Sophantering

Orienteringsplan över föreningens sophantering längst ned på sidan.

Besök Stockholm stads hemsida för att se turlista på mobila miljöstationen.

Observera att det inte är tillåtet att lämna avfall utanför sophus och soprum på gården.

Om glasåtervinningen eller pappersinsamlingen är full hos oss kan man lämna avfallet ett kvarter bort vid Polhemsgatans återvinningsstation.

 
 
 
Återvinningsrum

I återvinningsrummet får man kasta grovsopor i form av mindre prylar som inte kan räknas som hushållssopor, t.ex:

 • Kläder
 • Blomkrukor
 • Mattor
 • Glödlampor & lysrör
 • Batterier
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Kartonger / Wellpapp

I återvinningsrummet får man inte kasta: större möbler, köksinredning, garderober, kemikalier, målarfärg och lösningsmedel.

Observera att det inte heller är tillåtet att ställa saker på golvet i återvinningsrummet, allt ska sorteras in i rätt kärl. Platta även till alla kartonger.

Föreningen betalar straffavgifter då fel saker slängs i återvinningsrummet, i slutändan kan det innebära höjda avgifter i föreningen eller att vi tvingas sluta ta emot grovsopor.

Utöver återvinningsrummet finns även följande sophanteringsalternativ:

- Återvinningsstationerna vid Polhemsgatan nr 23 eller 37 (papper, kartong, glas, metallförpackningar, plastförpackningar) dvs. mittemot polishuset, nedanför Kronobergsparken.

- Återvinningscentralerna i Bromma, Östberga, Vantör och Lövsta.

 
 
Returglas

Returglas kan lämnas i det särskilda rum för glasinsamling som finns vid entrén till Wargentinsgatan 1.

Närmaste återvinningsstation för returglas finns på Polhemsgatan, mellan Kronobergsparken och polishuset.

 
 
Tidningspapper

Tidningspapper lämnas i sophusen på gården. P g a brandrisken är det förbjudet att ställa papper inne i entréerna.

 
 
Komposterbart matavfall/biogas

Insamlingskärl att montera på insidan av skåpluckan under slasken, och särskilda papperspåsar för matavfallet, finns att hämta i tvättstugan, i återvinningsrummet och hos vår fastighetsskötare.

Kompostpåsarna lämnas i de bruna sopkärlen vid Wargentinsgatan 5A och Kungsholmsgatan.

 
 
Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall får ej kastas i soporna!

Istället skall det lämnas in på en miljöstation. Till miljöfarligt avfall räknas b.la. frys- och kylskåp, lysrör, lågenergilampor, kemikalierester och målarfärg.

 
 
Elektronikskrot

Nedan listas all elavfall som är OK att slänga i respektive insamlingskärl:

 • Batterier
 • Glödlampor
 • Mindre elavfall

OBS:

Det är inte tillåtet att slänga kylskåp, spisar eller andra stora liknande föremål.