samman-hang påminna om att förbudet infördes för att minska risken för brand i föreningen.

Nya hyresgäster

Slutligen vill vi passa på att välkomna våra två nyaste hyresgäster, Cykelfrämjandet som flyt-tat in på Celsiusgatan 6, och StaDemonia Tattoo som flyttat in på Celsiusgatan 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juni 2017

Fönsterrenovering.

Beställningslista på tilläggstjänster vid fönsterrenovering kan ni ladda ner här, och kulturglasinfo kan ni ladda ner här.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Föreningsstämma 14 juni kl19

Den 14e juni kl 19 kommer föreningen att hålla sin årsstämma. Vi vill därför passa på att välkomna alla medlemmar dit och påminna er om att lägga in datumet i er kalender. Vid stämman kommer även en ny styrelse att väljas.

Styrelsearbetet spänner över många intressanta områden, alltifrån fastighetsutveckling till kommunikation med medlemmarna, och ger Dig dessutom möjlighet att få inflytande över din boendemiljö! Tveka därför inte att höra av Dig till valberedningen.jarnvagsmannen@hotmail.com , vid intresse.

Fönsterrenovering, start 7e juni

Som informerats om tidigare kommer vi att dra igång med fönsterrenovering av gårdshuset under denna sommar. Entreprenören kommer att påbörja sin etabliering den 22a maj och gå in i första lägenheten den 7e juni. Se nästa sida för mer utförlig info

Vindskydd till de nya balkongerna

Vi håller på att titta på vilken färg och leverantör som skall få användas om man vill sätta upp vindskydd på de nya balkongerna, detta för att vi ska få en så fin fasad som möjligt.

Städning av parkeringsgarage

Nätterna den 7-9 juni så kommer vårt garage att städas och nya linjer kommer att målas. Vår parkeringsförvaltare Parkando återkommer med mer information till de berörda när det närmar sig. Just nu har det precis skapats 3st nya kväll-och-helgplatser; om ni är intresserade så kontakta Parkando.

Rökning på balkonger

Vi har vid tre tillfällen det senaste året haft brandtillbud på våra vädringsbalkonger i samband med att fimpar och askkoppar börjat brinna. Styrelsen har därför beslutat om rökförbud på vädringsbalkongerna,

Piskning av mattor

Vi i styrelsen vill påminna om att vi i föreningen har mattpiskrum och att det inte är tillåtet att skaka mattor från balkongerna, tänk på att era grannar kan få ert skräp på sin balkong.

Har du som medlem andra frågor eller funderingar hittar du de flesta svaren på

www.jarnvagsmannen.org. Vi rekommenderar också att du följer brf Järnvägsmannen på Facebook för kontinuerliga uppdateringar!

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maj 2017

Tidsplan på fönsterrenoveringen finner ni här.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maj 2017

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ONSDAGEN DEN 14 JUNI 2017 KL. 19.00

Årsstämman äger rum i föreningslokalen Wargentinsgatan 3. Årsredovisningen finns att hämta i tvättstugan samt på föreningens webbplats.

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Val av stämmoordförande

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

4. Godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

9. Genomgång av revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor/er och suppleant

16. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

17. Övriga anmälda ärenden

-Bifogad motion

18. Föreningsstämmans avslutande

Stockholm, den 22 maj 2017

Styrelsen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

April 2017

Föreningsstämma 14 juni kl19

Den 14e juni kl 19 så kommer föreningen att hålla vår årsstämma vi vill därför passa på att välkomna alla medlemmar och påminna er om att lägga in datumet i er kallender. Då kommer även en ny styrelse att väljas, om ni är intresserade av att engagera er så ber vi er kontakta valberedningen.jarnvagsmannen@hotmail.com

Byte av portkod 17e maj

Den 17e maj så kommer vi att byta portkod.

Cykelrensning i föreningen 17e maj

Nu börjar det bli vår och då är det dags för rensning av cyklar på gården och i cykelförråden.

För att vi bara ska behöva ha ett datum att komma ihåg så har vi bestämt att alla senast den 17e maj skall ni ha märkt upp de cyklar som ni vill ha kvar med ett blått järnvägsmannen klistermärke som finns att hämta i tvättstugan.

Fönsterrenovering, start XXX

Som informerats om tidigare så kommer vi att dra igång med fönsterrenovering av gårdshuset under denna sommar. Startdatum är satt till XXX och bifoga ligger den tidplan som entreprenören Fog och Fönster kommer att följa

Slutmålning av nya balkongerna

Den 26e-28 så kommer Balkona att genomföra en slutmålning av balkongernas fronter då det varit för kallt för att genomföra det tidigare. Detta kommer att göras med skylift vilket medför att det kan vara begränsad framkomlighet under de dagarna.

Vindskydd på de nya balkongerna

Vi håller på att titta på vilken färg och leverantör som skall användas om man vill sätta upp vindskydd på de nya balkongerna, detta för att vi ska få en så fin fasad som möjligt.

Städning av parkeringsgarage

Nätterna den 7e-9e juni så kommer garaget att städas och nya linjer kommer att målas, vår parkeringsadministratör Parkando kommer att återkomma med mer information till de berörda när det närmar sig. Just nu har det precis skapats 3 nya kvällar och helg platser som finns ledig så om ni är intresserade så kontakta Parkando.

Rökning på balkonger

Då vi har haft ett antal tillfällen då det varit nära att börja brinna i samband med rökning på våra gemensamma vädringsbalkonger. Vi vill därför be er att vara uppmärksamma och vill samtidigt påpeka att om det inte förbättras så kan vi bli tvugna att införa rökförbud på dem.

Har du som medlem andra frågor eller funderingar hittar du de flesta svaren på

www.jarnvagsmannen.org, vi rekommendar också att ni följer brf Järnvägsmannen på Facebook för kontinuerliga uppdateringar

Varma hälsningar, Brf Järnvägsmannens styrelse

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mars 2017

Kallelse till extra föreningsstämma

21 mars kl.19 i föreningslokalen Wargentinsgatan 3

Kallelse laddas ner här.

Den 21 mars 2017 kl. 19.00 hålls en extrastämma där beslut kommer att fattas om:

• Att ge styrelsen mandat att byta glas i innerbågen i lägenheternas fönster till

lågemissionsglas, och i samband med detta byta tätningslister.

• Retroaktivt val av auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2016

Underlag ang. dessa beslut bifogas denna kallelse samt anslås i tvättstugan och på hemsidan.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Frågan om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Beslut att ge styrelsen mandat att byta glas i innerbågen i lägenheternas fönster till

lågemissionsglas, och i samband med detta byta tätningslister.

9. Retroaktivt val av auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2016

10. Stämmans avslutande

Observera att ordinarie årsstämma kommer att hållas den 14 juni kl. 19.00. Kallelse till denna kommer i särskild ordning.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juni 2015

Cykelutrensning 21/6!

Missa inte att alla omärkta cyklar kommer att rensas bort från gården 21/6. Klisterlappar i årets färg för uppmärkning av cyklar finns att hämta på anslagstavlan i tvättstugan!

Märk upp din cykel så får du en roligare/friare sommar ;-)

Hissrenovering på Celsiusgatan 8, preliminärt i september

Hissen på Celsiusgatan sjunger på sista versen och kommer att renoveras nu i höst. Renoveringen innebär att hissen kommer att vara avstängd i ungefär en månad. Vi vill därför uppmärksamma er som bor där och är beroende av hissen om detta redan nu.

Avstängningen är planerad till september månad, men vi har inga exakta datum än. Hör av dig till vår förvaltare om du är beroende av hissen eller måste veta exakt när den är avstängd, så får du veta exakta datum så fort som det är klart.

Den befintliga hisskorgen kommer att bevaras, men förses med modern elektronik och anpassas till nutida krav på hissar. Maskineriet däremot byts ut i sin helhet.

Gammal blomjord förbjuden att dumpa på gården

Ja, ni kanske förstår själva om ni tänker efter, att gammal blomjord inte hör hemma i rabatterna på gården. Då vi har ett garage under den större delen av jorden består marken där av dyr specialjord, i ett ganska tunt lager, och den mår bäst av att inte bli utspädd med gammal död skräpjord och lecakulor (dessutom är det fult).

Kasta jorden i kärlen för grovsopor i återvinningsrummet i stället (eller börja bokashikompostera så slipper du kasta bort gammal jord!).

Grilla med eftertanke

Slutligen vill vi be er att använda grillarna på gården med gott omdöme (hänsyn till grannar ang. skräp. ljud och rök, riskmedvetande kring eld etc.).

Glad sommar!

önskar Brf Järnvägsmannens styrelse

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

April 2015

Extrastämma 17e maj

Då vi i föreningen måste uppdatera våra stadgar i enlighet med bostadsrättslagen så har styrelsen beslutat om att ha en extrainsatt stämma den 17maj kl19. Stadgarna kommer att anslås i trapphus och tvättstuga.

Ordinarie stämma 14e juni

Den 14e juni kommer föreningen att hålla vår årliga stämma ytterligare information kommer anslås när det närmar sig

Byte av portkod

På grund av påpekanden från medlemmar om att folk som inte tillhör föreningen vistas inne i husen så har vi valt att byta portkod, vi vill också be er att se till att porten stängs efter er.

Den nya portkoden kommer att vara SE KOD I ER BREVLÅDA

Den nya portkoden kommer att börja gälla från 17e maj

Trapphusrenovering

Renoveringen av trapphusentreen på Wargentinsgatan 7 börjar nu bli klar och arbetet på Wargentinsgatan 3 fortlöper enligt tidsplan. Nu kommer renoveringen att fortsätta med Wargentinsgatan 5B och Wargentinsgatan 5D.

Tidningen ”Mitt i” har också gjort ett reportage om detta som förhoppningsvis ska uppskattas av er medlemmar.

Balkonger sekelskifteshusen

Avtalen för balkongbygget är nu påskrivet. Balkongbygget kommer att påbörjas i Augusti så att så att

utnytjandet av innergården inte ska påverkas så mycket under sommaren.

Cykelrensning

Den 21a juni så kommer vi att rensa ut bland cyklarna i föreningen. Nya klistermärken kommer att finnas i tvättstugan. Fram tills dess så vill vi passa på att be dem som inte cyklar så mycket att ställa undan sina cyklar i förråden för att frigöra utrymme till dem som cyklar varje dag.

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

DEN 17 MAJ 2016 KL. 19.00

ANGÅENDE ÄNDRING AV STADGAR

Kallelse och förslag till nya stadgar i PDF-format:

Förslag till nya stadgar, https://drive.google.com/open?id=0BzlYWPKKSdxKbnlNdkt4amlyVUE

Kallelse, https://drive.google.com/open?id=0BzlYWPKKSdxKWWs2cnU3WjdjeGc

Den 17:e maj 2016 kl. 19.00 hålls en extrastämma där beslut kommer att fattas om ändringar i stadgar. Stämman hålls i föreningslokalen Wargentinsgatan 3.

Förslaget till nya stadgar finns anslaget i tvättstugan, trapphusen samt på vår hemsida.

Dagordning

1. Stämmans öppnade

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Frågan om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Beslut om ändringar i stadgar

9. Stämmans avslutande

Observera att ordinarie årsstämma kommer att hållas den 14 juni kl. 19.00. Kallelse till denna kommer i särskild ordning.

Stockholm, den 6 maj 2016

Styrelsen

På valberedningens förslag kommer mötet att inledas med en kort presentation över Styrelsens arbete och dess organisation.

Bakgrund till beslut om stadgeändringar:

Då regelverket i bl.a. Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats de senaste åren, har det blivit uppenbart att våra stadgar, senast reviderade 2008, har blivit föråldrade och måste anpassas till vår samtid.

Styrelsen har därför låtit bostadsjuristen Magnus Sallnäs (Hsb) granska dessa och föreslå hur nya stadgar skulle kunna utformas. Förslaget finns nu anslaget i våra trapphus, tvättstuga och hemsida, och det är detta förslag som stämman nu, och vid kommande ordinarie stämma den 14/6, har att ta ställning till.

De nya stadgarna är utformade på ett mer pedagogiskt sätt än de nuvarande, med tydligare uppdelning av innehållet och ett modernare språk. De är skrivna utifrån Hsb's nya normalstadgar, men modifierade för att stämma överens med innehållet och andemeningen i våra nuvarande stadgar (som för övrigt även de var framtagna utifrån Hsb's dåvarande normalstadgar).

Övergången till nya stadgar leder endast till förändringar som i praktiken redan trätt i kraft, då ju svensk lag har företrädesrätt framför våra stadgar.

Dessa förändringar gäller:

- anpassning till nya avskrivningsregler K3

- möjligheten för föreningen att ta ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning och en höjd avgift vid pantsättning och överlåtelse av lägenheter

- anpassad tidsgräns för revisorernas arbete

- tydligare kallelseregler vid utlysande av stämma.

Alla förändringar är rödmarkerade i förslaget.

Styrelsen yrkar bifall till Magnus Sallnäs förslag.

Garageinformation

April 2016

Upprättande av kölista för garaget

Äntligen är det möjligt att anmäla intresse för p-plats i vårt garage!

För att anmäla intresse, maila: info@garagekoll.se. Uppge att ni är medlemmar i föreningen samt ert lägenhetsnummer (föreningens numrering) och era kontaktuppgifter i anmälan.

P-platserna i garaget kostar 2 500 kr/mån ex moms*

Kväll/natt/helg- platser (17.00 – 08.00 vardagar, samt dygn på helger) kostar 600 kr/mån ex moms*

Det kommer även att finnas MC-platser att hyra för 450 kr/mån ex moms*

*Medlemmar i föreningen slipper för närvarande att betala moms.

Se även: http://www.garagekoll.se/visa-garage/107-garageplats-celsiusgatan-6-stockholm

För närvarande är de flesta platserna i garaget uthyrda, men medlemmar kommer att ha förtur på plats i garaget och de platser som blir lediga kommer att tillsättas successivt. Kvälls/natt/helgplatserna kommer att bli tillgängliga efter sommaren.

Förhoppningsvis ska det framöver även finnas någon typ av bilpool i garaget (vi jobbar på det!).

Om vårt garage:

I februari i år tog föreningen över garaget under vår gård från HSB, som fram till då hyrt garaget i sin helhet. HSB kommer i fortsättningen att hyra ett stort antal platser i garaget av föreningen.

Garaget förvaltas nu av Parkando (Garagekoll).

- Vårens nyhetsbrev saknas här! -

Januari 2016

Föreningens ekonomi

Efter ett flertal år med stora investeringar, som t.ex. gårdsrenoveringen, ser föreningens ekonomi åter bättre ut. Räntorna på föreningens lån är låga tack vare nyskrivna avtal med rörliga räntor. Intäkterna från kommersiella lokaler är dessutom mer marknadsmässiga, vilket bidrar till vår goda ekonomi. Styrelsen har därför beslutat att sänka årsavgiften med 5 % fr.o.m. andra kvartalet 2016. Dessutom kommer vi att kunna göra en extraamortering om cirka 8 Mkr, bl.a. som en följd av försäljningen av den gamla dagislokalen på Wargentinsgatan 5c.

Balkongerna

Balkongprojektet löper på men har blivit försenat då Hyresnämnden inte tar beslut förrän i början av februari. Styrelsen arbetar efter, som diskuterades på stämman, att de balkongbyggande medlemmarna ska ta hela kostnaden för balkongprojektet. Avtalen kommer snart att skickas ut till dessa medlemmar. Mer information anslås fortlöpande på vår hemsida.

Flyttbesiktning

Ett orosmoment för styrelsen är de många renoveringar som genomförs varje år i vår förening, i bland i strid med de regler som föreningen har satt upp. Det var bl.a därför en lägenhetsinventering gjordes för ett tag sedan. Det är viktigt att styrelsen får in rätt information om hur lägenheterna ser ut, och att ingrepp i väggar och vatten, avlopp och ventilation inte äventyrar husens tillstånd. Föreningen har därför sedan årsskiftet infört flyttbesiktning, en tjänst från vår förvaltare HSB som kommer att säkerställa att lägenheterna byggs om och renoveras på ett ansvarsfullt sätt.

