Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:   
Styrelsen svarar inte på frågor som gäller felanmälningar, överlåtelser, panter, andrahandsuthyrningar, avgifts- och hyresavier, skade-, besiktnings- och försäkringsärenden, ansökningar om andrahandsuthyrningar, lägenhetsnumrering, ändrade ägarförhållanden, byte av namnskyltar, information till mäklare

Ordförande
Eric Thorslund
   

Vice ordförande
Hans Torin
      

Ledamot 
Helena Magnusson

 

Ledamot 
Sara Nilsson
 

Ledamot
Jacob Wåhlin

 

Ledamot
Jesper Sandberg