Kollektivt Elavtal 2020/2021

I januari 2021 förändrar och förbättrar vi vår teknik kring inkommande el i föreningen och övergår till ”kollektiv el”. Detta innebär att bostadsrättsföreningen kommer få 3st huvudcentraler och på så vis minskar vi på elnätsavgifterna. Istället för att varje hushåll har en egen elnätsavgift kommer denna bli kollektiv och på så vis dra ner kostnaden.

Installationen kommer göras:

  • Kungsholmsgatan, Wargentinsgatan 1 och Celsiusgatan 2 sker 14e januari

  • Wargentinsgatan (ex Wargentinsgatan 1) sker 25e januari

  • Celsiusgatan (ex Celsiusgatan 2) sker 26e januari

OBS:
Installationen som sker 26e januari kommer påverka hela föreningens internet, värme samt varmvatten. Denna påverkan kommer uppskattningsvis vara mellan kl 08:00 - 16:00.


Tidigare elavtal kommer automatiskt att upphöra då er anknytning plockas bort och ersätts. Givetvis kommer den individuella förbrukningen fortfarande faktureras till förbrukaren och enbart den fasta elnätsavgiften splittas. Istället för att vi medlemmar får en faktura från Ellevio och respektive elleverantör så kommer istället kostnaden faktureras på hyran.

Styrelsen har i sin tur förhandlat fram ett nytt elavtal hos Stockholms Elbolag och kommer fortsatt ansvara för elleverantör.
Installationen kommer pågå mellan 8-16 för respektive central och påverkan/lägenhet kan komma att variera inom det intervallet. Tänk på att minimera användandet av kyl och frys under dagen.

FAQ:

1) Behöver jag säga upp några elavtal?
-
Nej, övergången sker automatiskt.

2) Vad blir kostnaden/kwh?
-
När elnätet är inkopplat kommer vi kunna fastställa exakt kostnad.

3) Varför görs detta?
-
Med kollektiv el sänks elnätsavgiften och gemensamt kan vi få större slagkraft vid förhandlingar om elpris.