Underhållsansvar i lägenhet

Läs gärna broschyren underhållsansvar för att få en god översikt kring ansvaret.
Styrelsens tillstånd krävs för ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt väsentlig förändring av lägenheten. 

 Finns även här som PDF.

Byggdel         BRF:s
Ansvar   
     BRH:s
Ansvar   
     Anmärkning
Väggar i lägenhet
Lägenhetsavskiljande och bärande vägg
       
lcke bärande innervägg        Pga. att vissa icke bärande innerväggar har en stabiliserande funktion kräver föreningen att man söker tillstånd för nedtagning av även icke-bärande innerväggar.
Ytskikt på vägg inklusive underliggande
behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
      lnsidan av lägenhetsavskiljande och bärande vägg, t ex tapet och puts, inkl fuktisolerande skikt i våtrum
Golv
Ytskikt på golv inkl underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
      T ex tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor. Bakomliggande fuktisolerande skikt, parkettgolv inkl underliggande sand
lnnertak i lägenhet
lnnertak inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet
      T ex puts och stuckatur
Dörrar
Ytbehandling utsida ytterdörr
      0m fönsterdörr (balkongdörr) se särskild rubrik
Ytterdörr inklusive ytbehandling insida, lister, foder, karm, tätningslister, lås inkl låscylinder, låskista, beslag, nycklar, handtag, beslag, ringklocka m m       Vid byte av dörr ska gällande normer för ljud och brandklassninguppfyllas
lnnerdörr        
Fönster och fönsterdörr m m
Karm och båge
       
Yttre målning        Den medlem som själv vill bättringsmåla sina fönster och balkongdörrars utsida kan låna färg av rätt typ och kulör hos fastighetsskötaren. 
Glas, spröjs, kitt        
Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn,
tätningslister m m
       
lnre målning samt målning mellan bågarna        
WS artiklar m m
Avloppsledning med golvbrunn
      Föreningen ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrunn
Klämring        
Tvättställ. Blandare, vattenlås, avstängningsventil, bottenventil och packning. Badkar, duschkabin och duschslang. WC-stol        
Tvättmaskin, torktumlare. Torkskåp.
Tvättbänk
     •    
Kall- och varmvattenledning inklusive armatur       Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Ventilation och värme
Ventilationskanaler
      0m den tjänar fler än den egna lägenheten
Ventilationsdon        Från- och tilluftsventiler. Inställningen får inte ändras. Brh svarar för rengöring
Utluftsdon, springventil        
Vädringsfilter samt filter till köksfläkt och spiskåpa        
Vattenradiator, värmeledning, ventil, termostat       Målning svarar bostadsrättshavaren för
Elektrisk golvvärme, handdukstork       Som bostadsrättshavaren har försett lägenheten med
Köksutrustning
Diskmaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och mikrovågsugn, köksfläkt, spiskåpa
       
El-artiklar
Säkringsskåp och el-ledningar i lägenhet
      Till de delar som försörjer den egna lägenheten
Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare och jordfelsbrytare        
Byte av säkring       I lägenheten och tillhörande utrymmen
Motorvärmaruttag       Säkringar byts av den som hyr bilplatsen
Förråd, gemensamma utrymmen m m
Gemensamma utrymmen
       
Förråd upplåtet med bostadsrätt och
liknande utrymmen tillhörande lägenheten
      Samma regler som för underhåll
av lägenheten
Garage   •      
Mark, uteplats m m
Underhåll av mark som inte är upplåten med bostadsrätt
    •    Enligt nyttjanderättsavtal med bostadsrättshavaren
Staket och grindar       Trävirket
Staket och grindar       Rengöring och målning. Föreningen håller med färg.
Snöskottning och renhållning       Gäller t ex balkong, altan eller uteplats
Balkong och altan
Målning av balkongtak, sida och utsida av balkongfront
       
Ytbehandling av balkonggolv samt insidan av balkongfront       Ytbehandling och målning utföres enligt föreningens instruktioner
Glas på inglasad balkong /altan       Motsvarar vad som gäller för fönster när föreningen försett lägenheten med dessa. Ovriga fall bör regleras genom avtal mellan brh och brf
Övrigt
Inredningssnickerier, socklar, foder och lister
       
Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla och annan fast inredning        
Torkställning i badrum        
Anordning av informationsöverföring, tex bredband och kabel-TV       Till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten
Brandvarnare        

* Brf=bostadsrättsföreningen, Brh=bostadsrättshavaren