Instruktioner Boka tvättstuga

Boka tvättpass

1. Ställ den blinkande markören på BOKA.

2. Tryck på grön knapp.

3. I detta exempel kan TVÄTT, BASTU eller LOKAL bokas.

4. Flytta markören med piltangenterna, välj exempelvis TVÄTT.

5. Tryck på grön knapp.

6. Flytta markören till önskad dag och tid (bokade pass visas som: ----).

7. Tryck på grön knapp.

8. Välj tvättstuga.

9. Tryck på grön knapp.

10. Bekräfta bokningen med JA och tryck på grön knapp.

Avboka tvätt-pass

1. Flytta den blinkande markören till VISA/AVBOKA.

2. Tryck på grön knapp. (Om du har fler bokningar väljer du vilket pass som ska

3. avbokas med hjälp av pilarna.)

4. Tryck på grön knapp.

5. Bekräfta avbokningen med JA och tryck på grön knapp.

Visa egna bokningar

1. Flytta den blinkande markören till VISA/AVBOKA.

2. Tryck på grön knapp.

3. Välj bland dina bokningar med pilarna.

Visa alla bokningar

1. Ställ den blinkande markören på BOKA.

2. Tryck på grön knapp.

3. Använd pilarna för att stega mellen lediga pass.

1 = Tvättstuga 1 ledig

2 = Tvättstuga 2 ledig

3 = Tvättstuga 3 ledig

4 = Tvättstuga 4 ledig

- = ej ledigt pass.

Öppna dörren

1. Flytta den blinkande markören till ÖPPNA.

2. Tryck på grön knapp.

3. Vid fel/ångra

4. · Tryck på röd knapp tills du kommer till den meny du önskar.