Dragiga fönster?

För er som känner att det drar kall luft från fönstren, se till att morsa på vår duktige fastighetsskötare Torbjörn så ser han till att ni får lister att täta med – det är både enkelt och effektfullt.

Rått-besök

Tyvärr har föreningen återigen fått besök av råttor då medlemmar lämnar soppåsar utanför sopstationerna. För att råda bot på detta så kommer ett wellpapp/kartong-kärl flyttas till sopstationerna vid Wargentinsgatan 5A och ett kärl för hushållssopor flyttas till gårdsstationen. Hjälp oss hålla rent så vi slipper ohyra!

Trapphusen

Som ett led i den kommande trapphusrenoveringen görs för närvarande en framskrapning av tidigare färgskikt. Styrelsens tanke är att dokumentera samt i möjligaste mån återskapa entréernas ursprungliga utseenden. Därför kommer det under en period att vara lite stökigt i väntan på ett skimrande fint resultat. Titta gärna runt och fantisera kring hur det har sett ut, varje entré har haft sin egna personliga utformning!

Garaget

Från och med 1/2 2016 tar föreningen över förvaltningen av vårt stora garage (det under innergården och gårdshuset), som vi hittills har hyrt ut i sin helhet till vår granne HSB. De kommer i fortsättningen att hyra p-platser av föreningen. Under dagtid kommer den större delen av platserna i garaget att vara uthyrda till HSB.

Vi i styrelsen är mycket glada över att ta över garaget och ser goda möjligheter till en spännande utveckling av dess användning, och att övertagandet kommer att kunna bidra både till en förstärkning av föreningens ekonomi och (kanske framförallt) vara till stort gagn för er medlemmar, både de som har bil eller mc och de som vill ha tillgång till bil bara ibland, då vi hoppas på att kunna inrymma en bilpool i garaget.

Vi kommer inte att tillhandahålla subventionerade p-platser för medlemmar, men man slipper betala moms när man hyr av sin egen bostadsrättsförening, vilket innebär att man i praktiken får platsen 25 % billigare. Det kommer även att finnas möjlighet att hyra p-platser på bara kvällar och helger (till ett lägre pris än dygnet-runt-platser, och det finns betydligt fler kvälls-/helgplatser).

Nu stundar nästa steg, att lägga upp allt rent praktiskt. Vi återkommer med mer detaljer när det är klart men vill tipsa om att ni som vill hyra en garageplats ska hålla ögonen öppna framöver. Vi kommer att informera här och på föreningens facebooksida kring mer praktiska detaljer, priser och hur man anmäler intresse för en p-plats så fort det är färdigt (det går alltså INTE att ställa sig i kö innan det).

Juni 2015

Cykelrensning

Det blev ingen cykelinventering den 1 juni. Det görs för att rensa ut ev. kvarglömda cyklar. Det kommer att genomföras den 7/7.

Det gjordes en sådan rensning för två år sedan, så om du saknar din cykel kontakta vår fastighetsskötare senast den 29 juni. Efter det kommer vårt förvaringsutrymme, från tidigare års rensning, nämligen att tömmas.

Extraförråd

Föreningen har ett antal extraförråd i källaren vid Wargentinsgatan 5A, som alla medlemmar kan hyra enligt ett kösystem. Vi har nu gjort om hanteringen av detta och framöver ska du som är intresserad av att hyra ett extraförråd höra av dig till servicecenter (för kontaktuppgifter – se nedan). Tillträde till förrådet får man sedan via vår fastighetsskötare. Kön och hyreshanteringen sköts dock alltså av servicecenter.

Maj 2015, extra information

Cykelutrensning 1/6

Om ni saknar er cykel efter 1/6 var den troligtvis inte uppmärkt med rätt klisterlapp, och har blivit utrensad. Hör i så fall av er till fastighetsskötaren.

Cykelutrensningen blev framskjuten till slutet av juni. Nytt datum kommer i nästa medlemsinfo.

Air bnb inte tillåtet i föreningen!

Som ni vet måste man ansöka om tillstånd, med namngiven hyresgäst och kontaktdetaljer, för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand.

De flesta av er förstår nog själva att detta i förlängningen innebär att det INTE är tillåtet att hyra ut sin lägenhet via AirBnB och liknande sajter.

Det har kommit till styrelsens kännedom att flera medlemmar annonserar ut sina lägenheter på AirBnB, vilket alltså inte är tillåtet. Vi vill påminna om att otillåten andrahandsuthyrning är ett giltigt skäl för att säga upp medlemmar ur bostadsrättsföreningar.

Maj 2015, Styrelsen Informerar

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Som bekant har föreningen låtit utföra en OVK-besiktning i hela fastigheten. OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll, är lagstadgad (=måste utföras) och ske med jämna mellanrum.

Vi har tyvärr fått många anmärkningar som måste åtgärdas den här gången. Merparten av dessa fel beror på att lägenhetsinnehavare har renoverat på fel sätt (ex. bytt till fel typ av köksfläkt i sekelskifteshuset eller fel ventiler i funkishusen). Föreningen står bara för de fel som behöver åtgärdas på vårt gemensamma ventilationssystem, inte fel som beror på felaktiga renoveringar, i enskilda lägenheter. RT Driftservice (som utförde besiktningen) kommer att kontakta er som har fel som måste åtgärdas. Fakturorna för det arbetet kommer alltså att tillfalla lägenhetsinnehavarna, inte föreningen.

Extra stämma

Datumet för extrastämman är måndagen den 25 maj kl. 19.00 i föreningslokalen, Wargentinsgatan 3.

Den extra stämman rör dels byggandet av balkonger mot gården på det s.k. sekelskiftshuset (längs Kungsholmsgatan samt Wargentinsgatan 1 respektive Celciusgatan 2), dels en uppdatering av föreningens stadgar.

Ordinarie stämma

Vi ses onsdagen 10 juni kl 19.00 i föreningslokalen, Wargentinsgatan 3 för vår ordinarie stämma.

Stämman är årets viktigaste händelse för brf Järnvägsmannen. Då beslutas om budget och verksamhetsinriktning för det kommande året och styrelsen utses. Det är din chans att framföra dina åsikter och ta ditt ansvar för vår gemensamma förening. Kanske är du också intresserad att sitta i styrelsen? Håll utkik efter valberedningens anslag!

Välkomna!

Portiken Wargentinsgatan 1

Föreningens styrelse har beslutat att påbörja en uppfräschning av vår portik på Wargentinsgatan 1. Det inledande arbetet består i att utsatta delar ska plåtbeklädas samt att ytskiktet förbättras.

Spring på taken

Medlemmar i föreningen har uppmärksammat att personer befunnit sig uppe på våra tak. Det är under inga omständigheter, förutom vid snöskottning eller andra åtgärder för underhåll eller liknande, tillåtet att vara uppe på taken. Konsekvenserna av ett litet snedsteg kan bli förödande och drabbar även anhöriga, grannar och alla de som får handskas med olyckan!

April 2015, Styrelsen Informerar

Extra stämma

En extra stämma kommer att utlysas den 25 maj kl.19, dels för omröstning om byggande av balkonger mot gården på huset som löper längs efter Kungsholmsgatan (Zettervallhuset), dels för en uppdatering av föreningens stadgar. Mer om detta i kallelsen som kommer att skickas ut i god tid före stämman.

Ordinarie stämma

Vi ses onsdagen 10 juni klockan 19.00 i föreningslokalen på Wargentinsgatan 3 för vår ordinarie stämma.

Stämman är årets viktigaste händelse för brf Järnvägsmannen. Då beslutas om budget och verksamhetsinriktning för det kommande året och styrelsen utses. Det är din chans att framföra dina åsikter och ta ditt ansvar för vår gemensamma förening. Kanske är du också intresserad att sitta i styrelsen? Håll utkik efter valberedningens anslag!

Välkomna!

Ny portkod

Fr.o.m. 6 maj ändrar föreningen portkod.

Cykelrensning

Den 1 juni kommer det att genomföras en cykelinventering i föreningen. Detta för att rensa ut ev. kvarglömda cyklar. Vid anslagstavlorna i tvättstugan och i bastun kommer det att finnas ljusgröna klisterlappar att sätta på de cyklar som ska sparas. Alla cyklar som är omärkta (=saknar ljusgröna klisterlappar märkt Järnvägsmannen) den 1 juni kommer att rensas bort.

En sådan rensning gjordes även förra året, så om du saknar din cykel kontakta vår fastighetsskötare. Efter den 1 juni kommer vårt förvaringsutrymme, av från förra årets rensning, nämligen att tömmas.

Grillning på gården

Vi ska alla njuta av att vi har en trevlig gård att vara på men tänk på…

Visa hänsyn - Tänk på att ditt glada stoj blir väldigt tröttsamt i längden för de som bor nära uteplatserna. Om de säger ifrån har ditt sällskap antagligen varit för högljutt, ta till dig det och dämpa er. Håll överlag en dämpad ljudnivå!

Respektera - Ingen tycker att det är särskilt kul att behöva gå och säga till sina grannar att dämpa sig. Om du har fest/middag och någon säger till: respektera deras upplevelse, var trevlig tillbaka och försök att vara lite tystare.

Använd inte tändvätska - De som bor nära uteplatserna blir hårt drabbade när det grillas mycket. Visa hänsyn, och tänd grillen med tändpapper, tändkuber eller en skorstenständare i stället för tändvätska så ryker det mindre. Undvik att grilla mat som ryker väldigt mycket inne på gården.

Ställ grillarna långt ifrån grannarnas fönster - Då slipper de förhoppningsvis att få sovrummet fullt med grillos. Tänk särskilt på detta när du använder uteplatsen mitt emot tvättstugan. Den är nämligen närmare huset än de övriga.

Respektera föreningens ordningsregler - Ljud på gården ska generellt hållas nere, eftersom de stör många fler på en gång och stör mycket mer än vad ljud inne i husen gör. Efter 22:00 ska ljudnivån vara dämpad och efter 23:00 ska det vara helt tyst.

Använd ditt omdöme - Det är jättetrevligt med fester på gården, men det finns en gräns för allt. När du planerar firande/sammankomster, tänk på att det finns 415 hushåll till i föreningen som också har rätt att vistas på gården och att kunna vara i fred i sina lägenheter. Respektera det. Större fester och sammankomster passar bättre någon annanstans än på vår gemensamma gård.

Gårdsmöblerna - Om du som medlem ställer tillbaka utomhusmöbler som är flyttade kan vi undvika extra låsanordningar. Bidrar vi alla till att hålla de gemensamma utrymmena i gott skick ser vi också till att föreningen håller nere kostnader för en god ekonomi. Onödiga kostnader för föreningen blir i slutändan kostnader för dig som medlem.

Kompostering

Vi vill uppmuntra alla att sortera sitt komposterbara matavfall i därför avsedda kärl. Dels blir det billigare för oss, dels är det en god gärning för miljön och dels minskar det förekomsten av råttor på innergården, eftersom dessa inte kommer åt matavfallet som ligger i de bruna kärlen. Och det luktar faktiskt mindre illa både i köket och på gården än när matavfallet slängs med hushållssoporna. Påsar och mer information finner du vid anslagstavlan i tvättstugan.

Sopor i trapphusen

Vi påminner också om att inte ställa sopor i trapphuset i väntan på vidare transport mot sopkärlen. Det kommer en hel del mejl till oss om medlemmar som glömmer det och det blir ganska äckligt ganska snabbt.

Vill inte Du se dina sopor så vill nog knappast Dina grannar det heller!

OBS! Alla nyhetsbrev mellan November 2014 och April 2015 Saknas tyvärr här.

Oktober 2014, Styrelsen Informerar

Backventiler

Om du renoverar eller förnyar din lägenhet genom att installera eller byta ut någon blandare i lägenheten är det krav på att samtliga blandare har backventil. Det är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare att säkerställa att backventil finns installerad vid eventuellt utbyte.

Alla som upplever problem med att det tar lång tid att få varmvatten från någon kran uppmanas maila styrelsen. Detta beror högst troligt på att backventil saknas i någon lägenhet som använder samma stam.

Uthyrning i andrahand

Styrelsen har uppmärksammat att lägenheter hyrs ut i andra hand till företag. Föreningens regler godkänner uthyrning i andrahand men inte till företag. Se www.jarnvagsmannen.org för vilka bestämmelser som gäller för andrahandsuthyrning.

Skräp på innergården och i trapphusen

Nu när vi har en nyrenoverad innergård vill vi givetvis att alla medlemmar gör vårt yttersta att behålla den ren, snygg och fri från skräp. Det samma gäller för våra trapphus. Vi påminner om att ta hand om dina sopor och andra rester som uppkommer vid vistelse på vår fina innergård!!

Vi påminner också om att inte ställa sopor i trapphuset i väntan på vidare transport mot sopkärlen. Det blir snabbt äckligt och inget som varken besökare eller granne vill mötas av.

Prylar och skräp i gångarna på vinden

Det står möbler, skåp och andra saker i gångarna på vinden. Detta är inte tillåtet. Om du som medlem har behov av ett extraförråd finns fortfarande några enstaka kvar att hyra i källaren vid Wargentinsgatan 5A till en kostnad på 250kr/månad. Se vår hemsida www.jarnvagsmannen.org för mer information.

Tätningslister

Vi vill även informera om att det finns tätningslister till fönster och balkongdörrar att få från föreningen. Dessa hämtar du vid behov hos fastighetsskötaren.

Facebookgrupp för föreningens medlemmar

Slutligen vill vi påminna om föreningens facebookgrupp. Gruppen heter Brf Järnvägsmannen. Där kan alla skriva inlägg och på sätt sprida information, annonsera efter borttappade saker, annonsera möbler eller kläder till försäljning, med mera.

Tätningslist till fönster och balkongdörrar kan få hämta detta hos fastighetsskötaren

Juni 2014, brev till våra medlemmar från HSB (EJ nyhetsbrev från styrelsen!)

"LEDIGA GARAGEPLATSER CELSIUSGATAN 6.

HSB har i sitt garage på Celsiusgatan 6 ett antal lediga p-platser. Vi kommer att erbjuda p-platserna i första hand till boende i BRF Järnvägsmannen. Om intresse finns så skall ni maila mikael.johansson@hsb.se

Vi har sedan tidigare ett antal intressenter som hyrt garageplats av oss och de har tidigare anmält intresse för att åter igen få hyra garageplats och de kommer få frågan först och sedan är det efter inkomna intresseanmälningar.

Vi undersöker även intresset för nattparkering i Celsiusgaraget. Det är inget bestämt om formen på ett sådant p-avtal. Grundtanken är parkering vardagar ca 17,00 till 8,30 och hela helgerna. Finns det intresse av boende i BRF Järnvägsmannen för detta så maila en intresseanmälan, det är inget bindande.

Hälsningar

Mikael Johansson

HSB Fastighets AB"

Styrelsens anm: HSB hyr vårt garage i sin helhet av föreningen (garaget under vår innergård och under gårdshuset). Det är p-platser där som de nu erbjuder våra medlemmar att hyra.

Juni 2014 TRIVSEL PÅ OCH OMKRING GÅRDEN - ORDNINGSREGLER

Många är vi som vill kunna njuta av vår nya härligt prunkande gård.

Som med allt bygger en delad gemensam innergård på att alla kan samsas och visa hänsyn. Vi i styrelsen vill helst undvika att bli en alltför byråkratisk och regelstyrd förening. Detta lämnar ett större ansvar hos dig som medlem i föreningen att hjälpa till att hålla den goda stämning som oftast råder. Om vi inom föreningen inte kan samsas kring sunt förnuft och respekt för varandra måste styrelsen se över våra regelverk, vilket medför en mindre flexibel förening

Tyvärr är det dock alltför lätt att störa varandra utan att tänka på det, därför har styrelsen tagit fram några enkla riktlinjer att hålla sig till vid nyttjandet av gården.

VISA HÄNSYN Tänk på att ditt glada stoj blir väldigt tröttsamt i längden för de som bor nära uteplatserna. Om de säger ifrån har ditt sällskap antagligen varit för högljutt, ta till dig det och dämpa er. Håll överlag en dämpad ljudnivå!

