Kontakt

Felanmälan

Telefon: 08 - 653 74 18

Mobnr: 070 - 597 00 47

HSB Förvaltning

Hanterar kund- och medlemsservice, som tillexempel:

 • Överlåtelser

 • Panter

 • Andrahandsuthyrning

 • Avgifts- och hyresavier

 • Skade-, besiktnings- och försäkringsärenden

 • Ansökningar om andrahandsuthyrning

Kontakta HSB Förvaltning:

Ring 010-442 11 00 eller skicka

e-post: service.stockholm@hsb.se

(märk ämnesraden med brf Järnvägsmannen)

Vid övriga frågor

kontaktar du vår förvaltare Daniel Östensson 010 - 442 16 52 Daniel.Ostensson@hsb.se

(Brf Järnvägmannen är inte en HSB-förening. Däremot använder föreningen HSB:s tjänster för teknisk och ekonomisk förvaltning.)

Fastighetsskötaren

Hanterar praktiska frågor som ej rör enskilda lägenheter

 • Felanmälningar kring gemensamma utrymmen och passersystemet

 • Beställning/Utkvittering av nyckelbricka

 • Anmälan vid förlust av nyckelbricka

 • Beställning av nyckelbricka

 • Ändring av uppgifter för porttelefon

 • Lån av grindnyckel till gården

 • Byte av namnskylt

 • Utlämning av nycklel till extraförråd

 • Fastighetens dagliga, löpande underhåll

Epost: fastighetsskotaren@jarnvagsmannen.org

Fastighetsskötare Bengt är hos föreningen:

Mån - Tors mellan kl 07-16 (lunch kl 11-12)

Besök expeditionen mellan 07.00 - 07.30

Ansvarig för fastighetsskötseln är RENAB Förvaltning

Felanmälan:

Tel: 08 - 653 74 18

Mobnr: 070 - 597 00 47

08:00 - 15:00 måndag - fredag

Läs mer om felanmälan

Styrelsen

Pågrund av föreningens storlek jobbar styrelsen inte med samma frågor som vid små föreningar. Vanligtvis är det därför inte föreningensstyrelse man vänder sig till.

Genom att kontakta rätt part i vår organisation kommer du snabbare få svar!

Snabbast når du styrelsen på adressen

styrelsen@jarnvagsmannen.org

Det går också att lämna en lapp via expeditionens brevlåda eller skicka ett brev till adressen:

BRF Järnvägsmannen, c/o HSB Stockholm

Fleminggatan 41

112 84 Stockholm

Styrelsen svarar INTE på frågor som gäller:

 • felanmälningar

 • överlåtelser

 • panter

 • andrahandsuthyrning

 • avgifts- och hyresavier

 • skade-, besiktnings- och försäkringsärenden

 • ansökningar om andrahandsuthyrning

 • lägenhetsnumrering

 • ändrade ägarförhållanden

 • byte av namnskyltar

 • information till mäklare

Styrelse 2019

Ordförande

Eric Thorslund, Wargentinsgatan 5 B

Vice Ordförande

Marie Sandgren, Kungsholmsgatan 50

Ordinarie ledarmöten

Angelica Svensson Eshraghi, Kungsholmsgatan 46

Helena Magnusson, Wargentinsgatan 5 B

Henrik Martnell, Celsiusgatan 4

Robert Svensson Eshraghi, Kungsholmsgatan 50

Daniel Celik, Kungsholmsgatan 46

Elin Börjesson, Celsiusgatan 8

Valberedning

Eva Åkesson, Wargentinsgatan 5 B