Föreningens Historia

Sekelskifteshuset längs Kungsholmsgatan ritades av Folke Zettervall och byggdes under 1899-1901. De övriga tre husen som är tidiga representanter för funktionalismen ritades av en av HSB:s grundare Sven Wallander och byggdes under 1932 - 1933.

År 1929 bildades den nya bostadsrättsföreningen Järnvägsmannen, och nästan hela kvarteret byggdes till med nya, moderna hus. Se bilder från bygget och tiden just innan det på sidan Minnesbok 1959.

Föreningens namn kommer ifrån att husen ursprungligen uppfördes som arbetarbostäder åt järnvägsarbetare.