Värme

Föreningen värms upp med vattenburen fjärrvärme

Kalla element

Om dina element är kalla kan det bero på att de behöver luftas. De är då ofta varma där rören går in i elementet och kalla längst upp.

Det är enkelt att själv lufta elementen med luftningsnyckel ( finns i järnaffären 20 kr eller kan lånas hos fastighetsskötaren )

 

 
Nyckel Luftningsventil Element Amiga
 
 

Lufta elementen

Öppna försiktigt luftningslåset och vänta tills det kommer vatten, låt all luft pysa ut.

Håll ett kärl eller en trasa under öppningen så slipper du vatten på golvet. Lägenheter högt upp i huset kan behöva luftas oftare, ibland mer än en gång per säsong, eftersom luften stiger uppåt.

Under vintern 2011/2012 utförde föreningen en justering av värmesystemet

Det har bidragit till ett bättre inomhusklimat och en sänkt uppvärmningskostnad. Då alla element är på maxtemperatur bör lägenheten hålla 21-22 grader.

I det fall att lägenheten inte uppnår det under vintermånaderna felanmäler du det till fastighetsskötaren på mailadressen

eller via telefon: 0771 - 66 15 70 (mån-tor 07-15)