Problem med e-post

Post date: 13-Nov-2010 09:34:22

Vi har för närvarande problem att svara på e-post från styrelsen och arbetar med att lösa det. Vidare så var fastighetsskötarens e-postadress på kontaktsidan felstavad. Det är nu åtgärdat.