El & Gas

El

Föreningens lägenheter har nästan uteslutande 1-fas el, 230V. Det finns dock 3-fas uppdraget till några enstaka lägenheter. För att säkerställa detta bör du ta kontakt med behörig elektriker. Kontakta fastighetsskötaren för att få tillgång till din lägenhets elmätare i källaren (den behöver bytas ut vid byte till 3-fas).

Den som vill bygga ut till 3-fas får själv ordna och bekosta det.

 
 
Gas
 
 
Förändringar / Renovering

Alla ingrepp i gassystemet i fastigheten, t.ex. byte av spis eller flytt och kapning av ledning, måste utföras av certifierad fackman. Kontakta Stockholm Gas om du undrar något.

Föreningen tillåter ej att oanvända gasledningar tas bort då många uppskattar att kunna ha gasspis, och framtida medlemmar kan vilja byta ut elspisar mot gasspisar.

 
 
Byta ut gasspisen

Föreningen rekommenderar de som vill byta ut sin gasspis att byta till en kombinerad gas/elspis i stället för en ren elspis. Dels innebär det en mindre belastning på elsystemet, vilket innebär att det fungerar bättre med 1-fas-el än en elspis, dels ger det ofta ett högre andrahandsvärde på lägenheten.

 
 
Utfasning av gas

Den utfasning av gas i Stockholms stad som pågår berör inte vår förening.