Trapphusen

Trapphusen

Brandrisk

Det är av största vikt att våra trapphus är tomma på brandfarligt material. Det får under inga omständigheter stå barnvagnar, pulkor, julgranar etc i trapphusen då det är en utrymningsväg.

Sopor får inte heller förvaras i trapphuset i väntan på att slängas.