Gård

Under 2012-14 genomfördes en omfattande renovering av föreningens gård. Läs mer under Gårdsrenoveringen.

Föreningen har en stor, gemensam innergård med fem uteplatser varav en med en sandlåda för barnen. Det finns grillar att låna för medlemmarna.

För att köra in på gården (t.ex. vid flytt) måste man låna nyckel till grinden mot depositionsavgift. Läs mer under nycklar.

Under 2012-14 genomfördes en omfattande renovering av gården med anledning av att tätskikten mot garaget under gården inte höll tätt. All vegetation, jord och annat på gården mellan de vita funkishusen (ovanpå garaget) transporterades därför bort och nya tätskikt lades över hela gården innan den byggdes upp igen.

1995 utfördes utsmyckningen ”Blomsterrabatter” på muren mot HSB. Utsmyckningen är gjord i tekniken ”al secco” av konstfackseleverna Mats Brate och Lotte Angelsten.

Bildspel över den nya gården, från sensommaren/hösten 2013 och våren/sommaren/hösten 2014.

Plan över den nya gården.

Använd vår gård!

På gårdens uteplatser finns det 5 grillar för medlemmarna att använda. Förutom möblerna på uteplatserna finns det träbänkar vid gårdens planteringar där man kan sitta, och fyra gräsmattor att t.ex. sola på.

Tänk dock på:

Visa hänsyn Tänk på att ditt glada stoj blir väldigt tröttsamt i längden för de som bor nära uteplatserna. Om de säger ifrån har ditt sällskap antagligen varit för högljutt, ta till dig det och dämpa er. Håll överlag en dämpad ljudnivå!

Visa hyfs Ingen tycker att det är särskilt kul att behöva gå och säga till sina grannar att dämpa sig. Om du har fest/middag och någon säger till: respektera deras upplevelse, var trevlig tillbaka och försök att vara lite tystare.

Använd inte tändvätska De som bor nära uteplatserna blir hårt drabbade när det grillas mycket. Visa hänsyn, och tänd grillen med tändpapper, tändkuber eller en skorstenständare i stället för tändvätska så ryker det mindre. Undvik att grilla mat som ryker väldigt mycket inne på gården.

Ställ grillarna långt ifrån grannarnas fönster Så slipper de förhoppningsvis att få sovrummet fullt med grillos.

Respektera föreningens ordningsregler Ljud på gården ska generellt hållas nere, eftersom de stör många fler på en gång och stör mycket mer än vad ljud inne i husen gör. Efter 22:00 ska ljudnivån vara dämpad och efter 23:00 ska det vara helt tyst.

Använd ditt omdöme Det är jättetrevligt med fester på gården, men det finns en gräns för allt. När du planerar firande/sammankomster, tänk på att det finns 415 hushåll till i föreningen som också har rätt att vistas på gården och att kunna vara i fred i sina lägenheter. Respektera det. Större fester och sammankomster passar bättre någon annanstans än på vår gemensamma gård.

Förboka uteplats? Nej, det kan man tyvärr inte göra, vi får samsas!

Tack för att ni tänker på grannarna och visar hänsyn!

Gårdsutformning

Den nya gården påminner i sin utformning om den gamla (som härstammade från den förra tätskiktsrenoveringen, år 1989), eftersom den användningsmässigt fungerade bra. Den största skillnaden är att gångstråken har minskats ned något i utbredning, det finns fler sittplatser nu och fler cykelställ. Som tur var gick det att spara en stor del av den gamla gårdens buskvegetation (den förvarades under renoveringen jordslagen i depå) vilket innebär att gården redan från start är relativt uppvuxen och grön, med stora buskar. Den bit av gården som är närmast Kungsholmsgatan ligger på fast mark och behövde inte renoveras. Den användes som upplagsplats under bygget och fick bl.a. därför ändå en uppfräschning i samband med renoveringen av gården.

Gården har en omväxlande vegetation med stora träd, rhododendronbuskage, rabattrosor, syrener och magnolior som stomme samt vårlökar och perenner till prydnad. På våren blommar trollhassel i rhododendronbuskagen, ibland så tidigt som i februari. På ena sidan av gårdshuset finns två tokyokörsbärsträd (Prunus x yedoensis) och ett vinterkörsbärsträd (Prunus x subhirtella 'Autumnalis'), på den andra två stora japanska magnolior (Magnolia kobus).