VISA HYFS Ingen tycker att det är särskilt kul att behöva gå och säga till sina grannar att dämpa sig. Om du har fest/middag och någon säger till: respektera deras upplevelse, var trevlig tillbaka och försök att vara lite tystare.

ANVÄND INTE TÄNDVÄTSKA De som bor nära uteplatserna blir hårt drabbade när det grillas mycket. Visa hänsyn, och tänd grillen med tändpapper, tändkuber eller en skorstenständare i stället för tändvätska så ryker det mindre. Undvik att grilla mat som ryker väldigt mycket inne på gården.

STÄLL GRILLARNA LÅNGT FRÅN GRANNARNAS FÖNSTER Så slipper de förhoppningsvis att få sovrummet fullt med grillos.

RESPEKTERA FÖRENINGENS ORDNINGSREGLER Ljud på gården ska generellt hållas nere, eftersom de stör många fler på en gång och stör mycket mer än vad ljud inne i husen gör. Efter 22:00 ska ljudnivån vara dämpad och efter 23:00 ska det vara helt tyst.

ANVÄND DITT OMDÖME Det är jättetrevligt med fester på gården, men det finns en gräns för allt. När du planerar firande/sammankomster, tänk på att det finns 415 hushåll till i föreningen som också har rätt att vistas på gården och att kunna vara i fred i sina lägenheter. Respektera det. Större fester och sammankomster passar bättre någon annanstans än på vår gemensamma gård.

FÖRBOKA UTEPLATS? Nej, det kan man tyvärr inte göra, vi får samsas!

Så kan alla få njuta av att vi har en trevlig gård att vara på!

Juni 2014 (bara digitalt)

Sommartider hej!

Passa gärna på att njuta av vår fina gård, men tänk på:

- Att de vanliga ordningsreglerna gäller även ute på gården. Håll en dämpad ljudnivå oavsett tid, tänk på att många bor alldeles intill våra uteplatser. Alla ljud skall vara dämpade efter 22.00, inga störande ljud alls får förekomma efter 23.00.

- Om ni grillar: försök att hålla röknivån så låg som möjligt. Den mysiga grillröken är inte alls mysig för de som får in den i sin lägenhet så fort som det grillas. Hänsyn till grannarna är alltså en förutsättning för att vi över huvud taget ska kunna tillåta grillning på gården.

På balkonger och terrasser får man inte grilla med grillkol eller gasol, pg.a. brandfaran.

Påminn gärna de grannar som glömmer bort våra ordningsregler, det är inte alls fel att säga till, bara man gör det på ett trevligt sätt! De som bor vid uteplatserna kan behöva lite hjälp med det, det är lätt att glömma vad klockan är när man har trevligt men tråkigt för de mest berörda att behöva tjata på nya glada grannar varje vecka!

Kort rapport från föreningens årsstämma

Årets stämma var ovanligt välbesökt, hela 55 medlemmar kom.

Diskussionerna kring de inlämnade motionerna blev långa, men stämman kom tillslut fram till beslut och formuleringar som de flesta kunde enas om! Alla beslut kommer att anslås i stämmoprotokoll på anslagstavlan i tvättstugan.

En annan fråga som dök upp (vid genomgång av årsredovisningen) var angående den inre reparationsfonden. Förut har det avsatts pengar till alla lägenheter för reparationer inne i lägenheterna i en sk. inre reparationsfond. Den är numera avskaffad, men det finns en del pengar kvar, som är knutna till enskilda lägenheter. Om du inte vet om det finns pengar kvar till din lägenhet ska du ringa till HSB servicecenter. Finns det pengar kvar går det bra att ta ut dem.

Att lämna in en motion till stämman är ett sätt för alla medlemmar att direkt kunna påverka vad som händer i vår förening. Motionen måste lämnas in före februari månads utgång och helst vara formulerad med en "att"-sats (så att det går att rösta om den).

Styrelsen hoppas på lika god uppslutning nästa års stämma!

April 2014

Nytt försök till bastuinvigning

Vi gjorde ett försök till storslagen invigning av våra nyrenoverade bastur i mars men tyvärr fick vi med kort varsel skjuta upp det efter att slutbesiktningen tog betydligt längre tid än vi räknat med. Men misströsta icke! Nytt datum blir tisdagen den 22 april, från klockan 19:00. (Pga osäkerhet om huruvida detta nyhetsbrev hinner nå ut innan dess annonseras detta även med anslag på dörrarna). Tyvärr får vi dock klara oss utan den tilltänkta kvartettsången – men den som vill får förstås ta upp valfri bastumelodi på egen hand.

Avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat om en höjning av månadsavgiften med 2,5% från och med juli månad. Detta grundar sig förstås i de kostsamma byggprojekt som föreningen varit tvungen till de senaste två åren (på grund av ett läckande tätskikt som gjorde att det kom in vatten i garaget under innergården). Föreningens ekonomi är på det hela taget god men för att kompensera för ett minusresultat och framförallt för att ta höjd för ev framtida räntehöjningar med mera, anser vi att denna avgiftshöjning är nödvändig.

Cykelinventering

Den 1 juni kommer att genomföras en cykelinventering i föreningen. Detta för att rensa ut ev kvarglömda cyklar. Vid anslagstavlorna i tvättstugan kommer det att finnas röda etiketter att sätta på de cyklar som ska sparas. Alla cyklar som är omärkta (=saknar röd klisterlapp märkt Järnvägsmannen) den 1 juni kommer att rensas bort.

Tillbyggnad av polishuset

Polishuset på andra sidan Kungsholmsgatan planeras för en utbyggnad om ca 16000 kvm. För den som vill veta detaljer om detta och ev komma med synpunkter, hålls ett möte den 28 april kl 17-19 i Tekniska nämndhuset.

Parkeringsplatser på Kungsholmsgatan

Sedan någon månad tillbaka har Polisen annekterat parkeringsplatserna längs ”vår” sida av Kungsholmsgatan utan att annonsera detta särskilt tydligt (det sitter endast en minimal skylt på fasaden). Styrelsen försöker just nu att föra en dialog med Polisen angående detta och föra fram vår åsikt att det finns andra utrymmen längs gatan som vore bättre lämpade för detta.

Om ni som är berörda av detta vill hjälpa till att pusha för en förändring (så att platserna längs vårt hus återgår till gatuparkering) kan ni kontakta staden om detta. Enligt Trafikkontoret ska man göra så här: Maila en ansökan om att gå tillbaka till allmän parkering till: trafikkontoret@stockholm.se där en handläggare sedan utreder frågan.

Blandare utan backventil

Vi påminner än en gång om att blandare utan backventil inte är tillåtna, eftersom de påverkar vattentemperaturen påtagligt hos grannarna. Många modeller från exempelvis IKEA har inte backventil.

Sopor i trapphusen

Vi påminner också om att inte ställa sopor i trapphuset i väntan på vidare transport mot sopkärlen. Det kommer en hel del mejl till oss om medlemmar som glömmer det och det blir ganska äckligt ganska snabbt.

Fotboll på innergården

En annan fråga som vållat en del mejl till styrelsen är fotbollsspelande barn på innergården. Vi har inga synpunkter på fotbollsspel på innergården annat än att sunt förnuft får råda, det vill säga att inget ska gå sönder och grannarna ska inte störas.

Facebookgrupp för föreningens medlemmar

Styrelsen har instiftat en facebookgrupp för föreningens medlemmar. Där kan alla skriva inlägg och på sätt sprida information, annonsera efter borttappade saker, annonsera möbler eller kläder till försäljning, med mera. Gruppen heter Brf Järnvägsmannen.

Dessutom kan man gilla Brf Järnvägsmannens facebooksida och få information från styrelsen den vägen också!

Februari 2014

Bastuinvigning

Snart är basturenoveringen färdig! De två tidigare ganska svårt vattenskadade bastuarna har nu

fått en ordentlig uppfräschning – och det vill vi fira!

Var? De två nyrenoverade bastuarna under Wargentinsgatan 5E.

När? Onsdagen den 12 mars från klockan 19.

Hur? Mellan säg klockan 19 och 20 kan den nyfikne inspektera bastun, lyssna till förstklassig

kvartettsång, dricka en pilsner, träffa sina grannar. Därefter får alla som vill fortsätta samkvämet i

värmen. Lite sång, lite dans, lite naket, helt enkelt.

Edit: Bastuinvigningen blev uppskjuten p.ga. att renoveringen inte hann bli klar i tid.

Lediga nya extraförråd

Vi har ju låtit bygga 24 stycken nya extra källarförråd på en tidigare outnyttjad yta under

Wargentinsgatan 5A. Det finns alltså massor av lediga förråd att lägga vantarna på för den som

behöver lite extra förvaringsutrymme. Kostnaden är 250 kr per månad (eller 150 kr för ett fåtal

lite mindre/på annat sätt mer svårutnyttjade förråd). Intresserad? Kontakta HSB Servicecenter i

så fall.

Motioner till stämman

I början av juni brukar årsstämman gå av stapeln. Det är föreningens ”födelsedag” och den chans

vi alla medlemmar har att tillsammans bestämma vad föreningens pengar ska gå till, med mera.

Har du ett förslag som du vill ta upp till diskussion? Skriv i så fall en motion. Enligt stadgarna ska

denna skickas in före februari månads utgång. Vad sägs för övrigt om att vi tummar på att slå

rekord i antalet medlemmar på stämman?

Föremål i vägen på vindar/i källare

Det är förstås inte tillåtet att ställa saker i gångarna utanför förråden på vindar eller i källare.

Detta av framkomlighets- och brandskyddsskäl. Föreningen, alltså vi alla tillsammans, betalar nu

dyra pengar för att rensa ur gångarna och köra skräpet till tippen. Använd grovsoprummet eller ta

hand om ditt avfall själv!

Försäljning av omvandlad hyreslokal

Den stora lokalen på en trappa i Wargentinsgatan 5C som omvandlades till bostadsrätt på

extrastämman i december är nu såld. En välbehövlig intäkt efter de omfattande renoveringarna av

garage och innergård under 2013.

December 2013

Extrastämma

Den 3 december hölls en extra föreningsstämma. Orsaken till detta var att rösta igenom nya

andelstal för föreningens lägenheter, i och med att en lokal som tidigare hyrts ut nu ska

omvandlas till bostadsrätt och säljas, vilket kommer att inbringa välbehövligt klirr i kassan efter

kostsamma renoveringar av gård och garage.

Ombyggnadsstoppet tas bort

Lägenhetsinventeringen är nu färdig och den har visat att det inte finns några akuta problem med

fastigheternas hållfasthet eller överbelastning av VA-stammar. Därmed närmar sig den

efterlängtade dagen då ombyggnadsstoppet hävs. Från och med den 1 januari 2014 hävs alltså

ombyggnadsstoppet men observera att följande arbeten fortfarande kräver styrelsens

tillstånd och alltså ej får utföras utan en godkänd ansökan:

- Ingrepp i bärande och icke bärande konstruktioner

- Ändringar i befintliga värme-, vatten-, avlopps-, eller gasledningar

- Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Du ansöker genom att kontakta vår förvaltare Sofia Lind på HSB och bifoga två ritningar (en

före ombyggnationen och en efter) där det tydligt framgår vad som ska göras samt ett intyg från

en behörig konstruktör. På hemsidan finns en uppdaterad och mer utförlig beskrivning av hur

detta går till under rubriken Renovering – ombyggnad. Där kan man också läsa trivselreglerna

som gäller under arbetets gång, till exempel gällande störande ljud och vibrationer, damm och

skräp och byggavfall.

Plansch på vift

På väggen i föreningslokalen på Wargentinsgatan 3 har det suttit en inramad plansch föreställande

husfasader under i olika stilar under olika historiska epoker. Nu är ramen tom. Tråkigt, tycker vi!

Du som tagit planschen med dig kan väl lämna tillbaka den anonymt till fastighetsskötaren?

Tre hänsynstips på gården

1. Att cykla på gården är bara tillåtet på väg till eller från cykelstället och i så fall med stor

hänsyn till fotgängare och särskilt barn!

2. Förvånande att ens behöva upplysa om detta men: Hundägare! Hundar får så klart inte

pinka vare sig på gården eller på husfasader!!

3. Knyt ihop soppåsarna när de slängs i sopkärlen! Det är rätt äckligt när det rinner ut

hushållssopor på gården och de enda som blir glada är råttorna…

Ta ansvar för din andrahandshyresgäst!

I tidningarna har vi den senaste tiden kunnat läsa om en historia som är så fruktansvärd att orden

inte räcker till: ett prostitutionsmål där ett par som sedermera gripits på Irland systematiskt

utnyttjat sju kvinnor under tre års tid, då de varit inlåsta i olika lägenheter i Stockholms innerstad

och tvingats till sexuella handlingar. Lägenheterna har enligt uppgift alla hyrts i andra hand.

Det står nu klart att en av de berörda lägenheterna finns i vår förening. Styrelsen och våra

medlemmar är förstås skakade av denna information och vi arbetar just nu för att få reda på

vilken lägenhet det rört sig om och när detta skett.

Vi måste alla dra lärdomar av detta. Styrelsen får varje månad in upp till ett tiotal ansökningar om

att få hyra ut sin lägenhet i andra hand och vi har förstås ingen möjlighet att kontrollera alla

hyresgäster. Det är ditt ansvar som andrahandshyresvärd att kontrollera vem du hyr ut till.

Reglerna för andrahandsuthyrning går för övrigt att läsa på hemsidan.

Renoveringsprojekt

Basturenoveringen fortskrider och beräknas bli färdig under januari. Det ser redan fint ut! Vad

gäller gårdsrenoveringen så är den ju verkligen inne på sluttampen och även den har ju blivit

väldigt vacker, tycker vi.

Ny portkod

Från och med den 31 januari gäller en ny portkod.

September 2013

Grovsoprummet öppnar 1 oktober!

Nu kan vi äntligen öppna grovsoprummet igen – den 1 oktober är det dags! En liten påminnelse om vad som gäller: Vad man får kasta i grovsoprummet: mindre prylar som inte kan räknas som hushållssopor, t.ex.trasiga kläder, blomkrukor, mattor och annat som får plats i sopkärlen. Vad man INTE får kasta (ex): möbler, köksinredningar, garderober, kemikalier, målarfärg, lösningsmedel, glödlampor, batterier och sådant som inte får plats i sopkärlen. Mer information om vad man får kasta finns uppsatta på väggarna i grovsoprummet. Varför vi har dessa regler: för att föreningen får betala straffavgifter ovanpå hämtningsavgiften för allt som inte ingår i hämtningsavtalet. Föreningen styr tyvärr inte över vad som ingår. Resultatet om fel saker kastas är i förlängningen att vi måste höja avgifterna. Wellpapp och returpapper kastas som ni vet i separata behållare vid sophusen. Glas kastas vid Wargentinsgatan 1. (Plast och metall slängs vid någon av stadens återvinningsstationer). Tack för ert tålamod under tiden som soprummet varit stängt, och tack alla ni som respekterar reglerna för vad som får kastas där och inte!

När man kastar sopor i sophusen så…

…kastar man påsen långt in, så att den inte täpper igen öppningen (vilket ofta är fallet!).

…ställer man inte påsen i en råttbefrämjande hög på marken om sophuset är fullt, utan letar helt

enkelt rätt på ett sophus som inte är fullt (till exempel vid porten vid Wargentinsgatan 1).

Lägenhetsinventering och ombyggnadsstopp

De återstående ca 30 lägenheterna kommer att inventeras den 27 september respektive den 1 oktober. Därefter kommer vi att ha tillräckligt bra underlag för att fatta beslut om det ombyggnadsstopp som för närvarande råder. Om du är osäker på huruvida din lägenhet blivit inventerad eller inte, kontakta föreningens förvaltare Sofia Lind! Bakgrunden till lägenhetsinventeringen är att undersöka om fastigheterna tagit skada av rivning av väggar samt ändrad belastning av VA-stammar sedan de byggdes för ca 80 år sedan.

Basturenovering

Nu när gårdsrenoveringen börjar bli klar är det dags att åtgärda föreningens två bastuar, som för närvarande är stängda på grund av vattenskador. Renoveringen kommer att påbörjas under hösten.

Augusti 2013

Gårdsrenovering

Gårdsrenoveringen är inne på sin sista etapp – trappan och portiken vid Wargentinsgatan 5A. Portiken och den mark som ska fräschas upp vid huset mot Kungsholmsgatan kommer att färdigställas under hösten. Tidsplanen som finns publicerad på hemsidan gäller fortfarande.

Flyttade sophus

Under tiden som trappan och grinden vid Wargentinsgatan 5A är avstängda har sophusen som stått där temporärt byttplats. Nu står de innanför grinden vid Wargentinsgatan 1, liksom insamlingskärlen för komposterbart avfall.

Intresseanmälan angående extraförråd

Föreningen har ett antal extraförråd i källaren vid Wargentinsgatan 5A, som alla medlemmar kan hyra enligt ett kösystem. Vi har nu gjort om hanteringen av detta och framöver ska du som är intresserad av att hyra ett extraförråd höra av dig till servicecenter (för kontaktuppgifter – se nedan). Tillträde till förrådet får man sedan via vår fastighetsskötare. Kön och hyreshanteringen sköts dock alltså av servicecenter.

Juli 2013

Årsstämma och ny styrelse

Vi tackar för en trevlig stämma. Protokollet sitter uppsatt i tvättstugan. 29 tappra medlemmar

närvarade på årsstämman den 11 juni. Det motsvarar 6% av föreningens medlemmar. Hur kan vi

göra för att fler ska engagera sig i våra gemensamma frågor?

På stämman valdes en ny styrelse, bestående av följande personer:

Björn Edmundsson – ordförande

Eric Thorslund – vice ordförande

Björn Hylta – ledamot

Karin Arver – ledamot

Kerstin Nashef – ledamot

Mitua Mehra – ledamot

Edith Lau – ledamot

Sebastian Bergendorf – ledamot

Anders Vesterlund – ledamot

Ludvig Bolinder – suppleant och sekreterare

Jenny von Knorring – suppleant

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett spännande år!

Lägenhetsinventering och renoveringsstopp

Som ni vet pågår sedan ett år en inventering av alla föreningens lägenheter. Detta för att kartlägga

lägenheternas nuvarande utformning, som förstås i många fall förändrats mycket sedan

fastigheterna byggdes för 80 år sedan, vilket är intressant av två skäl: dels då rivning av väggar

(även icke-bärande) kan påverka fastigheterna om flera lägenheter så att säga river samma vägg

och dels då flytt av kök och/eller badrum kan innebära att några VA-stammar belastas hårdare än

avsett.

Inventeringen är försenad, vilket främst beror på att flera lägenhetsinnehavare inte velat släppa in

entreprenören som utför inventeringen. Därför återstår fortfarande 30 lägenheter som kommer

att inventeras i september. De medlemmarna kommer att själva få bekosta inventeringen av sin

lägenhet (undantaget ett litet antal lägenheter på Kungsholmsgatan som inte fick den

informationen inför inventeringen). Om de vars lägenheter inte har inventerats fortfarande

inte släpper in oss i denna runda kommer en inventering av återstående lägenheter att

genomföras i sällskap med Kronofogden. De som inte samarbetar riskerar även att bli

uppsagda från föreningen. I väntan på att denna inventering ska bli klar råder fortsatt stopp för

renoveringar som innebär nedtagning av originalväggar eller förändrad belastning på VA-

stammar.

Gårdsrenoveringen

Vi längtar alla efter att gårdsrenoveringen ska bli klar. Den följer nu den tidsplan som finns

publicerad på hemsidan och beräknas bli klar under oktober.

De nya gräsmattorna är sk. grästurf, rullgräs, och behöver växa fast i underlaget innan de går att

använda ”som vanligt”. Var alltså försiktiga när ni använder gräsmattorna i sommar, tänk på att

de ligger löst på jorden även om de ser färdiga ut.

Två etapper kvarstår när själva bjälklagsgården är klar, portiken och trappan under

Wargentinsgatan 5A, som tyvärr kommer att behöva stängas av under ca två månader, och

trädgårdsremsan längs med huset vid Kungsholmsgatan.

När portiken mot Wargentinsgatan renoveras kommer det inte vara möjligt att gå ut från gården

den vägen (den stora trappan kommer att vara avstängd). Boende i gårdshuset och på

Wargentinsgatan 5d får då gå genom husen mot Celsiugatan och Wargentinsgatan.

Hur sophanteringen går till när vi inte kan ha sophus i portiken kommer att anslås på

gården.

Cyklarna i portiken måste flyttas upp på gården, flytta era cyklar till de cykelställ som GW

Asfalt ställer ut. Tänk på att de cyklar och barnvagnar som förvaras i cykelrummen kommer att

vara svåra eller omöjliga att komma åt under renoveringen.

Tyvärr verkar våra flyttade magnolior inte klara flytten, även om de lever nu. Om så är fallet (vi

ska göra en bedömning av läget i höst) kommer nya, men mindre magnoliaträd att planteras i

stället, till våren. Det var en chansning att flytta dem och vi hade tyvärr oturen att göra det en

vinter som gått hårt åt många växter.

Gårdstrivsel

Vi får in en del klagomål från personer som störs av ljud från gården. Vi påminner om att samma

tider gäller där som inomhus – det vill säga dämpade ljud efter klockan 22 och tyst efter klockan

23. Tänk på att gården fungerar lite som en resonanslåda, ljuden hörs väldigt väl.

Grillar

Föreningen äger flera grillar som finns på gården. Dessa går inte att boka, utan "först till kvarn"

gäller. Efter klagomål från ett flertal medlemmar som bor intill grillarna, vill vi påminna om att

inte tända med tändvätska utan med tändpapper eller liknande som luktar mindre. När

man använt klart grillen, får man förstås städa efter sig, inklusive ta hand om överbliven aska och

kol, och ställa tillbaka alla de utemöbler som ev. flyttats.

Sortera ut matavfallet!

Vi vill uppmuntra alla att sortera sitt matavfall i därför avsedda kärl. Dels blir det billigare för oss,

dels är det en god gärning för miljön och dels minskar det förekomsten av råttor på

innergården, eftersom dessa inte kommer åt matavfallet som ligger i de bruna kärlen. Och det

luktar faktiskt mindre illa både i köket och på gården än när matavfallet slängs med

hushållssoporna.

Maj 2013

Årsstämma 11/6, 19:00

Föreningens årsstämma närmar sig!

Vi ses tisdagen den 11 juni klockan 19.00 i föreningslokalen på Wargentinsgatan 3. Välkomna!

Om ni inför nästa årsstämma vill lämna in en motion är sista datum för det enligt våra stadgar den sista dagen i februari varje år.

Sopkärl för wellpapp/kartonger

Nu finns sopkärl för wellpapp vid sophusen vid Kungsholmsgatan (”gamla” huset). Lämna ihopvikt pappkartonger och wellpapp där. Vi vill även påminna om att insamling av pappersförpackningar, glas, metall, plast och tidningar finns nära oss på stadens återvinningsstation mellan Kronobergsparken och polishuset.

Gårdsrenoveringen, uppdaterad tidplan

Nu är den första uteplatsen (vid Celsiusgatan 8) färdig och möblerad, välkomna att använda den. Arbetet med gården kommer att fortsätta under sommaren. För den som vill veta när och hur renoveringen kommer att färdigställas finns en uppdaterad tidplan att ladda ner här:

http://www.jarnvagsmannen.org/gemensamma-utrymmen/gaard/gaardsrenoveringen

Bor du i gårdshuset och ska flytta under sommaren?

Som ni har märkt är hela innergården en byggarbetsplats. Detta innebär att det inte är tillåtet att hur som helst köra in flyttbilar på gården. Vissa dagar är det dessutom trångt och bökigt på gården. Kontakta därför GW asfalt och kolla när det passar att ni flyttar ut och in innan ni planerar er flytt. Ring Pasi på tel. 073- 515 30 05

Garagerenoveringen snart klar!

Vår entreprenör Waterjet håller som bäst på att avsluta renoveringen av garaget och avetablering och slutbesiktning är planerat till slutet av maj månad. Det innebär även att baracken och anläggningarna på Celsiusgatan utanför hunddagiset kommer att försvinna. Vi tackar för allas tålamod under renoveringen.

Tillträde till lägenheter/lägenhetsinventering

Eftersom vi ännu inte fått tillträde till alla lägenheter för lägenhetsinventeringen och eftersom vi har haft problem med tillträde även vid stamspolning, värmeinjustering m.fl. tillfällen vill vi informera om att ni är skyldiga att släppa in oss för nödvändiga åtgärder och att brist på samarbete kring detta är ett giltigt skäl för vräkning enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Resterande lägenheter kommer att inventeras i september. Fram till att inventeringen är klar råder ombyggnadsstopp för alla (att renovera är okej).

Mars 2013

Årsstämma

Stämman är årets viktigaste händelse för brf Järnvägsmannen. Då beslutas om budget och verksamhetsinriktning

för det kommande året och styrelsen utses. Det är din chans att framföra dina

åsikter och ta ditt ansvar för vår gemensamma förening. Kanske är du också sugen på att sitta i

styrelsen? Fundera på det och håll utkik efter valberedningens anslag!

Stämman kommer att hållas tisdagen den 11 juni klockan 19.00 i föreningslokalen. Skriv in det

i kalendern redan nu!

Gård och garage

Arbetet med renoveringarna rullar på. Gårdsbjälklaget har varit i något sämre skick än väntat och

på några ställen utfört på ett helt annat sätt än väntat/brukligt. Vi har därför fått förstärka bjälklaget

vilket krävde omfattande belastningsberäkningar av konstruktör. I båda fallen ligger arbetet

därför något efter ursprunglig tidsplan. Det kalla vintervädret har försenat gårdsrenoveringen

ytterligare då det inte går att gjuta betong vid för låg temperatur. Vi har förhoppningar om att

GW Asfalt ska kunna jobba ikapp lite under våren. Garaget väntas nu bli färdigt i början av april

och innergården under sensommaren eller tidiga hösten.

Extra källarförråd, vid Wargentinsgatan 5A

Som ni vet finns det extra källarförråd under Wargentinsgatan 5A som alla medlemmar får ställa

sig i kö till. Styrelsen har arbetat med en inventering av förråden och vår ambition är nu att bygga

ytterligare förråd i ett angränsande utrymme. Kostnaden för förråden kommer att bli något högre

än tidigare.

Under arbetet med detta har vi av olika skäl valt att ändra numreringen på somliga av förråden

och återställa dessa till numreringen som gällde före 2011. Kontrollera om detta gäller ditt förråd!

Träförråd i källaren, vid Wargentinsgatan 5A

Förutom gallerförråden finns även ett antal träförråd, som ursprungligen använts som matförråd.

Även dessa har inventerats och vi har lokaliserat ägarna till samtliga förråd utom nr 101, 102, 104

och 106. Innehar du ett av dessa? Kontakta fastighetsskötaren snarast i så fall! Om ingen gör anspråk

på förråden kommer dessa att återgå till föreningen. Hör av er om detta senast 1 April.

Inkassokrav på försenade månadsavgifter

Efter beslut från tidigare styrelse för några år sedan, ändrade man den normala hanteringen av

månadsavgifter så att försenade betalningar ej längre gick vidare till inkasso. Tyvärr har detta sedermera

resulterat i att listan på försenade betalningar (skulder till föreningen) växt sig mycket

lång och uppgått till åtskilliga tiotusentals kronor. Därför har vi nu tagit beslut om att återgå till

det normala förfarandet, det vill säga att efter påminnelse låta ärendet gå till inkasso.

Detta har inneburit att inkassobolaget tagit ut straffränta för hela tiden som gått sedan avins förfallodatum.

Denna ränta är dessvärre inget som styrelsen rår över.

Sophantering

Det tycks ofta som om det är fullt i sopkärlen och avfallspåsarna ställs då vid sidan om. I själva

verket är det ofta så att det är fullt i själva öppningen men att det finns plats där bakom. Försök

därför att trycka in soppåsen så långt som möjligt, så att den inte blockerar öppningen!

Ofta finns det dessutom plats i sophuset mittemot när det ena är fullt, så ställ inte påsen på marken

innan du kollat där.

Det har också uppmärksammats att somliga ställer ut soppåsar i trapphusen i väntan på att slänga

dem. Av flera skäl är detta inte tillåtet. Tycker du att det luktar illa, gör säkert dina grannar det

också.

Sopkärl för wellpap

Inom kort kommer det att finnas sopkärl för insamling av wellpapp av samma typ som nu finns

för returpapper på gården. Tills dess lämnas papp vid stadens återvinningsstationer, t.ex. den

mellan Kronobergsparken och polishuset.anuari 2013

Januari 2013

Lägenhetsinventering

Som ni vet pågår en stor lägenhetsinventering av föreningens samtliga fastigheter. Detta eftersom lägenheterna under de 80 år som gått sedan de byggdes har renoverats, med ändringar av planlösningar som i de allra flesta fall varit utan insyn från styrelsens sida. Detta har medfört framförallt två möjliga problem: dels att rivningen av många väggar, även sådana som inte är bärande, kan påverka byggnadens hållfasthet och bärkraft och dels att flytt av kök och badrum från en VA-stam till en annan kan innebära att vissa stammar överbelastas.

Därför kartläggs nu alltså de förändringar som gjorts under åren och i väntan på att resultatet blir färdigt råder fortsatt stopp för samtliga renoveringar som innebär åverkan på väggar eller flytt av kök eller badrum. Företaget som utför inventeringarna heter Rotpartner och de har gjort ett bra jobb och varit trevliga att arbeta med.

Det återstår fortfarande ca 80 lägenheter som av olika skäl inte kunnat inventeras. Nästa omgång sker i månadsskiftet januari/februari. Avisering har skett till berörda medlemmar. Det är av största vikt att alla lägenheter verkligen kan inventeras och därför ber och kräver vi att samtliga medlemmar tar sitt ansvar och ser till att Rotpartner släpps in. Lägenhetsnyckel och fullmakt kan lämnas till fastighetsskötaren. (Fullmakter finns vid tvättstugan).

Grovsoprummet

Som vi informerat om tidigare, måste grovsoprummet under gårdsrenoveringen av flera skäl disponeras som cykelrum. Information om detta sitter också uppe på själva dörren. Någon har dock rivit ner lappen flera gånger och fortsatt att ställa in sina grovsopor där. Detta är naturligtvis ett helt oacceptabelt beteende.

Så var ska grovsoporna lämnas under gårdsrenoveringen? Jo, Stockholms stad har en mobil miljöstation som åker runt i staden och samlar både grovsopor och miljöfarligt avfall. Du kan till och med få ett sms med påminnelse om när den är i närheten! Mer info finns på www.stockholm.se. Tidtabellen för Kungsholmen våren 2013 ser du här:

Saker i fel källarförråd

Det har visat sig att någon eller några har använt föreningens gemensamma källarförråd (märkta R1 – R5) under fastigheten på Kungsholmsgatan för eget bruk och ställt dit möbler och annat – oklart under hur lång tid. Någon har också använt ett förråd som tillhör en annan medlem. Styrelsen arbetar just nu på att lokalisera ägarna till respektive saker. Är du en av dem som använder förråden? Kontakta fastighetsskötaren i så fall!

Föreningslokalen

Den gemensamma föreningslokalen i Wargentinsgatan 3 har fått nya soffor, fåtöljer och andra inventarier. Jättefint har det blivit! Du vet väl att du som medlem kan hyra lokalen för en billig peng? Kontakta fastighetsskötaren om du är intresserad!

Tack för ert tålamod med gårdsrenoveringen!

Gårdsrenoveringen framskrider sakta men säkert. En smärre försening av arbetet har som ni förstår varit oundviklig med all snö. Det är en påfrestande tid för oss alla men vi upplever att ert tålamod har varit stort och hoppas att det räcker ända fram till sommaren. Till dess får vi längta efter en pånyttfödd innergård som kommer att bli väldigt vacker!

