Mäklare & spekulanter

Överlåtelser

Föreningen anlitar HSB för administration kring överlåtelser, pantsättning samt information till mäklare och potentiella köpare.

Överlåtelsehandlingar skickas till:

HSB Kund- och medlemsservice

HSB Stockholm

112 84 Stockholm

Relaterat

Läs svar på mäklare och spekulanters vanligaste frågor om vår förening under Vanliga Frågor

Det går bra att använda bilder från vår website i prospekt inför lägenhetsförsäljningar, om så önskas.

Styrelsen

OBS! Styrelsen svarar INTE på frågor som gäller: felanmälningar, överlåtelser, panter, andrahandsuthyrning, avgifts- och hyresavier skade-, besiktnings- och försäkringsärenden, ansökningar om andrahandsuthyrning, lägenhetsnumrering, ändrade ägarförhållanden, byte av namnskyltar och liknande.

Kontakta rätt part i vår organisation så får ni snabbare svar! Tack.