Fasadrenoveringen 2009-2011

Fasadrenoveringen 2009-2011

Föreningen genomförde under 2009 - 2011 en omfattande fasadrenovering som berörde de vita funkishusen, både mot gård och gata. Entreprenör för renoveringen var SEHED.

  • Etapp 1, gården, blev klar under början av hösten 2010

  • Etapp 2, Celsiusgatan och Wargentinsgatan under senhösten 2010

Besiktningsanmärkningar för etapp 1 åtgärdades under sommaren/hösten 2011.

Renoveringen omfattade:

  • byte av all fasadputs

  • renovering av balkonger och byte av balkongräcken till en mer ursprunglig utformning (de gamla var ej ursprungliga utan ifrån början av 1970-talet)

  • översyn av belysningen på gården med anledning av att de gamla armaturerna (1980-tal) krävde kvicksilverlampor, som nu är förbjudet. Vi kommer också att spara energi och har fått en bättre ljusbild på gården efter bytet av armaturer.

Föreningen lät under fasadrenoveringen nytillverka kopior av våra gamla vädringsbeslag till medlemmarnas balkonger, med anledning av att entreprenören inte hade noterat vilka balkonger som hade resp. saknade beslag vid nedmontering före renoveringen. Efter en lång process lyckades styrelsen få till stånd ett samarbete med Gysinge Byggnadsvård och alla balkonger kunde efter renoveringen förses med vädringsbeslag av ursprunglig modell. Vi är väldigt tacksamma till Gysinge för att de hjälpte oss med det!

Entreprenören hade även missat att mäta in var våra balkongmellanskärmar var placerade före nedmontering inför renoveringen, vilket ledde till att föreningens fasadrenoveringsansvariga fick ägna sig åt ett omfattande detektivarbete för att att leta fram foton från före renoveringen och försöka mäta upp i bilderna var skärmarna hade suttit före renoveringen. Entreprenören satte nämligen upp de nya skärmarna efter våra handritade originalritningar från 30-talet, som visade sig stämma mycket illa med verkligheten: en mängd medlemmar hörde av sig och hade fått kraftigt minskad balkongyta efter renoveringen. Vi hoppas att alla blev nöjda tillslut.

Slutbesiktning utfördes under hösten 2012. I november 2014 var ännu inte alla besiktningsanmärkningar åtgärdade, trots återkommande påtryckningar på entreprenören från föreningens sida.

Efterlysning av lampkupor

Föreningen letar fortfarande efter glaskupor till våra entrélampor från 30-talet, då ett flertal av dem blev skadade under renoveringen, på grund av att entreprenören förvarade dem på ett betonggolv i vår källare. Om någon har tillgång till glaskupor som på bilden nedan, eller skulle kunna tillverka kopior, är vi mycket tacksamma om ni hör av er till styrelsen! Maila i så fall styrelsen@jarnvagsmannen.org

Triangulär glaskupa vid en av våra entréportar

Gårdsfasad före renoveringen Gårdsfasad efter renoveringen

Färgprover uppmålade på vår gatufasad mot Wargentinsgatan inför renoveringen, fotograferade under olika ljusförhållanden.

Gården under renoveringen: