Störning

Vid störning

Kontakta först din granne och förklara vad du störs av. Det hjälper ofta, många vet helt enkelt inte om att de stör.

Dokumentera störningen om den fortsätter eller upprepas.

Om störningen upprepas även efter påpekande vänd dig till föreningens förvaltare.

Allmänt i föreningen gäller att alla ljud skall vara dämpade efter kl 22.00 och att inga störande ljud får förekomma efter 23.00.

Vid ombyggnadsarbeten gäller:

Utför inte störande ombyggnadsarbeten före kl: 08:00 (helger ej före kl 09:00) och efter kl 20:00 . Informera gärna dina grannar med exempelvis ett anslag i porten, innan du påbörjar störande arbeten såsom borrning, golvslipning, bilning, nertagning av vägg etc.