Byggnadshistoriskt

Innerstadsinventeringen 1974

Under början av 1970-talet och framåt genomförde Stockholms Stadsmuseum en omfattande inventering av husen i Stockholms innerstad. Inventeringen omfattar noteringar om fasadmaterial och -färg, takmaterial och -färg, färgsättning i trapphus samt foton från husens exteriör och viss interiör.

1974 inventerades brf Järnvägsmannen, inventeringen finns att läsa här. Klicka på länken så öppnas ett dokument i PDF-format.

Tyvärr hade funkishusen renoverats bara ett par år tidigare, då alla balkongräcken byttes ut och färgsättningen exteriört ändrades, men inventeringen innehåller ändå en hel del intressant dokumentation om hur husen sett ut.

Bilder:

1.Port (trol. 1930-tal), Kungsholmsgatan 42

2. Trapphus Kungsholmsgatan 42

3. Vilplan i trapphus Kungsholmsgatan 44 (lägenhetsdörr ej original)

4. Gårdsentré till sekelskifteshuset

5. Port Wargentinsgatan 5E (original, 30-tal)

6. Trapphus entré, Celsiusgatan 4

7. Trapphus, vilplan Wargentinsgatan 5 eller 7 (lägenhetsdörrar i original)

8. Trapphus i portik till gårdshuset
extdokumentation om trapphus och portar (i urval):

Sekelskifteshuset:

Fasader:

Mot gata: Grå spritputs (slätputs vid fönsterpartier, dekor av rött tegel). Vita fönsterbågar.

Mot gård: Beige spritputs.

Entréer/trapphus:

Kungsholmsgatan 42: Entré: Flingmålade väggar i grönt, relief i terracotta, slätt vitt tak. Trapphus/vilplan: släta, gröna väggar, vitt tak. Gröna snickerier.

Kungsholmsgatan 44: Entré: Gula väggar. Trapphus/vilplan: gult. Bruna snickerier. Ljusgrå dörrfoder.

Kungsholmsgatan 46: Entré: Blå väggar, relief i terracotta sign R.H. Trapphus/vilplan: blått. Gröna snickerier.

Kungsholmsgatan 48: Entré: Flingmålade väggar i grönt, relief i terracotta sign R.H, slätt vitt tak. Trapphus/vilplan: släta, gröna väggar, vitt tak. Gröna snickerier.

Kungsholmsgatan 50: Entré: Gula väggar. Relief i brons "Till minne av J. Stavenius". Trapphus/vilplan: gult. Bruna snickerier. Ljusgrå dörrfoder.

Kungsholmsgatan 52: Entré: Blå väggar. Trapphus/vilplan: blått. Gröna snickerier.

Kungsholmsgatan 48: Entré: Flingmålade väggar i grönt, relief i terracotta sign R.H, slätt vitt tak. Trapphus/vilplan: släta, gröna väggar, vitt tak. Gröna snickerier.

Wargentinsgatan 1: Entré: Gula väggar. Trapphus/vilplan: gult. Bruna snickerier. Ljusgrå dörrfoder.

Troligtvis var trapphusen längs Kungsholmsgatan från den renovering som utfördes vid bostadsrättsföreningens bildande alt. då funkishusen byggdes (skiftet 20/30-tal). Entréportarna ser hursomhelst ut att vid den tiden ha bytts ut till moderna portar, lika som funkishusens originalportar (se bild ovan). Dörrarna mot gården var dock ännu i original, men klädda med masonit på den sida som vätte ut mot gården (med dörrspeglar mot trapphusen).

Funkishusen:

Fasader:

Celsiusgatan: gul slammad fasad mot gatan, beige slammad fasad mot gården

Hus I Wargentinsgatan (gatuhuset): gul slammad fasad mot gatan, beige slammad fasad mot gården

Hus II Wargentinsgatan (gårdshuset): beiga slammade fasader

Vita fönsterbågar mot gatorna, bruna mot gården.

Entréer/trapphus:

Celsiusgatan 4: Entré: Sprutmålade väggar i gult, vita tak. Trapphus/vilplan: gula väggar, vita tak. Grå lägenhetdörrar.

Celsiusgatan 8: Entré: Sprutmålade väggar i gult, vita tak. Trapphus/vilplan: gula väggar, vita tak. Grå lägenhetdörrar.

Wargentinsgatan 5b+5d (alt 3+7): Entré: Släta, blå, sprutmålade väggar, vita tak. Trapphus/vilplan: släta, grå sprutmålade väggar. Grå lägenhetdörrar.

Wargentinsgatan 5c (alt 5a): Entré: glasade väggar + släta, sprutmålade röda väggar. Trapphus/vilplan: Släta sprutmålade gråbeiga väggar. Grå lägenhetdörrar.

Golv i trapphus genomgående svarta + vita konsstensplattor, och trappor av mosaikmassa. Ursprungliga hissar.

Intressant att notera att det i princip bara ansågs finnas ettor i funkishusen, med undantag av 4st 2 rum och kök på Wargentinsgatan. Lägenheterna betecknas i stället som 1 rum och kokvrå, 1 rum och kök respektive 1 rum och kök + matrum. Lite intressant i dessa tider då majoriteten av lägenheterna säljs som 2:or, med sängen placerad i det ursprungliga matrummet. Eller t.om. köket.

