Gårdsrenoveringen 2012-2013

Gårdsrenoveringen 2012-2013

Mellan augusti 2012 och januari 2014 genomfördes en omfattande renovering av föreningens gård med anledning av att tätskikten mot garaget under gården inte höll tätt. All vegetation, jord och annat på gården mellan de vita funkishusen (ovanpå garaget) transporterades därför bort och nya tätskikt och ny isolering lades över hela gården innan den byggdes upp igen.

Den nya gården påminner i sin utformning om den gamla (som härstammade från den förra tätskiktsrenoveringen, år 1989), som fungerade bra. Den största skillnaden är att gångstråken har minskats ner något i utbredning, det finns fler sittplatser nu och fler cykelställ. Som tur var gick det att spara en stor del av den gamla gårdens buskvegetation (rhododendron och syréner förvarades under renoveringen jordslagna i depå) vilket innebär att gården redan från start är relativt uppvuxen och grön, med stora buskar.

Renoveringsprocessen inleddes med att styrelsen lät undersöka skicket på det betongbjälklag som gården vilar på (garagets "tak"). Resultatet var att det fanns omfattande läckage och att salt hade lagrats in i betongen, men att skadorna var tillräckligt begränsade i omfattning för att möjliggöra en relativt enkel renovering. Det viktigaste var att laga de mest skadade delarna av bjälklaget och att ersätta det dåliga tätskiktet med ett nytt.

Styrelsen gick i nästa steg ut med en enkät till alla medlemmar för att undersöka vad medlemmarna använde gården till och hur de önskade att den nya gården skulle utformas. Resultatet blev med få undantag att medlemmarna uppskattade att vi hade en grön gård, och att uteplatserna var uppskattade. Ett fåtal uttryckte en oro över att det är dyrt att sköta en grön gård, och över ljud från gården, men fler ville ha ännu mer grönska, blommor och sittplatser på gården.

När vi hade fått en uppfattning om vad medlemmarna hade för åsikter kring gården gick styrelsen vidare med att ta fram ett förslag på ny utformning av gården. En skiss togs fram av landskapsarkitektfirman Novamark i samarbete med styrelsen. Efter att antal justeringar omvandlades skissen till ritningar och en teknisk rambeskrivning som sedan ingick i det förfrågningsunderlag för upphandling av gårdsrenoveringen som togs fram av Stockholm Betongkonsult AB som även gjorde ritningar och teknisk beskrivning för renovering av bjälklaget och garaget under gården.

Stockholm Betongkonsult hjälpte även föreningen med att genomföra en konkurrensutsatt upphandling av entreprenör för renoveringen. Fem entreprenörer med god renommé bjöds in att lämna offerter vilket ledde fram till att GW Asfalt AB valdes av styrelsen och har genomfört gårdsrenoveringen som blev färdigställd under januari 2014.

Medverkande i gårdsrenoveringen:

Landskapsarkitekt: Novamark genom landskapsarkitekt LAR/MSA Clotte Frank i nära samarbete med föreningens styrelse genom landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Arver, som ritat växtförslaget, placerat ut de sparade växterna och lett renoveringen från föreningens sida.

Entreprenör: GW Asfalt AB genom Rasmus Weinheimer (projektledare) och Pasi Ahde (platschef)

Projektledare och betongkonsult: Stockholm Betongkonsult AB genom Fredrik Ulgemo

År 2010 såg föreningen över belysningen på gården. Belysningen återanvändes efter gårdsrenoveringen.

Ljusdesigner: Ljusgestaltning genom Peter Zetterholm (Ljusgestaltning är numera en del av Tyréns)

Gårdens utformning före renoveringen:

Information inför och under renoveringen:

Byggstart 20/8

Som vi tidigare har meddelat sätter vår entreprenör GW Asfalt igång med att renovera vår gård måndag 20/8.

GW Asfalt, har stor erfarenhet av bjälklagsgårdsrenoveringar och mycket goda referenser.

För att vi ska undvika vattenskador när tätskikten är bortrivna och möjliggöra arbete under vintern kommer arbetet att utföras under tält. Den nedersta våningen kommer att hamna under intäckningen och de nedersta lägenheternas fönster täckas med plast. Intäckningen kommer att finnas på plats så kort tid som möjligt för att minska olägenheten för de medlemmar som bor på första våningen.

En illustrationsplan, preliminär tidplan och etappindelning över den nya gården kommer att anslås i tvättstugan, liksom fortlöpande information om gårdsrenoveringen från föreningen. Entreprenören kommer att anslå information i trapphusen, så håll utkik där också. Det kommer alltså att finnas information både i trapphus och i tvättstugan, all information anslås inte på båda ställena.

Den första etappen av fyra omfattar området mellan Celsiusgatan 8 och gårdshuset, ungefär fram till Fastighetsskötarexpeditionen, inklusive ytan vid gårdshusets gavel mot HSB. För information om var nästa etapp blir och tidplan, se informationen som kommer att anslås i tvättstugan.

Idag blev gården lite grönare igen! 25 april 2013

Under två morgnar den här veckan har föreningens representant och GW Asfalt placerat ut våra sparade växter på sina nya platser i etapp 1 och 2,

idag blir de nedgrävda. Gården ser genast lite mer färdig ut! Växterna till kommande etapper är uppställda i depå utanför staden.

Gården kantstöd 20 jan 2013

Nu börjar den nya gården att ta form! Corténkantstöden på etapp 1 och 2 är satta, och det ena magnoliaträdet står på sin nya plats.

Arbetet fortsätter vid etapp 3 och 4 med intäckning av gården inför kommande tätskiktsarbeten.

Fler plantor gårdsrenovering 1 februari 2012

Nu är även den andra magnolian flyttad till sin nya plats, vid uteplatsen mittemot tvättstugan.

Den här gången hade vi en väldig tur med vädret och vi har goda förhoppningar om att flytten gick bra och blev skonsam för trädet! För er på andra sidan gården, som kommer att sakna magnoliorna framöver, ni kommer att få titta ut på Tokyokörsbär i stället när gården är klar, Prunus yedoensis. Såhär fint blommar de!

Glada nyheter, det verkar ha gått bra att flytta över i alla fall en av våra magnolior till andra sidan av gårdshuset! Har vi tur kommer de alltså att fortsätta pryda vår gård med sin spektakulära vårblomning även framöver. Nu hänger det på att rötterna klarade flytten tillräckligt bra (magnolior har ovanligt känsliga rötter.

Magnolia gårdsrenovering 7 januari 2012

Glada nyheter, det verkar ha gått bra att flytta över i alla fall en av våra magnolior till andra sidan av gårdshuset! Har vi tur kommer de alltså att fortsätta pryda vår gård med sin spektakulära vårblomning även framöver. Nu hänger det på att rötterna klarade flytten tillräckligt bra (magnolior har ovanligt känsliga rötter.)

Nedan finner ni etappindelningen samt tidsplanen från GW Asfalt.