Förråd & Extraförråd

Förråd

I huset mot Kungsholmsgatan finns ett vinds- och ett källarförråd till varje lägenhet. I de nyare husen (funkishusen) finns ett vindsförråd till varje lägenhet.

Extra källarförråd

I källaren vid Wargentinsgatan 5A finns extra källarförråd för uthyrning. Hyran är för närvarande 250 SEK/mån. Kölista finns hos HSB Kund och Medlemsservice.

Tillträde till förrådet får man sedan via vår fastighetsskötare. Kö och hyreshantering sköts dock alltså av servicecenter

Brandrisk

Brandskyddsbestämmelserna kräver att gångar och trappor i källare och vindar hålls helt fria från föremål. Kasserade möbler och andra skrymmande saker kan ställas i grovsoprummet. Det är inte heller tillåtet att förvara gasflaskor eller andra brandfarliga vätskor i vinds- och källarförråden.

Tillträde

I alla hus används Aptus-systemet.