Våra hus i originalutförande

Under årens gång har våra hus renoverats i flera omgångar, både med mer och mindre varsamma resultat. Här har vi samlat in information om hur husens olika byggnadsdetaljer sett ut i original.

Portar i sekelskifteshuset längs Kungsholmsgatan

Portarna i sekelskifteshuset har vad vi vet bytts ut två gånger, först när föreningen bildades kring år 1930, då originalportarna byttes mot likadana ekportar som i de nya funkishusen, sedan under tidigt 1980-tal (?) då träportarna byttes mot lättskötta enluftsportar i aluminiumprofil.

Bilder:

1. Foto från 1917 där man kan skymta originalportarna i målat trä, dubbeldörrar med glasrutor i den övre delen (från föreningens samlingar)

2. Ritning över originalport mot Kungsholmsgatan

3. Ritning över originalport mot Celsiusgatan. Till höger om trapphusporten finns en butikslokal som renoverades i 1930-talets början med likadan ekport och ekinfattade skyltfönster som i de nya funkishusen.

4. Port till soprum och gårdsentré

5. Port i den portik in till gården som idag är öppen ut mot Wargentinsgatan (men stängd med en gallergrind).

 
Portar i funkishusen

Originalportarna av ek i funkishusen byttes under 1990-talet ut mot nya i stil med de ursprungliga. Vi har tyvärr i princip inga bilder på våra originalportar, men i Kvarteret Mässen på Gärdet i Stockholm, som är ritat av samma arkitekt och är samtida med våra hus fanns ännu originalportarna kvar då husen inventerades av Stockholms Stadsmuseum på 1980-talet. Även där var portarna i ek, med skifferpartier i en fris runt portöppningen. Med stor sannolikhet är det precis så våra portar såg ut i original.

Skifferfriserna runt våra portar och längs fasaden mot Wargentinsgatan är utförda i Oppdalsskiffer från Norge (alt. någon liknande slags svensk skiffer som inte längre finns i produktion).

 

Bilder:

1. Kv Mässen, Skeppargatan 102, år 1984 (källa Innerstadsinventeringen, Stockholms stadsmuseum)

2. Kv Mässen, Strindbergsgatan 83, år 1984 (källa Innerstadsinventeringen, Stockholms stadsmuseum)

3. Wargentinsgatan 5E år 1974 (källa Innerstadsinventeringen, Stockholms stadsmuseum)

4. Wargentinsgatan 5B i juni 1980 (ur föreningens samlingar)

5. Celsiusgatan 8, 2009. På bilden syns en portlampa i original från 1930-talet, av en typ som fortfarande finns monterad på våra funkishus.

    


Trapphus i glas och metall, Wargentinsgatan 5a och 5c

Entréerna i mitten av gatuhuset mot Wargentinsgatan respektive i gårdshuset är ovanliga inslag i staden men mycket typiska för funktionalismen. Pelarna av blankt stål och trapphusen i glas och metall har hämtat inspiration från industrin.

Trapphuset ut mot Wargentinsgatan är rektangulärt, med en sockel av skiffer (Oppdal). Trapphuset i portiken under gårdshuset är rundat i formen. Nu är sockeln putsad, på bilden från 1974 ser det ut som om även den kan ha haft en beklädnad av skiffer. Husväggarna i portikerna hade en skiffersockel i gatuhuset och var putsade ända ner till marken i gårdshuset. Numera måste man dra upp gårdens tätskikt en bit längs väggen vilket har lett till att väggarna i gårdshusets portik har fått utformas med en sockel av plåt som täcker och skyddar tätskiktet.

Bilder:

1. Wargentinsgatan 5a, 1931 (Ur HSB Riksförbunds arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria, http://www.hsb-historien.se/)

2. Wargentinsgatan 5c, 1974 (källa Innerstadsinventeringen, Stockholms Stadsmuseum).

3. Tak vid Wargentinsgatan 5a med portnumrering i original, 1980 (från föreningens samlingar)

   

Trapphus i funkishusen

Under våren 2015 har utförts en inventering av den ursprungliga färgsättningen i trapphusen i funkishusen, inför en kommande trapphusrenovering. En inventering av trapphusen i sekelskifteshuset utförs också.

Som resultat av inventeringen har vi än så länge fått en färgkarta med färgprover (NCS) över vilka kulörer som fanns i våra funkistrapphus i originalutförande. De mer färgstarka kulörerna återfinns i trapphusens entréplan, de mörka huvudsakligen på detaljer som trappräcken och hissar, och de ljusa på väggarna uppe i trapphusets övre plan och på dörrar. Klicka på bilden nedan för att se den i större format.
Balkonger

Vi har tyvärr väldigt få bilder kvar på de ursprungliga balkongräckena på funkishusen. De var dock utförda i slät plåt, och troligtvis målade i vitt eller ljust beige. Kvarteret Mässen på Gärdet, som byggdes samtidigt som våra funkishus och är ritat av samma arkitekt, har i många detaljer varit identiskt med våra hus, innan även det renoverades. På gamla bilder därifrån syns balkongräckena i originalutformning.

