Prisbarometern

Nedan finns genomsnittliga kvadratmeterpriser för den senaste tidens försäljningar av bostadsrätter i Brf Järnvägsmannen. Priserna är månadsvisa medelvärden. Priset på en enskild bostadsrätt påverkas alltid av lägenhetens skick, förekomst av balkong, läget i fastigheten, etc. I undantagsfall påverkas även priset av att ett byte till hyreskontrakt ingår som del av försäljningen, utöver försäljningspriset.