…Och tack för att ni sopsorterar matavfallet!

Sedan ungefär ett år tillbaka sopsorterar vi matavfallet i särskilda kärl. Förutom att det känns bra att vi gör en insats för miljön, bidrar det också till lägre kostnader för föreningens sophantering. Bra jobbat!

Styrelsen informerar

December 2012

Bastun avstängd!

Som vi tidigare meddelat har bastun drabbats av vattenskada och måste tills vidare hållas stängd.

Den kommer att renoveras men detta kan tyvärr inte genomföras parallellt med pågående gårds- renovering just utanför bastun, varför det kommer att dröja en tid. Men därefter ser vi fram emot en ny och fräsch bastu!

Lägenhetsinventering

Vi har tidigare gjort en lägenhetsinventering i det gamla huset (Kungsholmsgatan och Wargentinsgatan 1, samt Celsiusgatan 2). Nu kommer vi attfortsätta med inventeringen av de resterande byggnaderna. Det är alltså viktigt att ni släpper in Peter på Rotpartner, som är den som utför lä- genhetsinventeringen, om ni har fått en avisering! Behöver ni lämna nycklar och fullmakt, finns det fullmakter i tvättstugan.

Anledningen till att inventeringen görs, är för att se vilka ombyggnader som har gjorts i lägenhe- terna. Detta måste vi göra för att kunna avgöra omvi kan godkänna framtida ombyggnader i spe- cifika lägenheter. Bland annat kan även icke bärande väggar som rivs påverka fastigheten och kök och badrum som flyttas från en VA-stam till en annan kan innebära att vissa stammar överbelas- tas.

Fram tills vi har fått resultaten från alla inventeringar, har vi fortsatt ombyggnadsstopp. Det innebär att man fortfarande får renovera badrum och kök, men inte flytta på väggar, ta upp hål i väggar, byta plats på kök och andra rum med mera. Är du osäker på vad du får göra, kan du kontakta Servicecenter på HSB på 010-442 11 00.

Gårdsrenoveringen

Ännu gör entreprenören GW Asfalt ett gott arbete!

Vi har fått rapporter om att arbetet ibland kommer igång tidigt på morgonen. Det har dock visat sig att det oftast rört sig om ljud från renoveringen av HSBs huvudkontor och inte från vår in- nergård. GW Asfalt har lovat att inte börja med bullrande arbeten för 08:00, de som renoverar HSB:s kontorshus har lovat att inte börja bullra före 07:00. Arbeten som börjar före 08:00 här- stammar alltså med största sannolikhet från HSB. Demedlemmar som störs av ljud från HSB:s renovering kan kontakta Hans Ingelshed på Forsen Projekt AB (ansvarig för HSB:s renoverings- projekt): hans.ingelshed@forsenprojekt.se, Tel. 08-50600439, mob: 0708-267068.

Arbetet flyter på i bra takt, och beräknas bli klart enligt tidplan. Vi har dock tvingats att frångåtidplanen en del p.ga. att delar av bjälklaget (t.exunder gårdshuset) var utformat på ett annat sätt än vi trott, och hade relativt omfattande rostskador på bjälkarna. Eftersom vår konstruktör (be- tongkonstruktionsexpert) måste ta fram en fungerande ny utformning där har arbetet stannat upp på just de platserna. GW Asfalt har dock kunnat jobba vidare med andra delar av gården under tiden

Styrelsen vill också passa på att tacka er alla för ett stort tålamod och ert överseende med arbetet, som förstås är nödvändigt men icke desto mindre störande för oss alla!

Garagerenovering

Föreningens garage, som ligger under gården och husen på Wargentinsgatan och Celsiusgatan, behöver förstärkning av pelare och balkar. Man hartidigare sett att det läcker in vatten, men inte åtgärdat det tillräckligt. (Vattnet gör att armeringen rostar, vilket spränger betongen. Det gör att styrkan i pelarna och balkarna försämras.) Tillfället att renovera garaget är mest optimalt nu, då vi efter gårdsrenoveringen kommer att ha ett tätttätskikt på gården, och garagets hyresgäster är borta (det är HSB som hyr vårt garage). Vi kommer därför att sätta igång med garagerenovering- en snarast, för att få det klart före påsk, då HSB kommer tillbaka.

Det kommer att låta när man bilar bort betongen från pelare och balkar. För att minska ljudet, har vi valt att vattenbila det mesta. Vidvattenbilning får man inte samma stomljud som annars uppkommer vid traditionell bilning. Styrelsen hoppas att ni har överseende med ljudet, menkost- nadsmässigt är det mest fördelaktigt att göra detta nu. Det kan även vara bra att känna till att ga- raget är från 30-talet och det är helt naturligt att man måste åtgärda ett garage med den åldern.

Sophantering, överfullt på WargentinsgatanEftersom vi har tvingats att flytta på några sophus under gårdsrenoveringen är detviktigt att vialla hjälps åt att lämna i de sophus där det finns plats. Alla som bor på Celsiusgatan och Kungs- holmsgatan, samt Wargentinsgatan 5Euppmanas att lämna sina sopor i sophusen vid Kungs- holmsgatan, de två hus som står på Wargentinsgatan 5 räcker inte till för mer än de som bor mot Wargentinsgatan och i gårdshuset.

Tack för att ni samverkar så att hämtningen fungerar som den ska!

Brandvarnare och levande ljus

Som alltid när mörkret lägrar sig och de levande ljusen kommer fram: var försiktig! Har du kontrollerat batterierna i brandvarnaren?

Störande matos från Restaurang Jonas

Vårt gemensamma arbete har till sist gett resultat! HSB har nu meddelat att man kommer att installera fläktkanaler som ska leda upp matoset tilltaket istället för rakt ut på gården. Tack alla ni som engagerat er i frågan!

Styrelsen informerar

September 2012

Hjälp oss att anmäla obehaglig lukt på gården från restaurang Jonas!

Vi har fortfarande problem med störande lukt från den fläkt som HSB har låtit bygga på taket på innergården, med anledning av öppnandet av Restaurang Jonas. Det finns ett pågående ärende om detta hos Miljöförvaltningen.

Alla boende som känner störande lukt på gården och/eller i sina lägenheter uppmanas därför att maila eller ringa till Josefin Andersson på Miljöförvaltningen. På det sättet kan Miljöförvaltningen hjälpa oss att driva frågan mot HSB, där vår ambition är att fläktutblåset ska dras upp på HSB’s tak.

Mailadress: josefin.mf.andersson@stockholm.se.

Ämne: Diarienr 2011-21413 Matoslukt Restaurang Jonas

Meddelande: På vilken plats du har störts av lukten samt dag och ungefärligt klockslag.

Telefonnummer: 08-508 28 960

Bakgrund: Enligt gällande regler ska fläktutblås från restauranger monteras på tak, HSB har monterat det på ett lågt tak inne på vår innergård. De har även brutit mot ett servitut mellan dem och oss som förbjuder dem att bygga på taket inne mot vår gård. Dessutom har de monterat fel typ av fläkt (den fungerar inte mot grillos, och är monterad vid en slags grill).

Resultatet är att gården och närliggande lägenheter emellanåt fylls med obehaglig lukt, ibland liknande ångbåtsrök, ibland mer åt hönsgödselhållet.

Styrelsen har anmält obehagen till Miljö- och Hälsa, där vi alltså har ett pågående ärende. En inspektör från Miljö- och Hälsa har varit på plats och konstaterat att det luktar.

HSB hade fram till den 3/9 på sig att komma med förslag på åtgärder, och återkommed beskedet att de inte har känt någon störande lukt då de har besökt gården och våra medlemmar, och att de ska byta filter i fläkten mer ofta.

Vi anser inte att det räcker om vi ska slippa ha detta som ett ständigt pågående ärende och behöver därför er hjälp med att anmäla till Miljö och Hälsa när det luktar. Förutom att det innebär en sanitär olägenhet tar fläktfrågan tid och kraft som styrelsen behöver till annat.

Styrelsen tackar på förhand för all hjälp med detta!

Gårdsrenoveringen: information finns anslaget längst in i tvättstugan, lägenhetssyner utförs inför nya etapper

Inför varje etapp av gårdsrenoveringen genomför entreprenören en lägenhetssyn för att kontrollera eventuella skador i väggar/tak inför bilningsarbete i de nedre våningarna av våra hus. För att du ska kunna få ersättning för eventuella nya sprickor måste du släppa in dem i lägenheten så att de kan dokumentera hur det ser ut innan arbetet börjar.

Ta bort saker som kan ramla bort från fönsterbrädor och hyllor innan rivningsabeten nära din lägenhet sätter igång.

Styrelsen och entreprenören vill be alla att vara uppmärksamma på vilken del av gården som är arbetsområde och inte gå in där, vi har inte lov att vistas där under renoveringen!

Renoveringen ligger i nuläget i fas med tidplanen och arbetet flyter på bra.

Mer information om gårdsrenoveringen finns att läsa längst in i tvättstugan.

Stamspolning

Stamspolningen är efter två genomförda spolningsomgångar i princip färdig, men vi har fortfarande inte kunnat komma in i några lägenheter. Då tre aviseringar ingår i priset för stamspolningen kommer föreningen att drabbas av extra kostnader om vi inte kommer in i de sista lägenheterna vid den sista omgången.

Vi kommer därför att debitera eventuella extra kostnader till de medlemmar som inte samarbetar och släpper in entreprenören. Håll alltså utkik efter information om stamspolningen. Om du är osäker på huruvida din lägenhet är klar, kontakta vår förvaltare som har listor över vilka lägenheter som är färdiga.

Bastun tillfälligt avstängd

På grund av vattenskador har vi blivit tvungna att stänga våra två bastuar. Under hösten kommer de att renoveras och förhoppningsvis kan vi öppna dem i ny fräsch skepnad under vintern.

Gruppanslutning – bredband via Ownit

De flesta av er har anslutit sig till vårt gruppanslutna bredband, men för er som ännu ej gjort det kommer här en påminnelse om hur man enklast går till väga.

1. Ring Ownit’s kundtjänst på telefon 08-525 07 300. När du ringer skall du kunna uppge ett

nummer som står på bredbandsuttaget i din lägenhet. Det numret är alltid uppbyggt enligt samma

princip; 2 stora bokstäver följt av 4 siffror, följt av en liten bokstav och därefter 1-2 siffror, exempelvis

”AA0101b02”.

2. Ownit tar emot din beställning och din anslutning kopplas på den 16:e kalenderdagen i

månaden. Om det råkar vara en helgdag så sker det närmaste intilliggande vardag istället.

3. Efter att anslutningen kopplats på registrerar du dig som användare av bredbandet direkt

via din dator på den startsida som dyker upp när du ansluter dig till nätet.

Telefonnummer till servicecenter

Även om Järnvägsmannen som bekant inte är en HSB-förening använder vi HSB för vår förvaltning och ekonomisk administration.

För att få hjälp med de flesta frågor som rör ert boende, ring HSB servicecenter på tel. 010-442 11 00

Det går också bra att maila på: servicecenter@stockholm.hsb.se

Styrelsen informerar - Gårdsrenovering

Augusti 2012

Nu är det dags, byggstart 20/8

Som vi tidigare har meddelat sätter vår entreprenör GW Asfalt igång med att renovera vår gård måndag 20/8.

GW Asfalt, har stor erfarenhet av bjälklagsgårdsrenoveringar och mycket goda referenser.

För att vi ska undvika vattenskador när tätskikten är bortrivna och möjliggöra arbete under vintern kommer arbetet att utföras under tält. Den nedersta våningen kommer att hamna under intäckningen och de nedersta lägenheternas fönster täckas med plast. Intäckningen kommer att finnas på plats så kort tid som möjligt för att minska olägenheten för de medlemmar som bor på första våningen.

En illustrationsplan, preliminär tidplan och etappindelning över den nya gården kommer att anslås i tvättstugan, liksom fortlöpande information om gårdsrenoveringen från föreningen. Entreprenören kommer att anslå information i trapphusen, så håll utkik där också. Det kommer alltså att finnas information både i trapphus och i tvättstugan, all information anslås inte på båda ställena.

Den första etappen av fyra omfattar området mellan Celsiusgatan 8 och gårdshuset, ungefär fram till Fastighetsskötarexpeditionen, inklusive ytan vid gårdshusets gavel mot HSB. För information om var nästa etapp blir och tidplan, se informationen som kommer att anslås i tvättstugan.

Informationsmöte om gårdsrenoveringen, 28/8

Styrelsen och vår entreprenör GW Asfalt hälsar alla medlemmar välkomna till informationsmöte om gårdsrenoveringen.

När och var: Tisdag 28/8 klockan 19:00 i Föreningslokalen

Lås inte fast cyklar i cykelställen, och ställ undan cyklar som ej används tack!

Under gårdsrenoveringen kommer vi att behöva flytta runt våra cykelparkeringar till de delar av gården som inte renoveras för tillfället. För att undvika att få cykellåset uppklippt, lås inte fast era cyklar i cykelställen under renoveringstiden, då entreprenören kan behöva flytta på cyklarna för att komma åt att arbeta!

Flytta gärna bort cyklar som inte används under renoveringen från gården. Cykelrum finns vid Wargentinsgatan 5A (2st) och i flera av portarna vid Kungsholmsgatan (nere i källaren).

Grovsoprummet stängt under gårdsrenoveringen

Vi måste tyvärr stänga grovsoprummet under det närmsta året, för att gårdsrenoveringen ska fungera.

För lämning av sopor/grovsopor, använd i stället:

- Återvinningsstationerna vid Polhemsgatan nr 23 eller 37 (papper, kartong, glas, metallförpackningar, plastförpackningar) dvs. mittemot polishuset, nedanför Kronobergsparken.

- Återvinningscentralerna i Bromma, Östberga, Vantör och Lövsta.

- Den mobila miljöstationen som åker runt i Stockholm och tar emot både grovsopor och annat miljöfarligt avfall. Se tidtabell nedan. Du kan till och med få en gratis SMS-påminnelse! :-)

Se Mobila Miljöstationen

TURLISTA Mobila Miljöstationen 2012, KUNGSHOLMEN:

MÅNDAG

3/9, 29/10

Essinge Brogata 37 - vid återvinningsstationen - kl 18:00 - 18:45

Hjalmar Söderbergs Väg / Geijersvägen - kl 19:00 - 19:45

Kronobergsgatan / Sankt Göransgatan - kl 20:00 - 20:45

ONSDAG

5/9, 31/10

Norra Agnegatan / Fleminggatan - kl 18:00 - 18:45

Igeldammsgatan 1 - vid återvinningsstationen - kl 19:00 - 19:45

Pontonjärgatan / Chapmansgatan - kl 20:00 - 20:45

TORSDAG

6/9, 1/11

Polhemsgatan 60 - vid återvinningsstationen - kl 18:00 - 18:45

Bergsgatan / Pipersgatan - kl 19:00 - 19:45

Fridhemsgatan 11 / Mitisgatan - kl 20:00 - 20:45

LÖRDAG

1/9, 15/9

Fridhemsgatan 11 / Mitisgatan - kl 12:00 - 13:00

Rålambsvägen 20 / Konradsbergsgatan - kl 13:30 - 14:30

Polhemsgatan 60 - vid återvinningsstationen - kl 15:00 - 16:00

De platser som är närmast oss är markerade med fetstil.

Planen är att grovsoprummet ska användas som cykelrum under den tid det är avstängt. Håll utkik efter information om det på grovsoprumsdörren!

Sophantering under gårdsrenoveringen

Sophusen utanför Wargentinsgatan 5E (utanför fastighetsskötarexpeditionen) kommer att flyttas till sophusen vid Kungsholmsgatan (där man även kan lämna sitt komposterbara avfall).

Vi vill be alla att sortera sina sopor noga och slänga så mycket som möjligt (papper, plast, glas och metall) i återvinningsstationen på Polhemsgatan, vid Kronobergsparken (bara drygt ett kvarter bort) för att vår sophantering ska fungera under renoveringen, det kommer att bli trångt på gården.

