Nycklar & Passersystem

Föreningen använder elektroniska nyckelbrickor med beröringsfria läsare. 

För all passering genom fastighetens ytterportar och de dörrar som leder till föreningens allmänna utrymmen, ej till den egna lägenheten, används den elektroniska nyckelbrickan.

Nyckelbrickan ger tillgång till:

 • alla trapphus

 • soprum

 • glasåtervinning

 • utrymmen för bastu och tvättstugor

 • våningsplan för det egna källar- eller vindsutrymmet

 • garage via innergården, vid hyrd garageplats

 • bokad föreningslokal

 • bokad bastu

 • bokad tvättstuga

 • samma bricka används även för bokningssystemet i tvättstugan

Varje hushåll får 3 brickor - ytterligare brickor går att beställa mot en avgift. Inför flytt ska alla tre brickor lämnas över till köparen. Om du som ny ägare av lägenheten får färre än tre nyckelbrickor - Kontakta då föreningens fastighetsskötare så ordnar hen att ni får tre stycken.

En borttappad nyckelbricka ska snarast anmälas till fastighetsskötaren så att den kan inaktiveras. 

Porttelefon

Alla entréportar till fastigheten har en porttelefon för gäster på besök. På porttelefonen till respektive trapphus finns lägenhetsinnehavarens namn, kopplat till det telefonnummer som är angivet för lägenheten.

Öppna entréporten

När en gäst ringer på porttelefonen via ditt namn, kopplas signalen och samtalet till din mobiltelefon. Du öppnar entréporten genom att ange siffran 5 på din telefon.

För gäster till gårdshuset öppnas porten till lägenhetens trapphus automatiskt, ett tag efter den första porten, och håller öppet i 2 min.

Porttelefonen går att använda fram till kl 22:00

Efter det slocknar displayen. Besökare kan fortfarande nå dig genom att trycka ditt telefonnummer på porttelefonens knappsats för att bli insläppta. Se detaljer - Porttelefon Användarmanual

Kontakta fastighetsskötaren för ärenden relaterade till passersystemet som:

 • Felanmälan relaterad till passersystemet

 • Utkvittering av nyckelbricka

 • Anmälan av förlorad nyckelbricka

 • Beställning av ny nyckelbricka

 • Ändring av kontaktuppgifter för lägenheten till porttelefonen

Via epost eller

Besök expeditionen mellan kl 7:00 - 7:30; måndag-torsdag

(vid akuta problem med portens funktion utanför angivna tider kontakta SECURITAS AB 08 - 657 64 65)

Fyll i blanketten för ditt ärende och lämna den i expeditionens brevlåda

Beställning av nyckelbricka

Begäran om ändring av uppgifter porttelefon

 
Grindnyckel

Grinden och infarten till gården är belägen vid Wargentinsgatan 1

För att kunna köra ut- och in på gården måste man låna nyckel till grinden.

Observera att all parkering inne på gården är förbjuden, även för hantverkarbilar.

 
Låna nyckel till grinden

Nyckel till grinden vid Wargentinsgatan 1 kvitteras ut hos fastighetsskötaren. Styrelsen har inte tillgång till grindsnycklar, bara fastighetsskötaren.

 • För lån av nyckeln erläggs en deposition på 500 kronor

 • Depositionsavgiften och kvitto återfås då nyckeln lämnas tillbaka

 • Nyckeln skall lämnas tillbaka på expeditionstid inom 3 dagar

 
Fordon på gården
 • Infart med motorfordon på gården är endast tillåten för av- och pålastning

 • Efter infart och utfart till gården skall grinden omedelbart låsas så att inte andra kör in på gården av misstag

 • Bilar, släpvagnar, etc. får ej stå kvar på gården nattetid, då dessa kan hindra Räddningstjänsten

 • Observera att den som kör in fordon på gården utan att ha tillgång till grindnyckeln riskerar att bli inlåst på gården tills fastighetsskötaren är på plats.