Bilder:

1. Kvarteret Mässen, Gärdet år 1933 (Ur HSB Riksförbunds arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria, http://www.hsb-historien.se/)

2. Ett av våra funkishus, troligtvis på 1930-talet (ur föreningens samlingar)

3. Kungsvåning ovanför Wargentinsgan 5e, våren 1971, alldeles innan de ursprungliga balkongräckena byttes ut mot nya i korrugerad aluminium. De ser ut att vara identiska med räckena på bilden från kvarteret Mässen, som tyvärr också är utbytta mot aluminiumräcken numera. (ur föreningens samlingar)

4. Utsnitt ur bild från kvarteret Mässen, Gärdet år 1932 (Ur HSB Riksförbunds arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria, http://www.hsb-historien.se/)

 
 
 
 
 
 
 

Gatufasaden mot Celsiusgatan

Den del av fasaden mot Celsiusgatan som idag (2015) är täckt med aluminiumplåt var ursprungligen öppen mot en bensinmack i husets bottenvåning. Vi har tyvärr inga bilder på hur gatan såg ut innan bensinmacken lades ned, men ritningarna från när huset byggdes visar hur den var utformad.

Fasaden mot Celsiusgatan så som den såg ut från att huset byggdes fram till att bensinstationen i husets bottenvåning stängdes. Garageportarna är sedan 1980-talet utbytta mot fasad och portar i korrugerad aluminium.

 

Utsnitt ur gatufasaden, originalritning från 1930-talet.

 
 
 

Ritning över de ursprungliga garageportarna av ek, fasad och i plan.

 
 
 

Inne i en av våra hyreslokaler finns en ursprunglig garageport bevarad.

 

Fasadrenoveringarna 1971 och 2009-2011

VI har några få foton på funkishusen från före fasadrenveringen år 1971, då färgsättningen ändrades och de ursprungliga balkongräckena byttes ut mot nya i aluminium.

Huset längs Kungsholmsgatan har vad styrelsen vet samma färgsättning nu som vid uppförandet.

 
 
 

Fasadrenovering på Kungsholmsgatan 1970- eller 1980-tal (från föreningens gamla hemsida)

Vid fasadrenoveringen 2009-2011 ändrades återigen färgställningen enligt ett förslag som togs fram i samråd med färgsättningskonsult Yvonne Lomborn. Målet med valet av färger var att bibehålla husens karaktär och att försöka återskapa den 1930-talkaraktär som förlorats i tidigare fasadrenoveringar, t.ex. genom att byta till mer tidstypiska balkongräcken och att åter låta balkongnischerna ha samma färg som resten av fasaderna. På 1930-talet var även gårdsfasaderna gulockrafärgade. Föreningen valde ändå att inte byta tillbaka till gula fasader mot gården utan i stället hålla kvar vid den vita färg fasaderna där haft sedan 1971.

Nedan foton som visar vilka färger funkishusen haft genom åren. Klicka på bilderna så öppnas de i större format.

 
 
 

1932. Gårdsfasad (Wargentinsgatan 5E). Vita balkongräcken och ljus fasad, troligtvis gulockrafärgad. Vita fönsterbågar. Balkongnischen har samma färg som resten av fasaden.

 
 
 

Våren 1971, gårdsfasad med kungsbalkong (Wargentinsgatan 5E). Strax före den fasadrenovering då de ursprungliga balkongräckena byttes mot nya i korrugerad aluminium. Slätt plåträcke i beige och gulockrafärgad fasad. Vita fönsterbågar. Balkongnischen har samma färg som resten av fasaden (ev samma som kungsvåningen). Kungsvåningen har en avvikande beigeaktig färg.

 
 
 

1990-tal. Gårdsfasad (Wargentinsgatan). Efter fasadrenoveringen på 1970-talet då balkongräckena byttes ut och fasaderna mot gården färgades vita. Vita fasader, röda balkongräcken, gulbeiga på kungsbalkongerna. Mörkbruna fönsterbågar.

 
 
 

1981, gårdsfasad (Celsiusgatan). Röda balkongräcken, gulbeiga räcken på kungsbalkongerna. Bruna fönsterbågar och vita fasader.

 
 
 

2010. Gatufasad (Celsiusgatan). Före fasadrenovering/byte av balkongräcken (de på bilden är från 1970-talet). Gulockrafärgad fasad, vita balkongräcken och fönsterbågar. Balkongnischerna är till skillnad från fasaden vita.

 
 
 

2009. Gårdsfasad (Wargentinsgatan). Efter fasadrenovering/byte av balkongräcken. Vit fasad, vita balkongräcken och mörkbruna fönsterbågar.

 
 
 

2011. Gatufasad (Wargentinsgatan). Efter fasadrenovering/byte av balkongräcken. Gulockrafärgad fasad, vita balkongräcken, vita fönsterbågar. Balkongnischerna har nu samma färg som resten av fasaden.