Under och runt rhododendronbuskagen (som är sparade från den gamla gården) runt våra uteplatser växer allåkerbär (Rubus x stellarcticus) och små buskar med amerikanska blåbär som båda trivs i samma jord som rhododendron och magnolia (surjord, med lågt pH-värde), får goda bär under sommaren och senare sprakande höstfärger. Det finns även ett par buskar med körsbärsplommon (Prunus cerasifera) som översållas av vita blommor på våren och får goda miniatyrplommon på sommaren.

Längs husfasaderna till gårdshuset och huset längs Celsiusgatan finns rabatter med röda rabattrosor, vilket troligtvis har funnits på gården sedan 1930-talet. Även två av uteplatsernas markbeläggning av kalksten anspelar på gårdens ursprung på 1930-talet (det fanns inte på just den här gården men var populärt i trädgårdar och parker då), liksom betongplattorna i format 35x35cm, vilket har funnits med på gården sedan den ursprungligen byggdes.

En stor mängd blomsterlök av långlivade sorter planterades hösten 2013 och kommer förhoppningsvis att pryda gården under vårarna en lång tid framöver!

Medverkande i gårdsrenoveringen:

Landskapsarkitekt: Novamark genom landskapsarkitekt LAR/MSA Clotte Frank i nära samarbete med föreningens styrelse genom landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Arver, som ritat växtförslaget, placerat ut de sparade växterna och lett renoveringen från föreningens sida.

Entreprenör: GW Asfalt AB genom Rasmus Weinheimer (projektledare) och Pasi Ahde (platschef)

Projektledare och betongkonsult: Stockholm Betongkonsult AB genom Fredrik Ulgemo

År 2010 såg föreningen över belysningen på gården. Den nya belysningen återanvändes efter gårdsrenoveringen.

Ljusdesigner: Ljusgestaltning genom Peter Zetterholm (Ljusgestaltning är numera en del av Tyréns)

1995 utfördes utsmyckningen ”Blomsterrabatter” på muren mot HSB. Utsmyckningen är gjord i tekniken ”al secco”.

Konstnärer: Mats Brate och Lotte Angelsten.

Bilder från den nya gården, efter renoveringen:

Två av de fem uteplatserna är belagda med kalksten, två med svart marktegel. Gårdens belysning är framtagen i samarbete med en ljusdesigner (bilder från September 2013).

Rabatterna och gräsmattorna begränsas av kantstöd av trögrostande stål, corténstål. Längs husfasaderna vid Celsiusgatan och gårdshuset växer röda rabattrosor (bilder från September 2013).

I gårdens mittaxel, mellan de två stora trapporna vid Wargentinsgatan 5A respektive 5E, löper en rad av praktperennrabatter med blommor och stora prydnadsgräs.

På 6 platser på gården, intill och över de upphöjda rabatterna, finns breda träbänkar av miljövänligt och hållbart Kebonyträ (specialbehandlad furu) att sitta och/eller ligga och vila på (bilder från September 2013).

Gården är planterad med en mängd långlivade vårlökar som förhoppningsvis kommer att sprida sig ännu mer i framtiden. I rosenrabatterna blommar först snödroppar, sedan påsk- och pingstliljor samt tulpaner (bilder från April 2014).

I maj har färgskalan i rosenrabatterna övergått från gult till vitt (bilder från Maj 2014).

Vid gårdens uteplatser växer först krokus och påskliljor och sedan en mängd olika sorters tulpaner, som under sommaren följs av blommande perenner (bilder från början av Maj 2014).

Tulpaner vid två av våra uteplatser (bilder från slutet av Maj 2014).

Slutet av maj 2014

(Alla bilder ovan copyright Karin Arver. Använd dem gärna vid t.ex. lägenhetsförsäljningar. Fråga om lov innan annan användning)

Gården före renoveringen 2012-13

Bildspel över den gamla gården, från före renoveringen 2012-13

VÄXTER I URVAL (gamla gården, 1989-2012)

