Förvaltning

HSB Förvaltning

Hanterar kund- och medlemsservice, som tillexempel:

  • Överlåtelser

  • Panter

  • Andrahandsuthyrning

  • Avgifts- och hyresavier

  • Skade-, besiktnings- och försäkringsärenden

  • Ansökningar om andrahandsuthyrning

Kontakta HSB Förvaltning:

Ring 010-442 11 00 eller skicka

e-post:

(märk ämnesraden med brf Järnvägsmannen)

Vid övriga frågor

kontaktar du vår förvaltare Magnus Johansson 010 - 442 14 24  

(Brf Järnvägmannen är inte en HSB-förening. Däremot använder föreningen HSB:s tjänster för teknisk och ekonomisk förvaltning.)