Ventilation

Beskrivning syftar till att ge en god inomhusmiljö med fungerande ventilation men är dessutom bransch-reglerade krav som lägenhetsinnehavaren är skyldiga att säkerställa att lägenhet följer vid en OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll)

 

1930-talshusen

Celsiusgatan, Wargentinsgatan samt gårdshuset

I funkishusen är ventilations-systemet baserat på självdrag och systemet består därför av:

  • Ut-luftsventiler
  • In-luftsventiler
  • Kolfilterfläkt

Kök

Godkända köksfläktar är av typ kolfilter-fläkt. Fläkten får inte kopplas till ventilationskanalen i köket då den delas av flera lägenheter och matos kan spridas mellan lägenheterna om köksfläktarna kopplas dit.

Badrum

Här finns två ventiler. Den nedre är in-luftsventilen och den övre utluftsventilen. Båda behövs för att ventilationen ska fungera tillfredsställande.

Sekelskifteshuset

Byggnaden längst Kungsholmsgatan

Ventilations-systemet i sekelskifteshuset drivs av varje lägenhets fläktmotor som "suger ut" luft löpande. Köksfläkten och ut-luft från badrum är vidare anslutna hit och In-luft sker via köks- och fönsterventilerna i lägenheten.

  • Lägenhetens fläktmotor (ovan köksfläkten)
  • Köksfläkt (ej kolfilter)
  • In-luftsventiler (placerade i lgh ytterväggar + i fönstren)
  • Ut-luftsventil (i badrum)

Ventilationssystemet är effektivt men innebär också att om fel typ av fläkt installeras, leder det till dålig luft i lägenheterna och det kan även uppstå fuktskador i lägenheternas badrum. Säkerställ att ventiler för inluft är fria och i vissmån alltid något öppna.

Kök

Då ventilationen för hela huset drivs av lägenheternas enskilda ventilationssystem är det därför inte tillåtet att byta till ex. kolfilter-fläkt.

Observera!

Det är av största vikt att varje lägenhet installerar rätt köksfläkt på rätt sätt för att ventilationen ska fungera tillfredsställande!

Vid utbyte av enbart kåpa - se till att du får samma snabbkoppling mellan kåpan och den fläkt som finns idag.

Badrum

För att undvika fuktskador i badrummet är det viktigt att ut-luftsventilen är fri och ansluten till lgh ventilationssystem. Det finns inga krav för in-luftsventil till badrummet.