Styrelsen informera Maj 2012

Stamspolning på gång

Under maj och början av juni kommer alla stammar i föreningen att spolas. Senast stammarna spolades var under 2006-2007, och en del av föreningens hushåll har haft problem med stopp i avloppsstammarna på sistone, så nu är det dags.

Stamspolningen aviseras separat. För att vi ska kunna genomföra den behöver entreprenören komma in i alla lägenheter, och komma åt under t.ex. under diskbänken.

Om ni inte kan vara hemma när era stammar spolas går det bra att lämna in en nyckel till fastighetsskötaren. Han ser då till att entreprenören kan komma in i er lägenhet. Observera att ni måste lämna in nyckeln personligen för att föreningen ska ta fullt ansvar, annars gäller nämligen inte kvittenser/fullmakt.

Ny portkod från och med 1 juni

Den 1/6 är det dags för en ny portkod. I de nyhetsbrev vi delar ut i era brevlådor finns den nya koden med.

Välkomna på årets föreningsstämma onsdag 13/6 klockan 19:00!

Stämman är föreningens årsmöte där större frågor tas upp för omröstning och nya styrelsemedlemmar väljs in i styrelsen Det brukar även finnas tid för en frågestund efter stämmans avslutande.

Passa på att komma och träffa styrelsen, och ta en titt på vår nymålade föreningslokal, där vi håller stämman!

Kallelse och dagordning skickas ut före stämman.

Gå med i styrelsen, du behövs!

Stämman närmar sig, och därmed nyval av medlemmar i styrelsen. Valberedningen har fått in några intresseanmälningar, men inte tillräckligt många för att styrelsen ska kunna fungera tillfredställande. Vår förening är helt beroende av att medlemmarna ställer upp och arbetar i styrelsen. När vi är för få i styrelsen går vi på knäna och kan inte göra ett tillräckligt bra jobb i alla de frågor som måste hanteras.

Alternativet till att medlemmarna engagerar sig är att vi anlitar avlönade ledamöter vilket innebär stora merkostnader för föreningen. Så, gå med!

Information om HSBs renovering

HSB Kontorshuset kommer under året som kommer att renovera sitt huvudkontor som angränsar till vår gård. Med detta medlemsinfoblad bifogas ett informationsblad om renoveringen som föreningen har fått av HSB Kontorshuset. Kontakta dem om ni har ytterligare frågor kring renoveringen.

Dålig lukt på gården

Det har på sistone tidvis luktat väldigt illa inne på vår innergård. Detta beror på att HSB Kontorshuset felaktigt och i strid mot ett servitut mellan dem och oss har monterat ett utblås från en köksfläkt på sitt tak alldeles bredvid vår innergård (bara några meter från några medlemmars balkonger).

Störningen är anmäld till både HSB Kontorshuset och Miljöförvaltningen som har lagt upp ett ärende med diarienummer 2011-021413. Vi uppmanar alla som upplever störningen att kontakta Miljöförvaltningen direkt på tel. 08-508 280 00. Ju fler som klagar desto tydligare når budskapet fram.

Styrelsen arbetar vidare med att hitta en lösning i frågan. Vår vilja är att utblåset flyttas upp till själva kontorshusets tak i stället för nere i nivå med vår innergård, vilket borde vara möjligt nu när fastigheten renoveras.

Information om gårdsrenoveringen

Som styrelsen tidigare har meddelat måste vi tyvärr renovera vår gård på grund av att tätskiktet som skyddar garaget under gården läcker (vilket det har visat sig att det gjort ända sedan gården renoverades förra gången år 1989). Ju längre vi väntar med att åtgärda tätskiktet, desto mer kostsamt kommer det att bli att underhålla och renovera det betongbjälklag som finns mellan gården och garaget under gården.

Styrelsen arbetar just nu intensivt med att ta fram bygghandlingar för renoveringen och med att handla upp den. Renoveringen kommer att handlas upp i en konkurrensutsatt upphandling för att vi ska få ett så bra pris som möjligt. Vi kommer att informera om hur den nya gården ska se ut innan renoveringen sätter igång

Det nya förslaget bygger på de enkätsvar vi fick in från medlemmarna under förra året om hur de önskade att den nya gården skulle se ut.

Planerad byggstart är 20 augusti 2012.

Grillning på gården

Fram till mitten av augusti kommer vi att kunna använda gården som vanligt, även till att grilla.

Föreningen har fyra grillar som medlemmarna kan använda.

Se till att städa undan efter er när ni grillat, töm ut grillkolet/askan ur grillen när den har svalnat helt

Vänligen notera att det inte är tillåtet att använda tändvätska till att tända grillarna eftersom det orsakar onödigt mycket lukt vilket stör de som bor nära uteplatserna. Använd tändpapper eller liknande i stället

Se hit alla rökare

Styrelsen vill vädja till alla rökare att ta hand om sina fimpar. Släng dem inte på gården. Ställ hellre ut askfat, och töm dem.

Ni som har gäster som röker på vädringsbalkongerna, ställ dit askfat, och be era gäster att stänga balkongdörrarna när de röker så att inte all rök sugs in i trapphusen och i era grannars lägenheter.

Gruppanslutning till bredband, vad betyder det?

Styrelsen har insett att en del av föreningens medlemmar inte helt har förstått vad det innebär med en gruppanslutning till bredband.

Vi har sedan länge ett bredbandsnät i föreningen, installerat av Bredbandsbolaget, som har haft ensam rätt att erbjuda medlemmarna bredband via det nätet. Vi har även ett separat system som tillhör ComHem. Det påverkas inte av gruppanslutningen.

För flera år sedan fick föreningen in önskemål från flera medlemmar om att utreda möjligheten att ansluta alla föreningens hushåll till höghastighetsbredband genom en gruppanslutning. Styrelsen har sedan dess arbetat med frågan både ur juridisk (hur och när vi skulle kunna säga upp Bredbandsbolaget, hur en omröstning bland medlemmarna skulle utformas) och tekniskt praktisk (vilken teknisk utrustning vi redan hade, vem den tillhörde, om den kunde användas av en ny operatör) vinkel. Vi har sedan genomfört en upphandling där ett stort antal operatörer fick lämna offerter på att gruppansluta alla våra hushåll.

En gruppanslutning innebär att föreningen eller fastighetsinnehavaren handlar upp en tjänst till alla hushåll, vilket betyder att tjänsten kan bli mycket billigare per hushåll än om alla boende köper samma tjänst separat. Man får alltså en kraftig rabatt.

Innan vi gruppanslöt föreningen höll vi två separata föreningsstämmor där medlemmarna fick rösta ja eller nej till en gruppanslutning. Medlemmarna fick information om att en gruppanslutning innebär att alla hushåll ansluts och betalar för höghastighetsbredband via avgiftsavin. I båda omröstningarna blev resultatet ett starkt ja.

Detta innebär att föreningens alla hushåll har möjlighet att använda bredbandstjänsten, och att alla hushåll, även de som väljer att inte använda den, måste betala för den. Medlemmarna måste själva se till att bli anslutna, vilket vi har informerat om i tidigare utskick. Vid frågor eller problem, kontakta Ownit på www.ownit.se, tel. 08 - 525 07 300 eller maila support@ownit.se

Järnvägsmannen är en bostadsrättsförening, vad innebär det?

Som ni alla säkert vet bor vi i en bostadsrättsförening, där alla som innehar lägenheter är medlemmar. Det innebär att vi gemensamt äger fastigheten och ansvarar för att den sköts på ett bra sätt. Av praktiska skäl utses en styrelse där ett mindre antal av föreningens medlemmar ingår. Styrelsen beslutar i alla frågor som är av sådan art att de inte måste tas upp för omröstning på föreningsstämmor.

Eftersom Järnvägsmannen är en stor bostadsrättsförening kan inte styrelsen utföra allt praktiskt arbete. Föreningen har därför anlitat en fastighetsskötare, en fastighetsförvaltare och köper upp hjälp med ekonomisk administration. Alla sådana tjänster samt sophämtning och underhåll av fastigheterna m.m. betalas av föreningen, dvs. av medlemmarna, via avgifter och lokalhyror.

Styrelsemedlemmarna får ersättning i form av styrelsearvode, men arbetar huvudsakligen ideellt. Styrelsen, fastighetsskötaren, förvaltaren och ekonomiassistenterna finns självklart där för medlemmarnas skull och jobbar med att hjälpa till när det behövs, men i slutändan är alla föreningens medlemmar ansvariga för att föreningen fungerar.

Det är alltså viktigt att alla som bor här håller sig informerade om vad som gäller (t.ex. via vår medlemsinformation och hemsida), och om vad som är medlemmarnas respektive föreningens ansvar. Det är också viktigt att alla sköter sina lägenheter och vår gemensamma miljö på ett bra sätt. Den som inte gör det snyltar faktiskt på sina grannar.

Ju mer vi alla hjälps åt, desto lägre kostnader och i slutändan avgifter kan vi hålla.

Exempel på hur man som medlem kan bidra till sänkta kostnader är till exempel:

- att sortera sina sopor och komprimera dem (dvs. trycka ihop, t.ex. förpackningar) så att vi slipper betala för hämtning av luft

- att bära iväg de sopor som går till återvinningsstationen vid Kronobergsparken (ett kvarter bort) i stället för att slänga dem i våra sopkärl. Ex: metall, mjuk och hård plast, glas, papperskartonger och pappersemballage, tidningar.

- att följa instruktioner om vad som får och inte får slängas i grovsoprummet (eftersom vi får betala dyra straffavgifter för allt felaktigt) och inte överfylla kärlen

- att sköta hanteringen av BigBags vid eventuella renoveringar och inte lämna kvar dem på trottoaren eller föreningens mark

- att inte lämna skräp och prylar i gångarna på vinden och i källaren. Det kostar föreningen en massa pengar att rensa där.

- att se till att portarna stängs igen ordentligt (särskilt vintertid)

- att samarbeta och släppa in hantverkare när föreningen aviserat att det behövs

- att undvika vattenskador i de egna lägenheterna. Även om sådana till viss del täcks av medlemmarnas hemförsäkringar innebär de stora kostnader för föreningen. Om man misstänker en vattenskada är det viktigt att kontakta förvaltaren utan dröjsmål, så att skadan inte hinner bli så stor.

Värmeinjusteringen slutförd, är alla nöjda?

Den värmeinjustering vi genomfört under det senaste året är nu slutförd. Om ni upplever att det är för varmt eller kallt i lägenheten, kontakta RT Driftservice och be dem att åtgärda det. Detta är särskilt viktigt om ni upplever att det är för varmt i lägenheten, eftersom uppvärmning är en av våra absolut största löpande kostnader. Med termostaten på max ska lägenheterna hålla +22 grader. Kontaktdetaljer RT Driftservice: www.rtdriftservice.se, tel. 08-735 44 40, mail: info@rtdriftservice.se

Styrelsen informerar Mars 2012

Värmeinjusteringen klar

Värmeinjusteringen som föreningen har initierat för att få en jämnare temperatur i vår förening, är klar. Termostaterna är satta till en maxtemperatur på 22 grader. Det innebär att om du vrider upp termostaten maximalt, är det 22 grader som gäller. Har du vredet på nummer 3, är det 20 grader, nummer 2 är 18 grader. Om du tycker att det är kallt efter värmeinjusteringen, ta kontakt med Martin Rödjemyr på RT Drift på 070-352 59 06.

Viktigt att komma ihåg är att våra termostater fungerar som alla termostater gör. Det vill säga att termostaten mäter rumstemperaturen vid vredet för att känna av hur mycket varmvatten som ska skickas ut i radiatorn. Har man en soffa tätt intill radiatorn, eller tunga gardiner för, innebär det att den varma luften har svårt att cirkulera ut i rummet. Då den varma luften hindras att cirkulera, kommer termostaten att läsa av den varmare temperaturen och alltså slå av värmetillförseln.

Viktigt om tvättstugan

Vi har idag tre tvättstugor som kan låsas, nummer 1, 2 och 5.. Lägg märke till att det är särskilda tidsbestämmelser för dem.

Man måste i dessa tre tvättstugor vara klar med sin tvätt och torkning när nästa pass inleds, så att nästa som ska tvätta kan låsa tvättstugan. Vänligen respektera detta för allas trevnad.

Gruppanslutning bredband

Nu har vi äntligen kommit igång med vår gruppanslutning med Ownit i föreningen!

Alla medlemmar i föreningen uppmanas att skicka in den intresseanmälan som Ownit skickade ut tillsammans med deras informationsmaterial. Har man inte kvar intresseanmälan så går det bra att ringa Ownits kundtjänst på telefon 08-525 07 300 för att få en blankett skickad till sig.

Ownit behöver ett nummer som står på bredbandsuttagen för att kunna koppla upp gruppanslutningen till respektive lägenhet. Anledningen till detta är att Ownit inte kan koppla upp alla medlemmar samtidigt med tanke på att Bredbandsbolaget fortfarande finns tillgängliga i vår fastighet. Har man inte tillgång till detta nummer så ska man ringa Ownits support och uppge detta för att de ska kunna hitta en alternativ lösning för att koppla upp till gruppanslutningen. Man ska även vända sig till Ownits support om man inte har kommit igång med bredbandet på grund av andra anledningar som exempelvis ett trasigt uttag. Om man inte har ett uttag idag eller behöver reparera sitt uttag så kopplar Ownit in ett externt bolag som hjälper till med detta och debiterar medlemmen för kostnaderna. Med andra ord, uttagen faller på medlemmarnas ansvar och inte föreningens, vilket innebär att medlemmarna står för kostnaden som debiteras av det externa bolaget.

Gruppanslutningen i vår förening har varit igång sedan 2012-01-31 och därmed kommer alla medlemmar att debiteras 65 kr/mån för denna tjänst från och med detta datum. Dessvärre kom inte denna avgift med i februari och mars månadsavgifter vilket innebär att 130 kr aviserats retroaktivt i april. Vid eventuella frågor angående avgiften för gruppanslutningen så kan man kontakta Kjell Lindqvist på Ownit på tel 0732 09 82 20 eller mail kjell.lindqvist@ownit.se. Bredbandsbolaget finns fortfarande tillgängliga i vår fastighet men alla medlemmar uppmanas att koppla upp till vår gruppanslutning med Ownit samt att säga upp sina individuella avtal med Bredbandsbolaget. Anledningen till detta är att Bredbandsbolaget kan själva säga upp avtalet med föreningen om de har för få anslutna medlemmar till sina bredbandtjänster.

Ett tydliggörande gällande de medlemmar som har bredband via ComHem är att föreningens förlängda avtal med ComHem gäller vårt kabel-tv avtal, vilket är helt oberoende från bredband med ComHem. Även dessa medlemmar rekommenderas att säga upp sina individuella bredbandsavtal med ComHem och istället gå över till vår gruppanslutning med Ownit.

Ownits kundtjänst finns tillgängliga för frågor kring trådlöst internet, IP-telefoni, snabbare bredbandsanslutning än 100/100 mbs samt utökning av tv-kanaler utöver basutbudet med ComHem.

Montering av vädringsbeslag på balkonger

Måndag 16/4 från klockan 08:00 kommer vädringsbeslag att monteras upp på de fåtal balkonger som ännu saknar det efter fasadrenoveringen.

Föreningen har låtit tillverka nya beslag i originalutförande, lika som de som suttit på våra funkishus sedan de byggdes. Med åren hade många försvunnit, nu ska äntligen alla balkonger förses med nya.

Berörda lägenheter kommer att få närmare information om montering, vid frågor går det bra att maila styrelsen@jarnvagsmannen.org

Rastande av husdjur på innergården

Vi vill påminna alla medlemmar om att det inte är tillåtet att rasta husdjur på vår innergård.

Styrelsen informerar Januari 2012

Fininjustering av värmen vecka 6, se till att släppa in oss!

Äntligen har vi fått veta när den sista fasen av vår värmeinjustering ska ske. Det kommer att bli under vecka 6 (6-12/2). Förutom att värmenivån ska finjusteras kommer alla element då att förses med reglerbara termostater.

RT Driftservice som genomför värmeinjusteringen har delat ut separat information till alla medlemmar.