Prydnadsgräs

Calamagrostis acutiflora ’Overdam’ – Tuvrör

Lökväxter

Anemone blanda - Balkansippa

Chionodoxa forbesii - Vårstjärna

Crocus sp. - Krokus, olika sorter

Crocus vernus 'Jeanne d'Arc' - Vit Vårkrokus

Eranthis hyemalis - Vintergäck

Galathus nivalis - Snödroppe

Hyactintus orientalis 'Blue festival' - Blå trädgårdshyacint

Hyactintus orientalis 'Delft's Blue' - Blå trädgårdshyacint

Iris danfordiae - Vintergäcksiris

Iris reticulata - Våriris

Muscari armeniacum - Armenisk pärlhyacint

Muscari botryoides 'Album' - Vit pärlhyacint

Narcissus 'Tête à tête' - Cyklamennarciss

Narcissus recurvus - Gammaldags pingstlilja

Narcissus 'Altruist' - Småblommig naciss

Narcissus 'Golden Harvest'- Påsklilja

Narcissis 'Peeping Tom' - Påsklilja

Scilla sibirica - Rysk blåstjärna

Tulipa fosteriana 'Purissima' - Vit Kejsartulpan

Tulipa humilis - Violtulpan

Tulipa 'Golden Apeldoorn' - Gul Darwintulpan

Tulipa 'Monte Carlo' - Dubbel tidig tulpan, gul

Tulipa 'New Design' - Rosa Triumftulpan

Tulipa 'Synaeda Blue' - Rosa Triumftulpan

Tulipa tarda - Flocktulpan

Träd

Magnolia kobus - Japansk magnolia

Prunus padus - Hägg

Prunus sp. - Prydnadskörsbär

Rhus typhina - Rönnsumak

Sorbus - Oxel

Syringa vulgaris - Bondsyren (vit och lila)

Buskar

Magnolia stellata - Stjärnmagnolia

Hamamelis japonica 'Zuccariniana' - Japansk trollhassel

Hamamelis x intermedia 'Pallida' - Hybridtrollhassel

Hamamelis x intermedia 'Diane' - Hybridtrollhassel

Hydrangea paniculata 'Compacta' - Syrénhortensia

Prunus pumila var. depressa E – Sandkörsbär

Rhododendron sp. - Rhododendron och Azalea, blandade sorter

Spiraea cinerea ´Grefsheim´ - Norsk brudspirea

Syringa vulgaris - Bondsyren (vit och lila)

Thuja sp. - Tuija

Klätterväxter

Lonicera sp. - Kaprifol

Rosa sp. - Klätterros

Perenner

Alchemilla mollis – Jättedaggkåpa

Anemone huphensis - Höstanemon

Astilbe sp.- Astilbe

Echinacea purpurea ’Magnus’ – Röd solhatt

Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’ – Blå Bolltistel

Geranium ’Jolly Bee’ - Näva

Geranium x cantabrigiense ’Biokovo’ - Biokovonäva

Geranium x magnificum – Kaukasisk Näva

Hemerocallis flava – Daglilja

Helianthus ’Lemon Queen’ - Septembersolros

Helleborus orientalis - Julros

Hosta sp. - Funkia

Lamprocapnos spectabilis - Löjtnantshjärta

Salvia nemorosa ’Caradonna’ – Stäppsalvia

Veronicastrum virginicum ‘Lavendelthurm’ - Kransveronica

Gården före renoveringen 1989

1980-tal. Betongglasfönster ned mot garaget, buskar intill gårdshuset och röda rabattrosor mitt på gräsmattorna som kantas av en rad med storgatsten, troligtvis fogad med betong. Belysningen är en klassisk sk kinahattsarmatur, troligtvis från 1960-70-talet.

1980-tal. Lila Clematis klättrar mot trappan vid Wargentinsgatan 5E. Enkla buskplanteringar och gräsmatta längs husfasaden. Röda rabattrosor i en rabatt i gräsmattan.

15/4 1980. Muren som numera pryds av muralen "Blomsterrabatter" är brunmålad.

Juni 1980. Åt Wargentinsgatan till kantas gångytan mot gårdshuset av en enkel buskplantering mot gårdshusfasaden och av röda rabattrosor mot gräsmattan. Även här finns betongglasfönster ned mot garaget.

3/5 1982. Dörrarna in till huset mot Kungsholmsgatan är gråmålade. Ytan utanför dem är enkelt asfalterad med cykelparkeringar mot husfasaden och gräsmattor med buskar och träd (antagligen de oxlar som finns kvar än idag, 2013) mot kanten till garagebjälklaget. I rosenrabatten mot Wargentinsgatan skymtar blommande vårlökar.

15/4 1980. Gången upp till bjälklagsgården är eventuellt belagd med kalksten, vilket kan vara en rest från gårdens ursprungliga utformning från 1930-talet. Närmast huset längs Kungsholmsgatan är marken belagd med smågatsten, vilket saknas på senare bilder. Eventuellt asfalterades gatstenen över i början av 80-talet.

1970/80-tal.Under 1970/80-talet, och antagligen även tidigare, användes gården regelbundet till gårdsfester, vilket var mycket uppskattat av föreningens medlemmar.