Vatten

Endast blandare med backventil är tillåtna i föreningen

För många medlemmar dröjer det länge vid spolning tills vattnet blir varmt i kranarna. Det beror på att lägenheter anslutna till stammen har blandare utan, eller med en otät, backventil.

Backventiler behövs för att hindra att kallvattnet, som har ett högre tryck än varmvattnet, rinner över i varmvattensystemet. Den som själv har en kran utan backventil (ofta billigare kranar från ex.IKEA saknar dessa) märker inte själv av något problem, utan grannarna på samma stam får vänta på varmvatten under spolning.

Det här gäller alla lösningar för inkommande vatten och blandare med termostat. Som t.ex disk- och tvättmaskiner som kopplas direkt vid pipen på en köks- eller badrumsblandare.

För föreningens alla medlemmar innebär felaktiga kranar en stor merkostnad iform av:

  • onödiga mängder, regelbundet bortspolat vatten för att få fram varmvatten och
  • omfattande felsökning av hela stammen, för att hitta den felaktiga kranen.

Endast blandare med backventiler är tillåtna i föreningen!

För allmän trivsel, föreningens ekonomi och allmänt för miljön ber vi er att respektera kravet och vara noga med att välja bra kranar med backventil vid köks- och badrumsrenovering.

Vi ber er att vara noga med att välja bra kranar med backventil vid köks- och badrumsrenovering.