Bilder

Gamla bilder från föreningen

 
 
 
 
1910-talet
 
 
 
 

Sekelskifteshuset i hörnet Kungsholmsgatan/Fleminggatan år 1917. (Ur föreningens samlingar)

 

Sekelskifteshuset inne på gården, sett ifrån där tvättstugan finns nu, år 1917. (Ur föreningens samlingar)

 
 
 
 

Wargentinsgatan sett mot Kungsholmsgatan år 1917.

(Ur föreningens samlingar)

På Fleminggatan, där HSB:s huvudkontor byggdes på 1960-talet, låg 1917 ett bostadshus i sekelskiftesstil. (Ur föreningens samlingar)

 
 
 
1920-talet och framåt
 
 
 
 

På slutet av 1920-talet började man riva de flesta av de gamla husen för att förbereda bygget av ett nytt kvarter med moderna bostäder som skulle bli en del av den nya bostadsrättsföreningen Järnvägsmannen.

(Ur föreningens minnesbok från 1959)

 

Det gamla huset längs Kungsholmsgatan övervakar bygget. Fotograferat sett ifrån nuvarande HSB.

(Ur föreningens minnesbok från 1959)

 
 
 
 

De nya husen byggdes av tegel och lättbetong på en platsgjuten betonggrund.

(Ur föreningens minnesbok från 1959)

 

Det nya kvarteret stod färdigt år 1932.

(Ur föreningens minnesbok från 1959)

 

 
 
 
 

1971 renoverades fasaderna på funkishusen och de ursprungliga (?), släta beigebruna balkongräckena byttes ut mot de röda och orangea räcken i korrugerad aluminiumplåt som i sin tur byttes ut till nya under fasadrenoveringen 2009-2010.

Bilden ovan är från våren 1971.

(Ur föreningens samlingar)

Såhär såg det ut när räckena monterats ned. Man kan skymta den nya färgsättning med mörkbruna fönsterkarmar som tillkom i samband med fasadrenoveringen.

 
 

Foto märkt med 31/5 1971

(Ur föreningens samlingar)

 

 
 
 
 
 

1980-04-15. Huset mot Celsiusgatan. Gården var betydligt mindre lummig än idag...

(Ur föreningens samlingar)

 

Även på 1980-talet blev grovsoprummet (nu återvinningsrum) fullt ibland...

(Ur föreningens samlingar)

 

 
 
 
 

Gården vid sekelskifteshuset präglades mer än nu av asfalt.

(Ur föreningens samlingar)

Såhär såg gården mellan funkishusen ut på 1980-talet. 1989 renoverades den och glasbetongen som dittills fungerat som ljusinsläpp till garaget togs bort. Den skymtar bakom rosorna på bilden. Rosenrabatterna flyttades samtidigt in mot husfasaderna.

(Ur föreningens samlingar)

 
 
 
 

På 1980-talet hade man fortfarande föreningsfester på gården.

(Ur föreningens samlingar)

 

(Ur föreningens samlingar)

 

 
 
 
 

Det var kanske en lite annorlunda åldersfördelning i föreningen på den tiden än nu.

(Ur föreningens samlingar)

 

1982-05-03

(Ur föreningens samlingar)

 
 
 
 

Före stamrenoveringen var många kök fortfarande i originalutförande.

Detta återfanns på Wargentinsgatan 3.

(Ur föreningens samlingar)

Detta på Wargentinsgatan 5. Marmorskiva på köksbänken och separata kranar för kallt- respektive varmt vatten.

(Ur föreningens samlingar)

 
 
 

Kungsholmsgatan, januari 1982.

(Ur föreningens samlingar)