Notera att vi som tidigare måste komma in i alla lägenheter (per trapphus) vid samma tillfälle för att kunna genomföra injusteringen, se alltså till att lämna nyckel om ni inte kan vara hemma! Nycklar måste lämnas in personligen hos fastighetsskötaren så att vi får kvittenser. Föreningen ansvarar inte för nycklar som lämnas in utan kvittens.

Eventuella extrakostnader orsakade av att medlemmar inte släpper in hantverkarna för värmeinjusteringen (vilket kommer att uppstå om vi vi inte kommer in) kommer att vidaredebiteras till de medlemmar som orsakat dem, enligt tidigare information.

Gruppanslutning av bredbandsabonnemang med Ownit

Notera att alla som vill ta del av Ownits bredbandsuppkoppling måste skriva på och skicka in en beställning på det! Blankett fanns i det informationsmaterial som Ownit skickat ut till alla medlemmar. Man kan faxa, maila eller skicka in det med posten. Glöm inte!

Startdatum för vår gruppanslutning med Ownits bredband är 31/1, vilket innebär att alla som skickat in anmälningsblanketten kommer att kunna ansluta sig till bredbandet från och med detta datum.

Hantering av fakturering för bredbandsavgiften

Avgiften för gruppanslutningen (65 kr/mån) inkluderades av misstag ej i det första kvartalets avier. Till det andra kvartalets avier särredovisas därför innevarande kvartals bredbandsavgifter samt en retroaktiv avgift som avser första kvartalet.

Ni kommer alltså att få ett högre belopp på avierna att betala i det andra kvartalet 2012, vilket är tillfälligt, det extra beloppet finns där för att täcka bredbandsavgiften för februari och mars.

Nytt utbud av tv-kanaler

Som vi informerade om före jul har vi förnyat vårt kabel-tv-avtal med ComHem. De kommer att dela ut information till alla hushåll om vad avtalet omfattar och innebär. De kanaler som ingår i vårt avtal är dock:

Analoga kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, Tv3, Tv4, 4+, 4 sport, Kanal 5, Tv6, Kanal 8, Kanal9, kanal 10, Tv11

Digitala kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, Tv4, Tv6, Axess TV

Gårdsrenovering i sommar – bakgrund och omfattning

Vi har insett att många medlemmar inte har förstått varför vi kommer att renovera gården i sommar och hur omfattande renoveringen kommer att vara.

Anledningen till att vi är tvungna att renovera är att vi har ett garage under större delen av gården (hela ytan mellan de nyare husen). Garaget är täckt av ett betongbjälklag som i sin tur är täckt av ett tätskikt för att skydda betongen. Då tätskiktet tyvärr är föråldrat och har börjat läcka på en mängd ställen, vilket skadar betongen i garagetaket, måste det bytas ut. Det innebär att vi måste ta bort allt på den del av gården som är placerad ovanpå garaget, lägga ett nytt tätskikt och lägga på ny jord etc. överallt. Det går tyvärr inte att laga lite här och där eftersom tätskiktet är i för dåligt skick för det (gamla tätskikt är ofta sköra som glas, och krackelerar när man rör dem).

Vi kommer att spara och återanvända det som går, men det enda som egentligen är realistiskt att spara är våra trädgårdsmöbler och vissa av växterna samt granittrappsteg och liknande.

Tips om komposteringen

Ni som sorterar ut matavfall/komposterbart avfall: använd de avfallsbehållare som finns att hämta hos fastighetsskötaren: de har ett rutnät i botten som gör att avfallet ligger luftigt och hindrar att påsen blöts sönder.

Tänk också på att låta avfallet rinna av innan ni lägger det i påsen (när man hämtar en avfallsbehållare får man även en praktisk slaskskrapa).

Föreningen kan tyvärr inte påverka vilken typ av påsar man ska lämna matavfallet i, det bestäms centralt.

December 2011

UPPDATERAD INFORMATION OM MONTERING AV VÄDRINGSBESLAG

VI HAR NU FÅTT MER INFORMATION OM MONTERINGEN AV VÄDRINGSBESLAG

MÅNDAG 12/12 MONTERAS NYA VÄDRINGSBESLAG PÅ WARGENTINSGATANS GATUFASAD

TISDAG 13/12 MONTERAS NYA VÄDRINGSBESLAG PÅ CELSIUSGATANS GATUFASAD

HAR DU BALKONG MOT NÅGON AV GATORNA OCH SAKNAR MÖJLIGHET ATT VARA HEMMA, LÄMNA NYCKEL TILL FASTIGHETSSKÖTAREN ENLIGT INSTRUKTION NEDAN.

Ytterligare information om monteringen fås av Patrik Hansson, SEHED tel. 070-973 18 02

Nya rutiner kring nyckelhantering

Nycklar som lämnas till fastighetsskötaren måste hädanefter lämnas in och hämtas ut personligen så att vi får skriftliga kvittenser på vilka nycklar som lämnats in och hämtats ut. Vi kommer alltså inte att lämna tillbaka nycklar genom att lämna dem i medlemmarnas brevlåda då det aktuella arbetet är klart.

Om ni behöver lämna nyckel för tillträde till lägenheten, gå ner till expeditionen, under expeditionstid, och lämna samt hämta nycklar, skriv på kvittensen både när ni lämnar och hämtar nycklarna. Lämna inte in nyckel till överlåset om ni inte vill att det ska vara låst.

Fastighetsskötarexpeditionen är öppen 07:00-07:30 mån-ons + fredag.

Styrelsen informerar December 2011

Gruppanslutning bredband, startdatum 31 januari 2012

Äntligen har vi fått klartecken och datum för gruppanslutningen av alla föreningens hushåll till bredbandsuppkoppling med en hastighet av 100/100 Mb/s via Ownit. Den 31 januari 2012 skall alla hushåll anslutas.

Mer information om hur det går till rent praktiskt kommer att delas ut separat. Vid eventuella frågor kan medlemmar ringa till Ownits kundtjänst på 08-52507300

Kostnaden för uppkopplingen blir 65:-/månad och hushåll, vilket debiteras som en separat post på avgiftsavin.

Om ni är i behov av reparation av, eller montering av nya uttag, maila A.Kazemi@hotmail.com med namn, telefonnummer, lägenhetsnummer, adress och våning så sammanställer styrelsen informationen och skickar den till Ownit.

Observera att bredbandsuttag (liksom el- och teleuttag) samt -ledningar inne i lägenheterna är medlemmarnas eget ansvar och att föreningen inte står för eventuella kostnader vid nymontage och/eller reparation.

Avgiftshöjning med 3% fr.o.m. årsskiftet

Styrelsen har nu avslutat arbetet med 2012 års budget. På grund av ett allmänt ökat kostnadsläge för de tjänster/varor som föreningen köper (el, fjärrvärme, sophämtning, konsulter etc.) och stora renoveringsbehov de senaste åren blir vi tyvärr tvungna att höja avgiften med 3% från och med 1 januari 2012. Senast avgiften justerades var 2009. Det nya gruppanslutna bredbandet omfattas inte av denna justering.

Styrelsen fortsätter arbetet med att se över våra kostnader samt möjligheterna till att öka våra intäkter (utöver årsavgifterna) genom att kontinuerligt utvärdera och omförhandla föreningens avtal. Inga fler avgiftshöjningar är i nuläget planerade efter denna höjning.

Omförhandlat avtal för Kabel-TV

Styrelsen har omförhandlat det befintliga avtalet med Com Hem avseende leverans av kabel-TV. Det nya avtalet ger oss flera fördelar; dels en årlig kostnadssänkning med ca 5,7%, möjligheten för alla medlemmar att beställa ett kostnadsfritt programkort för att kunna ta del av det digitala utbudet som ingår i vårt avtal. Därtill utgår ingen kortavgift (fn. 49kr/mån) för de som redan har abonnemang via Com Hem.

Mer detaljerad information kring detta kommer från Com Hem under december månad och förändringen träder i kraft vid årsskiftet. Vårt avtal omfattar 15 analoga samt 8 digitala kanaler.

Montering av vädringsbeslag 12/12 08:00-

Vi har nu äntligen kommit fram till att kunna montera vädringsbeslag på de balkonger som saknar sådana efter fasadrenoveringen. Bland annat på grund av problem med att ta fram kopior på de ursprungliga beslagen har det tagit oväntat lång tid. Vi beklagar detta.

Om ni inte kan vara hemma går det bra att lämna nyckel hos fastighetsskötaren. Observera att vi har nya rutiner kring nyckelhantering, se längre ned.

Med start klockan 08:00 den 12/12 kommer SEHED som utförde fasadrenoveringen att gå runt till berörda lägenheter och montera vädringsbeslagen. Förhoppningsvis blir allt klart på en dag.

Ytterligare information om monteringen av vädringsbeslag fås av Patrik Hansson, SEHED, tel. 070-973 18 02

Nya rutiner kring nyckelhantering

Nycklar som lämnas till fastighetsskötaren måste hädanefter lämnas in och hämtas ut personligen så att vi får skriftliga kvittenser på vilka nycklar som lämnats in och hämtats ut. Vi kommer alltså inte att lämna tillbaka nycklar genom att lämna dem i medlemmarnas brevlåda då det aktuella arbetet är klart.

Detta beror på att föreningen riskerar att behöva stå för kostnaden för nya lås om/när nycklar kommer bort om vi inte gör såhär. Föreningen ansvarar från och med nu inte för nycklar som lämnas in utan kvittens.

Alltså: gå ner till expeditionen, under expeditionstid, och lämna samt hämta nycklar, skriv på kvittensen både när ni lämnar och hämtar nycklarna. Lämna inte in nyckel till överlåset om ni inte vill att det ska vara låst.

Fastighetsskötarexpeditionen är öppen 07:00-07:30 mån-ons + fredag.

Insamling av komposterbart hushållsavfall igång

På grund av stort intresse och att många anmälningar kom in före vår blev våra insamlingskärl för komposterbart avfall försenade, men nu är de här!

De två kärl vi har fått räcker för ca 25 hushåll, vilket vi börjar med på försök. Fungerar det bra kommer vi att utöka till fler insamlingskärl.

Som ett första steg finns därför 30 små insamlingskärl för köksskåpet och speciella påsar för avfallet att hämta hos fastighetsskötaren. De som hinner hämta först får ta dem. Fastighetsskötaren finns på plats mellan 07:00-07:30 mån-ons + fredag.

Påsarna för insamling av komposterbart avfall kommer även att finnas vid anslagstavlan i tvättstugan.

Observera att det är oerhört viktigt att vi följer anvisningarna kring vad som får lämnas och att man bara använder de speciella påsarna, om vi ska få fortsätta med insamlingen. Och att vi kan spara mycket pengar på sophämtningen om det fungerar!

Järnvägsmannen finns nu även på Facebook

Sedan några veckor tillbaka har föreningen en sida på Facebook. Där kommer vi t.ex. att lägga upp kompletterande information som inte platsar i medlemsinformationen, som information om tillfälliga fel i fastigheten eller annat som kan vara av intresse för våra medlemmar. Gå in och gilla Brf Järnvägsmannen så får ni ta del av det informationsflödet.

Observera att vi inte planerar att byta informationskanal utan ser Facebook som ett komplement till vår hemsida och till våra nyhetsbrev på papper.

Styrelsen Informerar November 2011

Värmeinjusteringen/värmen i husen

Finjusteringen av värmen i alla lägenheter närmar sig i samma takt som kylan. Tills att den är utförd går det tyvärr inte att reglera temperaturen i lägenheterna, bara att stänga av elementen. De vred som monterades vid den första delen av injusteringen i våras är dock felaktiga, går ej att använda till att stänga av/sätta på värmen och bör bytas ut mot nya, till synes likadana men reglerbara vred (av/på) som finns att hämta hos fastighetsskötaren. Lämna inte in de gamla vreden, kasta bort dem i stället. Hamnar de bland de nya vreden får grannarna problem!

Vänligen håll utkik efter information om att/när värmeinjusterarna behöver komma in i era lägenheter - som meddelats tidigare innebär bommar stora extrakostnader vilka kommer att vidaredebiteras till de medlemmar som inte gett justerarna tillträde till lägenheten vid rätt tillfälle. Det kan alltså bli dyrt att inte läsa föreningsinformationen, läs den!

Dags för insamling av komposterbart avfall!

Den första veckan i november sätter vi som nämndes i förra medlemsinfon igång med insamling av komposterbart avfall. Avfallet skall sorteras i särskilda påsar som kommer att finnas att hämta i tvättstugan och hos fastighetskötaren.

Om insamlingskärlen blir fulla är det som vanligt viktigt att avfallet slängs i ett annat sophus och inte lämnas på marken, för att undvika råttproblem. Hämtning av komposterbart avfall kommer att ske på tisdagar.

Det är oerhört viktigt att BARA komposterbart avfall, hushållskompost, hamnar i kärlen för komposterbart avfall. Hamnar det vanliga sopor där kommer vi inte att få ha kvar kärlen. Det komposterbara avfallet har en avsevärt lägre hämtningsavgift än vanliga hushållssopor, så vi har mycket att vinna på att få det att fungera!

Flytt av ett insamlingskärl för tidningspapper

Styrelsen vill passa på att påminna om att vi tvingats att flytta ett insamlingskärl för papper från Wargentinsgatan 5 A till Wargentinsgatan 1/Kungsholmsgatan. Det finns alltså ett kärl för insamling av papper på 5 A och två kärl för insamling av tidningar på Wargentinsgatan 1, dvs. i sophuset utanför sekelskifteshuset längs Kungsholmsgatan. Vi ber alla att ej överfylla kärlen, eftersom det leder till krångel med sophämtningen.

Extra föreningsstämma 8 november 19:00

En extra föreningsstämma kommer att hållas den 8/11 klockan 19:00 i föreningslokalen.

Syftet med den extra stämman är att ta ett andra beslut om en ändring av våra stadgar som behövs för att avgiften för gruppanslutningen till bredband ska kunna fördelas lika på alla hushåll.

Kallelse till stämman har anslagits på anslagstavlorna i trapphusen samt i tvättstugan. Fullmaktsblanketter för de som inte kan närvara men vill rösta finns att hämta vid anslagstavlan i tvättstugan.

Enkät om gården

Med detta nyhetsbrev följer en enkät om gården med anledning av kommande renovering. Har du åsikter om hur gården bör se ut eller fungera, fyll i den och lämna i brevlådan vid fastighetsskötarexpeditionen senast 14/11

Dags att hämta balkongtrallar/möbler efter fasadrenoveringen!

Nu har alla fått tillbaka sina balkonger/terrasser och det är dags att hämta de saker som föreningen förvarat åt medlemmarna under fasadrenoveringen! Detta gäller både markiser och dyl. som nedmonterats av entreprenören och de saker som medlemmarna själva burit ned till den tillfälliga förvaringen i källaren vid Wargentinsgatan 5A.

De saker som är kvar vid årsskiftet 2011/12 kommer att kastas bort. Ev. kostnad för detta vidaredebiteras berörda medlemmar. Kontakta fastighetsskötaren för att återfå era saker.

Information om vattenskador

Styrelsen vill efter flera incidenter med rel. omfattande vattenskador i föreningen passa på att informera medlemmarna om vad som gäller vid vattenskada.

Om skadan orsakats av medlems försumlighet faller alla kostnader utom undersökning av skadan och torkning av husets stomme på den medlem som orsakat skadan.

Till försumlighet räknas dåliga tätskikt som orsakats av ålder, eller av ej fackmammamässigt utfört arbete, ej fackmannamässigt kopplade ledningar och kopplingar (ex. till diskmaskin el. tvättmaskin). I värsta fall kan man få stå även för kostnad för renovering av grannars lägenheter.

Det har även förekommit att medlemmar orsakat vattenskador genom att lämna ventiler i badrummet öppna vid duschande. I våra funkishus finns två ventiler i varje badrum, ett för inluft, i midjehöjd, och ett för utluft, uppe vid taket (se bilderna). Om den nedre ventilen (inluft) lämnas öppen kan vatten rinna in i husets stomme vilket kan orsaka vattenskador i flera lägenheter.

För att få ersättning vid vattenskador är det viktigt att se till att man har ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Extra rena bastuar på gång

Eftersom vintern närmar sig och med den bastusäsongen har styrelsen beställt en extra grundlig städning av våra två bastuar. Glöm inte bort dem, och glöm inte bort att städa efter er när ni använt dem, så håller de sig fräscha även framöver!

Information om vädringsbeslag

Våra nytillverkade vädringsbeslag kommer att monteras under slutet av november/början av december. Håll utkik efter avisering av exakt datum då hantverkarna kommer och monterar dem (gäller de medlemmar som har balkong som efter fasadrenoveringen saknar vädringsbeslag).

Bifogad information från HSB

Med detta nyhetsutskick följer ett informationsbrev från vår granne HSB Kontorshuset som de bett oss att dela ut till våra medlemmar. Styrelsen för i dagsläget en löpande dialog med fastighetsägaren till HSB Kontorshuset gällande de om/tillbyggnader som har skett och planeras att ske mot vår innergård. Styrelsen är inte nöjd med hur relationen grannar emellan har hanterats och arbetar nu intensivt med att ta tillvara på våra intressen avseende vår boendemiljö.

Styrelsen Informerar Oktober 2011

Utrensningen av omärkta cyklar är klar

Den 30 september gjordes en cykelutrensning då alla cyklar som inte märkts upp med blå klisterlappar rensades ut, enligt tidigare information. Om någon saknar sin cykel får man vända sig till fastighetsskötaren för kontroll om den finns i vår källare, där vi kommer förvara de utrensade cyklarna i ett år.

Stopp för ombyggnad av lägenheter

De senaste tio åren har en stor mängd av föreningens lägenheters planlösningar förändrats genom nedtagning av väggar och flytt av kök. Även om det rör sig om icke bärande väggar påverkar den typen av ombyggnad husens stabilitet, och VA-anläggningens funktion.

För att säkerställa fastigheternas stabilitet och att avlopp/vatten och ventilation fortsätter att fungera tillfredställande även i framtiden har styrelsen påbörjat arbete med inventering av nedtagna väggar och flyttade kök i föreningen.

Tills dess att genomgången är färdig godkänns inga nya ansökningar om flytt av kök/nedtagning av väggar. Vi ber om ursäkt för olägenheten och hoppas att alla ska förstå att detta är en nödvändig åtgärd med allas bästa i tankarna!

Översyn av lägenheter i gamla huset

Under årens lopp har det som nämns ovan skett många ombyggnationer i lägenheterna i vår förening.

Enligt gängse praxis, bör en översyn av lägenheterna göras med jämna mellanrum.

Det är nu dags för gamla huset (Kungsholmsgatan och Celsiusgatan 2 samt Wargentinsgatan 1). Översynen kommer att börja den 19/10 och utförs av HSB Konsult och HEWARK AB. De berörda lägenheterna kommer att få mer detaljerad information inom kort.

Utfallet av föreningsstämman

Den aviserade extra föreningsstämman hölls den 14 september 2011.

Uppslutningen var god; 94 röstande, varav 19 utgjordes av fullmakter.

Utfallet av föreningsstämman blev ett bifall för ett extra arvode för styrelsemedlemmar som deltar i nödvändiga projektmöten på arbetstid.

Vidare behandlades gruppanslutning av bredband där det blev ett bifall för gruppanslutning och ett konsekvensbeslut som innebär att stadgarna ändras för att möjliggöra att bredbandsavgiften kan faktureras lika per lägenhetsinnehavare.

Balkonggruppens förslag att gå vidare med bygglovsansökan för byggnation av balkonger avslogs.

Extra föreningsstämma, under oktober/november

En extra föreningsstämma ska hållas för att ta beslut om hur avgiften för bredband ska tas ut. Antingen fördelas den lika per lägenhet vilket förutsätter en ändring av stadgarna, alternativt fördelas den pro-rata enligt andelstal. Om avgiften blir samma per lägenhet räknas den inte med i framtida förändringar av medlemsavgiften, läggs den pro-rata enligt andelstal räknas den med i avgiftsförändringar. Styrelsen och de vi har rådfrågat rekommenderar att den skall läggas som en separat post, vilket alltså förutsätter en stadgeändring. Ett delbeslut togs under föreningsstämman den 14 september att fördela avgiften lika per lägenhet (enl. styrelsens förslag). För att verkställa detta krävs ytterligare ett bifall på föreningsstämma.

Kallelse till stämman kommer att anslås på anslagstavlorna i trapphusen samt i tvättstugan. Fullmaktsblanketter kommer att finnas att hämta vid anslagstavlan i tvättstugan.

Gruppanslutning till bredband

Som nämns ovan röstade föreningens medlemmar på den extra föreningsstämman i september ja till att föreningens alla hushåll ska gruppanslutas till bredband. Planen är att alla hushåll den 1/1 2012 ska anslutas till bredband med hastighet 100/100, med Ownit som leverantör.

Fortsatt arbete med värmeinjusteringen

Som styrelsen tidigare meddelat återstår ännu den sista delen av värmeinjusteringen, då värmen i våra lägenheter ska finkalibreras så att alla får samma temperatur. När det är klart kommer reglerbara vred med termostater att monteras på alla element (nu sitter tillfälliga plastknoppar där i stället).

Kalibreringen kommer att utföras då det blivit kallt, troligtvis i december-februari. Vi vet inte exakt ännu eftersom det beror på vädret och på värmeinjusterarnas schema när det blir.

Vi ber alla medlemmar att hålla utkik efter kommande information och vara medvetna om att vi måste komma in i alla lägenheter vid samma tillfälle för att kalibreringen ska kunna genomföras!

Om vi måste ta lägenheter i efterhand innebär det stora extrakostnader (pga. att det då krävs omjustering av övriga lägenheter också) vilket kommer att vidaredebiteras till de medlemmar som orsakat förseningen.

De problem vi haft med värmen i september berodde på att ett reglage i värmepannan gått sönder och var inte relaterade till värmeinjusteringen.

Flytt av ett insamlingskärl för tidningspapper

För att undgå höjda sopavgifter blir vi tvungna att flytta ett insamlingskärl för papper från Wargentinsgatan 5 A till Wargentinsgatan 1. Det kommer alltså fortsättningsvis att finnas ett kärl för insamling av papper på 5 A och två kärl för insamling av tidningar på Wargentinsgatan 1, dvs. i sophuset utanför sekelskifteshuset längs Kungsholmsgatan.

Flytten skall vara utförd måndagen 17/10

Vi ber alla medlemmar att notera detta, och att lämna tidningar/papper i de kärl där det finns plats, är det fullt på Wargentinsgatan 5, gå till Wargentinsgatan 1 eller till den återvinningsstation som finns på Polhemsgatan, mellan polishuset och Kronobergsparken.

Insamling av komposterbart avfall på gång

Äntligen finns möjligheten att sortera komposterbart avfall för rötning till biogas även för flerfamiljfastigheter i Stockholm!

Styrelsen har som ett led i vårt förhoppningsvis ökande miljöarbete beslutat att på försök beställa två kärl för insamling av komposterbart hushållsavfall, som kommer att placeras vid sophusen vid Kungsholmsgatan.

Avfallet skall sorteras i särskilda påsar som kommer att finnas att hämta vid insamlingskärlen.

Om insamlingskärlen blir fulla är det som vanligt viktigt att avfallet slängs i ett annat sophus och inte lämnas på marken, för att undvika råttproblem.

Håll utkik efter mer information, som kommer att delas ut separat.

Övrigt pågående styrelsearbete

- Angränsande HSB-byggnad (HSBs huvudkontor) genomför för närvarande en nybyggnation av fläktutblås som mynnar till vår innergård. Styrelsen har uppmärksammat att det kan resultera i störningar för intilliggande lägenheter och arbetar för att hindra sådan störning.

- Utredning inför kommande uppfräschning av föreningslokalen

- Fortsatt utredning av gårdsbjälklagets skick. Upphandling av entreprenör för renovering av pelare i garaget under vintern (då betongarbeten är billigare än under sommarhalvåret).

- Arbete inför projektering under vintern av ny utformning av gården (en konsekvens av att tätskiktet på gårdsbjälklaget visat sig vara i akut dåligt skick). Gården kommer att mätas in i början av oktober som underlag för projekteringen.

- Arbete med att få till en godkänd radonmätning i en av föreningens lägenheter (eftersläpande sedan flera år tillbaka, trots upprepade försök).

- Inköp av ny maskin för snöröjning då den gamla från 1980-talet har gjort sitt.

- Hyresgästanpassningar i en av våra större lokaler (med syfte att behålla hyresgästen)

- Utredning av en framtida renovering/ombyggnad av plåtfasaden mot Celsiusgatan

- Förhandlingar med ny hyresgäst till två av våra lokaler (som stått tomma sedan den förra hyresgästen gick i konkurs i våras)

- Säkerhetsanpassning av utvändig el, inkoppling av de sista av de nya armaturerna på gården.

- Brandskyddsanpassningar av fastigheten efter slutförd brandskyddsutredning under vintern 2010/2011

- Utredning av sophanteringen i föreningen (syfte: att utföra justeringar för att undvika höjda sopavgifter, dock med bibehållen servicenivå för våra medlemmar)

- Att slutföra fasadrenoveringen. Kvarstår: montering av nya klädhängare på balkonger, diverse restarbeten och åtgärdande av besiktningsanmärkningar, slutligen slutbesiktning under hösten.

- Utredning av eventuell komplettering med extraförråd i källaren. Vi utreder även vilka medlemmar/före detta medlemmar som disponerar de extra förråd som redan finns, och planerar förändringar av köförfarandet/faktureringen.

- Hantering av extrakostnader från fasadrenovering och värmeinjustering som skall vidaredebiteras till enskilda medlemmar enligt tidigare information.

Extra information inför den extra föreningsstämman, September 2011

För mer omfattande information inför den extra stämman, se informationsmaterialet som delades ut tillsammans med kallelsen. Nedan följer endast två kompletterande punkter.

Rösta via ombud, med fullmakt

Medlemmar som inte kan närvara på föreningens stämmor kan rösta via fullmakt. Varje medlem får agera ombud för en annan medlem, samma person kan alltså inte ta emot fler än en fullmakt.

Fullmakter inför den extra stämman finns att hämta på anslagstavlan vid tvättstugan.

Angående omröstningen om nybygge av balkonger på sekelskifteshuset

Frågan om balkonger i föreningen har varit uppe till diskussion ett flertal gånger de senaste åren, och utretts väl.

Önskemål om att komplettera med fler balkonger även på funkishusen har funnits och finns fortfarande bland många medlemmar.

Anledningen att det inte tas upp till omröstning är främst att möjligheten att få igenom ett byglov för nya balkonger mot innergårdar på fasader där det finns ursprungliga balkonger är mycket liten, och ännu mindre om husen har huvudentréer mot gården. Eftersom våra hus både har balkonger mot gården (som är en viktig del av husens arkitektur) och huvudentréer inne på gården bedöms möjligheten till bygglov för nya balkonger på funkishusen som i det närmaste obefintlig.

Styrelsen informerar, September 2011

Extra föreningsstämma den 14 september.

En extra föreningsstämma kommer att hållas på Wargentinsgatan 3 klockan 19:00 onsdagen den 14 september. Anledningen är att ta beslut huruvida föreningen ska ha gruppanslutning av Internet samt eventuell byggnation av balkonger på sekelskiftesfastigheten (kompletterande information: anledningen till att bara sekelskifteshuset tas upp är att vi pga. flera tungt vägande anledningar med största sannolikhet inte skulle kunna få bygglov för nya balkonger på funkishusen). Kallelse till stämman distribueras separat tillsammans med ytterligare information kring de frågor som skall tas upp för beslut. Det kommer även att finnas möjlighet till ytterligare information och att få svar på frågor i anslutning till stämman.

Utrensning av omärkta cyklar den 30 september närmar sig

Styrelsen har beslutat att rensa ut övergivna cyklar. Utrensningen kommer att ske den 30 september. Vi har satt upp behållare på anslagstavlorna i tvättstugan och i bastun, med etiketter för märkning av cyklarna, tryckta med Brf Järnvägsmannen, i år kommer den att vara i färgen BLÅ. Vi skiftar färg vid varje utrensning för att även få med nyligen övergivna cyklar.

De cyklar som saknar märkning blir utrensade den 30 september. Om någon saknar sin cykel efter detta datum får man vända sig till fastighetsskötaren för kontroll om den finns i vår källare, där vi kommer förvara de utrensade cyklarna i ett år.

Minskad rökning på vädringsbalkongerna

Tack för att ni visat hänsyn! Det luktar inte lika ofta som tidigare i närliggande lägenheter. På gården finns nu dedikerade krukor för fimparna.

Fortsatt arbete med värmeinjusteringen

Under vecka 36 kommer RT Driftservice att utföra en översyn av de lägenheter som de inte kunnat komma in i under våren. Som tidigare meddelats kommer de medlemmar som inte släppt in RT under våren att få betala för detta extraarbete. Mer information om detta kommer till berörda.

Den slutliga översynen av samtliga lägenheter är planerad till december, men är beroende av kallt väder för att kunna utföras. Vi återkommer med information om när den blir av.

Notera att föreningen kommer att vidaredebitera de extrakostnader som uppstår när vi inte kommer in i lägenheter vid rätt tillfälle till den enskilda medlemmen även framöver, se alltså till att läsa den information som delas ut!

Bakgrund till värmeinjusteringen: Många medlemmar i föreningen har upplevt problem med för varm eller kall temperatur i lägenheten. Värmeinjusteringen skall resultera i en jämn och behaglig temperatur och förhoppningsvis även sänka våra uppvärmningskostnader.

Övrigt pågående styrelsearbete

- Fortsatt utredning av gårdsbjälklagets skick. Upphandling av entreprenör för renovering av pelare i garaget under vintern (då betongarbeten är billigare än under sommarhalvåret).

- Utredning inför projektering under vintern av ny utformning av gården (en konsekvens av att tätskiktet på gårdsbjälklaget visat sig vara i akut dåligt skick)

- Hyresgästanpassningar i en av våra större lokaler (syfte: att behålla hyresgästen)

- Utredning av en framtida renovering/ombyggnad av plåtfasaden mot Celsiusgatan

- Förhandlingar med ny hyresgäst till två av våra lokaler (som stått tomma sedan den förra hyresgästen gick i konkurs i våras)

- Säkerhetsanpassning av utvändig el

- Brandskyddsanpassningar av fastigheten efter slutförd brandskyddsutredning under vintern 2010/2011

- Utredning av gruppanslutning till bredband inför omröstning på kommande stämma

- Utredning av möjlighet att låta intresserade medlemmar i sekelskifteshuset (huset längs Kungsholmsgatan) bygga balkong. Frågan kommer upp på stämma under hösten/vintern

- Utredning av sophanteringen i föreningen (syfte: att utföra justeringar för att undvika höjda sopavgifter, dock med bibehållen servicenivå för våra medlemmar)

- Att slutföra fasadrenoveringen. Kvarstår: montering av nya klädhängare på balkonger, diverse restarbeten och åtgärdande av besiktningsanmärkningar, slutligen slutbesiktning under hösten.

- Samordning kring värmeinjusteringen som kommer att slutföras under vintern (se i medlemsinfo ovan)

- Utredning av eventuell komplettering med extraförråd i källaren

- Hantering av extrakostnader från fasadrenovering och värmeinjustering som skall vidaredebiteras till enskilda medlemmar enligt tidigare information.

Det finns mängder av arbete som kan göras för att förbättra föreningen och styrelsearbetet ger oss som deltar i det en givande erfarenhet. Vi i styrelsen rekommenderar fler att engagera sig i arbetet!

Har du synpunkter på styrelsens arbete? Bra, då har du engagemang! Om du går med i styrelsen kan du använda det till att bidra till att föreningen fungerar ännu bättre.

Vid intresse eller frågor, skicka ett mejl till styrelsen@jarnvagsmannen.org

Med vänliga hälsningar, brf Järnvägsmannens styrelse