Ansvarsfördelning förening / medlem

Ansvarsfördelning mellan förening och medlem

Den som bor i bostadsrätt har rätten att och ansvaret för att själv se till att lägenheten hålls i ett fullgott skick.

Vissa delar av underhållet ansvarar dock bostadsrättsföreningen för.

HSB har gett ut en bra broschyr som heter "Vem ska underhålla bostadsrätten?". Den beskriver vad som ligger på föreningen och vad som ligger på medlemmen. Fördelningen gäller för egendom som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera. Tabellen nedan kommer från den broschyren.

BRF = bostadsrättsförening

BRH = bostadsrättshavareAnsvarsfördelning.pdf