Fastighetsskötare

Hanterar praktiska frågor som ej rör enskilda lägenheter                                                            
  • Felanmälningar kring gemensamma utrymmen och passersystemet                                            

  • Beställning/Utkvittering av nyckelbricka

  • Anmälan vid förlust av nyckelbricka

  • Beställning av nyckelbricka

  • Ändring av uppgifter för porttelefon

  • Lån av grindnyckel till gården

  • Byte av namnskylt

  • Utlämning av nycklel till extraförråd

  • Fastighetens dagliga, löpande underhåll

Epost:

Fastighetsskötare Anders är hos föreningen Måndag-Torsdag mellan 07-16 (lunch 11-12). 

Besök expeditionen mellan 07.00 - 07.30 annars kan Anders nås på 070 597 00 47

Ansvarig för fastighetsskötseln är ADB Fastighetsservice AB