Andrahandsuthyrning

 

När får jag hyra ut min lägenhet?

Uthyrning medges t.ex.

  • vid tillfälliga studier

  • tillfälligt arbete på annan ort

  • militärtjänst

  • långvarig sjukdom

  • provsammanboende

Den som hyr ut i andra hand utan styrelsens godkännande riskerar att förverka sin bostadsrätt. Denna regel finns på plats eftersom det är viktigt för föreningen att ha överblick över vilka som bor bland dess medlemmar, och för att det är viktigt att känna till att systematisk andrahandsuthyrning inte förekommer.

En viktig anledning till att anmäla andrahandsuthyrning är att föreningen då vid akuta tillbud kan nå rätt person, snabbt komma in i berörda lägenheter och minimera skador på fastighet och lägenheter.

En bostadsrätt upplåts i syfte att bostadsrättsinnehavaren själv skall bo permanent i den. Den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kan få göra det under vissa villkor. Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen till förvaltaren, som lämnar skriftligt besked om ansökan beviljats eller ej. Vid studier/arbete på annan ort eller militärtjänstgöring skall intyg från arbetsgivare eller motsvarande bifogas ansökan. Andrahandsuthyrning beviljas för en tid av högst ett år i taget, max 3 år med eventuella undantag. Juridisk person accepteras ej som andrahandshyresgäst (andrahandshyresgästen måste vara en namngiven person, ej ett företag). Den som hyr ut i andra hand utan styrelsens godkännande riskerar att förverka sin bostadsrätt.

Bostadsrätts­ föreningen får ta ut avgift för andrahands­upplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller författning.

OBS!

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet t.ex. veckovis via sajter som ex. Airbnb. Anledningen till det är dels att vi behöver veta vem som bor i lägenheten ifall något händer och vi behöver komma in för att begränsa skadan (ex. vid akut vattenskada), men även för grannarnas skull. 

 
 
Hur ansöker jag?

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning erhålles från HSB hemsida. Logga in på "Mitt HSB". Under fliken "Bostad" finns "Uthyrning i andra hand" - där finner man blanketterna eller längre ned på sidan. 

I begäran om blankett skall ingå:

- Medlemmens namn

- Adress

- Telefonnummer

På den blankett som erhålls enligt ovan fyller ni sedan i:

  1. Namn på medlemmen

  2. Namn på hyresgästen (juridiska personer accepteras inte)

  3. Planerad uthyrningsperiod (max 1 år i taget beviljas)

  4. Kort beskrivning av anledningen till uthyrningen (t.ex. studier/arbete på annan ort/militärtjänstgöring)

Tänk på att ordna blankett och ansöka i god tid, eftersom HSBs handläggningstid för att bereda ansökan för styrelsen är upp till en månad.

Notera att vi endast godkänner andrahandsuthyrning när det finns en namngiven hyresgäst, som inte kan vara ett företag (det måste vara en person).

Den som hyr ut i andra hand utan styrelsens godkännande riskerar att förverka sin bostadsrätt. Denna regel finns på plats eftersom det är viktigt för föreningen att ha överblick över vilka som bor bland dess medlemmar, och för att det är viktigt att känna till att systematisk andrahandsuthyrning inte förekommer.

Blanketten ska skickas till nedan eller laddas upp via HSB Kontaktsida

HSB Stockholm

Förvaltning,

112 84 Stockholm 

 

Tips till dig som hyr ut din lägenhet!

Även om du inte är på plats när du hyr ut i andra hand, och kanske inte så engagerad i din lägenhet, är det alltid du som ansvarar för den och för din andel i föreningen, så se till att hänga med i vad som händer i föreningen, t.ex. genom att läsa våra nyhetsbrev, som vi lägger upp här på hemsidan.

Om man inte läser nyhetsbreven riskerar man att missa information som man har ett eget intresse av att läsa, t.ex. vid ombyggnationer etc. där vi behöver tillgång till medlemmarnas lägenheter, eller att bli av med sin cykel vid våra återkommande cykelutrensningar (då ska man f.ö kontakta fastighetsskötaren för att om möjligt återfå cykeln).

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökan om andrahandsuthyrning brf
Avtal om andrahandsupplåtelse