Cyklar och Barnvagnar

Cyklar och barnvagnar får inte placeras i trapphus och förstugor eller mot föreningens hus, ej heller låsas fast i räcken.

Cyklar

Cykelställ finns på gården vid ”gamla huset” och vid entrén Wargentinsgatan 5A, under gårdshuset vid Wargentinsgatan 5C samt vid gårdsfasaden till huset vid Celsiusgatan.

Det finns fyra låsta cykelrum i föreningen, använd portnyckeln för att komma in.

  • 2st, Wargentinsgatan 5A (markplan)
  • 1st, Kungsholmsgatan 48 (källarplan)
  • 1st, Kungsholmsgatan 50 (källarplan)

Se även Orienteringsplan

Häng gärna upp cyklar som inte används så ofta i cykelrummen så blir det enklare för de som cyklar mycket att komma åt sina cyklar.

Barnvagnar

I det ena cykelrummet på Wargentinsgatan finns plats att låsa fast barnvagnar. Cyklar som låses fast där flyttas av fastighetsskötaren.

Se även Orienteringsplan

Övergivna cyklar

Övergivna cyklar rensas ut med jämna mellanrum. Föreningen delar ut klisterlappar att märka upp cyklarna med i god tid före utrensningen (med en ny färg varje år). Om din cykel ändå blir utrensad, kontakta fastighetsskötaren för att få tillbaka den. Cyklarna förvaras av föreningen i ett år efter utrensningen.