Trapphusrenovering 2017-2019

Trapphusrenovering 2017-2019

Nu kommer äntligen ommålningen av våra arton trapphus att dra igång! Efter förra årets återskapande av Wallanders funkisentréer, kommer vi nu under vintern att låta färdigställa alla funkistrapphus. Nästa vinter tar vi oss an trapphus och entréer i Zettervallhuset (det mot Kungsholmsgatan!). I samband med detta kommer vi även att låta byta ut de stilvidriga aluminiumportarna mot mer tidsenliga i trä.

Ordningen för renoveringen nu i vinter kommer att vara Wg7, Wg3, Wg5B, Wg5D, Cg4, Cg8, Wg5E, Wg5C och slutligen Wg5A. Första trapphuset kommer att påbörjas under vecka 46 och trapphus två under vecka 47. Målerifirman kommer att arbeta med två trapphus parallellt och kommer att avisera i respektive trapphus någon vecka innan renoveringen påbörjas. Varje trapphus kommer att ta ca en månad från start till klart, beroende på skick.

Tillfällig belysning kommer att sättas upp under arbetets gång, under det att de kvarvarande ursprungliga armaturerna renoveras. Där dessa saknas kommer nya funkisklot att installeras. Efter att målningen är klar kommer även nya tidsenliga strömbrytare att sättas upp.

Vänligen observera att under renoveringens gång gäller som vanligt att inga lösa föremål får förvaras i trapphuset. Obs: gäller även dörrmattor!

Då våra lägenhetsdörrar som installerades för tjugo år sedan fortfarande är i gott skick, har vi valt att enbart låta rengöra dessa, vilket innebär bl.a att klistermärket etc kommer att plockas bort på dem. De som sitter på själva brevlådeinkastet kommer dock att få sitta kvar. Föreningen kommer även att tillhandahålla färdiga ”ej reklam”-skyltar för de som vill.

Det är nu 25 år sedan trapphusen målades i nittiotalets typiska laverade terrakottakulörer. Denna gång har vi låtit konservatorn inspireras av trettiotalets mer dämpade (och ljusare) kulörer. Vi hoppas att ni blir nöjda med resultatet!